Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Daně, účetnictví: Kurzy na míru a workshopy

Hledat: Zobrazit klasické kurzy

Název Pořadatel
 
TOP workshopy:
CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů Studio W
CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů Studio W
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM  
ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY v praxi  
DAŇ Z PŘÍJMŮ - majetek a jeho odpisování  
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB pro aktuální zdaňovací období  
DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ A ODLOŽENÁ, REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ  
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro pokročilé mzdové účetní  
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní  
DAŇOVÁ KONTROLA v praxi a správa daní a poplatků  
DAŇOVÉ DOPADY CHYBNĚ UZAVŘENÝCH SMLUV  
DAŇOVÉ ODPISY PŘI POŘIZOVÁNÍ MAJETKU včetně leasingu  
DLOUHODOBÝ MAJETEK - pořizování, oceňování, odpisování, finanční leasing, pronájem  
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí  
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci ČR  
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní  
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní  
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů  
FAKTURACE A SKLADY z účetního a daňového hlediska  
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY  
HOSPODÁŘSKÝ ROK aneb změna účetního období  
INTERNÍ VÝZKUM A VÝVOJ VE FIRMÁCH jako odpočitatelná položka od základu daně § 34 zákona o dani z příjmů  
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ  
JAK POSTUPOVAT V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH při pracovních cestách  
JAK SE PŘIPRAVIT NA KONTROLY finančního úřadu  
KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY z praxe a jejich daňové souvislosti  
KONTROLNÍ VAZBY v účetnictví podnikatelů  
NÁHRADA MZDY NEBO PLATU v prvním období dočasné pracovní neschopnosti  
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH  
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH od roku 2009 a jejich praktické uplatňování ve světle práva Evropských společenství  
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní  
NEMOVITOSTI A DANĚ  
NOVINKY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH pro rok 2009 v porovnání s předchozí úpravou  
NOVÝ ZÁKON o nemocenském pojištění a NOVELA ZÁKONA o pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009  
OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek a jeho použití, náhrady mzdy, srážky ze mzdy, výplata mzdy  
POHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt  
POKLADNA pro podnikatelské subjekty  
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro začínající mzdové účetní  
POSUZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele  
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO BĚŽNOU PRAXI pro začínající mzdové účetní  
PŘEHLED DAŇOVÉ PROBLEMATIKY pro finanční účetní  
Příprava podkladů z DAŇOVÉ EVIDENCE a sestavení daňového přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB  
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pro podnikatelské subjekty  
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ze závislé činnosti  
Sestavení přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB za rok 2008 poprvé nově po reformě veřejných financí  
SESTAVOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CASH FLOW - diskuze nad zkušenostmi z praxe  
SOUVZTAŽNOSTI ÚČTOVÁNÍ v příkladech s vazbou na daně z příjmů  
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU  
TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK při daňovém řešení pohledávek, v uplatňování daňově uznatelných rezerv a v dodanění neuhrazených závazků  
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY  
ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH, KURZOVÉ ROZDÍLY A VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH SLUŽEBNÍCH CEST  
ÚČTOVÁNÍ DLE ÚČTOVÝCH TŘÍD  
ÚČTOVÁNÍ DOTACÍ  
ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH A LIKVIDACE ZÁSOB ve světle účetních i daňových novinek roku 2008  
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní  
VNITROPODNIKOVÉ PŘEDPISY upravující účetnictví podnikatelů v podmínkách roku 2007  
ZÁKON O DPH od roku 2009  
ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení  
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY  
ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle Standardní klasifikace produkce - SKP, Klasifikace stavebních děl - CZ-CC a vazby klasifikací na daňové předpisy  
ZAVEDENÍ IFRS do účetní praxe  
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní  
ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - PŘEHLED  
ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2denní  
ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ za rok 2008 a od 1. 1. 2009  
ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ pro pokročilé mzdové účetní  
ZÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v podvojném účetnictví podnikatelů  

Stránky: [1]

Zobrazit klasické kurzy Nenašli jste, co jste hledali? » Podejte návrh na školení!

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.