Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018

Nacházíte se zde: Daně, účetnictví » Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

Odborný program semináře:ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY - výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
· základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
· vymezení vzniku povinnosti přiznat daň,
· sazeb daně v roce 2018,
· aktuálních pravidel pro uplatňování nároku na odpočet daně se zaměřením na vyrovnání a úpravu odpočtu při zničení, ztrátě či odcizení majetku,
- režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2018,
· aktuální problémy v oblasti správy DPH v roce 2018,
· kontrolní hlášení v roce 2018.ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2017, výklad změn schválených v rámci daňového balíčku od zdaňovacího období započatého v roce 2018 a informace o připravovaných změnách od roku 2019, a to zejména:
· a) shrnutí změn a vybrané problémy při zjištění základu daně z příjmů a správný postup při úpravě výsledku hospodaření pro zjištění základu daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2017, zejména u položek, které jsou uznatelné až při zaplacení, pohledávek a zaniklých závazků, zdanění bezúplatných příjmů, distribuce vlastního kapitálu a majetku
· b) změny ZDP a ZoR v rámci zákona č. 170/2017 Sb. „daňový balíček“ s akcentem na jejich správné použití již za ZO započaté v roce 2017, od nabytí účinnosti 1. 7. 2017 a od ZO započatého po nabytí činnosti, tj. zpravidla od 1. 1. 2018, zejména
-
· úpravy u veřejně prospěšných poplatníků, svěřenských fondů, rodinných fundací a společenství vlastníků jednotek
- zpřesnění pravidel pro finanční leasing
- narovnání podmínek nákladů na dopravu u vozidel pořízených úvěr při využití zajištění závazku a následné výpůjčce
- nového režimu zdanění nepeněžního vkladu s doplatkem
- odpisování technického zhodnocení provedeného ekonomickým uživatelem hmotného majetku /rozšíření zejména na podnájemce/, ale bohužel bez řešení cese nájemní smlouvy, včetně aktuální judikatury k této problematice
- stanovení vstupní ceny odchylně od účetnictví - peněžní dary na pořízení hmotného majetku a ZC při vyřazení stávající stavby v důsledku nové výstavby
- změny v odpisování nehmotného majetku spoluvlastnických podílů
· c) připravované změny od zdaňovacího období započatého v roce 2019, zejména k Implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostemPODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE - výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2017, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2017 nebo 2018 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.Výklad bude zaměřen zejména na:
· rekapitulace významných změn v účetních předpisech v letech 2016 a 2017 (nové kategorizace účetních jednotek, nové kategorizace konsolidačních skupin, nové definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
· změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2018,
· vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
· další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Úroveň:

Probíraná témata:

Termíny:
 
16.5.2018 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
[najít na mapě]
Ing. Vlastimil Bachor - dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvo
2471 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
244 40 22 32
bova@bovapolygon.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/konzultacni-seminar-a-panelova-diskuse-k-uplatnovani-a-vzaje-s3223719 | Účetní a daňové kurzy

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.