Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Odborné kurzy: Nabídka kurzů

Hledat: Zobrazit kurzy bez stanoveného data konání | Zobrazit kurzy na míru a workshopy

Název Termín Místo Pořadatel
 
TOP kurzy:
Formy, oživování lisovacích nástrojů a odlaďování parametrů
6 050 Kč vč. DPH
23.8.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Formy, oživování lisovacích nástrojů a odlaďování parametrů
6 050 Kč vč. DPH
23.8.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Logistika řízení zásob
12 584 Kč vč. DPH
28.8.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Kvalita plastových dílů a identifikace vad
6 050 Kč vč. DPH
29.8.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Technologie plastů pro netechnology
11 858 Kč vč. DPH
29.8.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Materiály II - technologické parametry a vlastnosti
6 050 Kč vč. DPH
5.9.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Systém environmentálního managementu - EMS
18 755 Kč vč. DPH
10.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Požadavky aktualizované normy ISO 14001:2015 - dopady do praxe
3 509 Kč vč. DPH
11.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Nákupní jednání
11 858 Kč vč. DPH
17.9.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky
18 755 Kč vč. DPH
17.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016
3 751 Kč vč. DPH
17.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Přípravný kurz k certifikaci manažera kvality a auditora kvality
48 884 Kč vč. DPH
17.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Základy BOZP pro podnikatele, vedoucí zaměstnance, personalisty, manažery systémů a zástupce zaměstnanců pro oblast BOZP
10 406 Kč vč. DPH
17.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Management rizik
3 993 Kč vč. DPH
19.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Minimum celního deklaranta
13 794 Kč vč. DPH
19.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Technologie vstřikování plastů
6 050 Kč vč. DPH
19.9.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Interní auditor IATF 16949
7 865 Kč vč. DPH
20.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
APQP a PPAP
4 356 Kč vč. DPH
24.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Čtení výkresové dokumentace
6 050 Kč vč. DPH
24.9.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Logistika skladování
8 954 Kč vč. DPH
24.9.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Řízení toku hodnot - Value Stream Mapping
8 712 Kč vč. DPH
24.9.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Výběrová řízení v nákupu
4 719 Kč vč. DPH
24.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Nástroj pro identifikaci a posuzování rizik - FMEA (Failure Mode Effect Analysis)
7 865 Kč vč. DPH
25.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Údržba a její řízení - TPM
8 954 Kč vč. DPH
26.9.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2018 - v obchodní praxi
4 114 Kč vč. DPH
27.9.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - kurz
24 200 Kč vč. DPH
1.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Štíhlá výroba
8 954 Kč vč. DPH
2.10.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Náklady a controlling v logistice
12 584 Kč vč. DPH
3.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Dodací doložka INCOTERMS jako náležitost smluvních vztahů v zahraničním obchodě se zbožím
4 114 Kč vč. DPH
4.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Formy, oživování lisovacích nástrojů a odlaďování parametrů
6 050 Kč vč. DPH
4.10.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Logistika řízení zásob
8 712 Kč vč. DPH
8.10.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Nákup jako zdroj zvýšení zisku firmy
5 929 Kč vč. DPH
8.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Praktické uplatňování právních požadavků na životní prostředí - agenda
18 755 Kč vč. DPH
8.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Řízení výroby
8 954 Kč vč. DPH
8.10.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Značení ocelí, neželezných kovů a jejich slitin
3 993 Kč vč. DPH
8.10.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBS) v projektové dokumentaci – seminář
9 801 Kč vč. DPH
9.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Řízení procesů logistiky
9 196 Kč vč. DPH
9.10.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Ergonomie a lidský faktor
8 954 Kč vč. DPH
10.10.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Interní auditor systému managementu ISO 9001 a ISO 14001
7 139 Kč vč. DPH
10.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Logistika skladování
8 954 Kč vč. DPH
10.10.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Údržba a její řízení - TPM
8 954 Kč vč. DPH
11.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
7 623 Kč vč. DPH
15.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Manažer logistiky
33 880 Kč vč. DPH
15.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Nástroje a metody zlepšování kvality
18 755 Kč vč. DPH
15.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Čtení výkresové dokumentace II - geometrická tolerance
6 292 Kč vč. DPH
16.10.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Logistika výroby
9 075 Kč vč. DPH
16.10.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
APQP a PPAP
4 356 Kč vč. DPH
18.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Kvalita plastových dílů a identifikace vad
6 050 Kč vč. DPH
18.10.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Personalisté a požadavky auditorů ISO 9001, IATF 16949
3 993 Kč vč. DPH
22.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Produktivita výroby
8 954 Kč vč. DPH
22.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Přípravný kurz k certifikaci manažera metrologie - podniková metrologie
15 609 Kč vč. DPH
22.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Štíhlá logistika
9 075 Kč vč. DPH
22.10.2018 Hradec Králové * GRADUA-CEGOS
Speciální školení pro práce ve výškách, v osobních ochranných pracovních postrojích a za použití dalších ochranných fixa
3 025 Kč vč. DPH
23.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Celní předpisy 2018 v obchodní praxi
4 114 Kč vč. DPH
24.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Kvalitní komunikací ke splnění cílů "kvalitáře"
3 993 Kč vč. DPH
24.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Skladník profesionál
8 954 Kč vč. DPH
24.10.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Nákupčí profesionál
30 734 Kč vč. DPH
25.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Strategie a strategické nástroje v nákupu
5 808 Kč vč. DPH
26.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Kvalita v logistice v praxi
9 075 Kč vč. DPH
29.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Odborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - seminář
10 406 Kč vč. DPH
29.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Štíhlá výroba
8 954 Kč vč. DPH
29.10.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Materiály I
6 050 Kč vč. DPH
30.10.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Logistický audit
9 075 Kč vč. DPH
1.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Produktivita výroby
8 954 Kč vč. DPH
1.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP - jednodenní seminář
2 662 Kč vč. DPH
1.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Logistika skladování
8 954 Kč vč. DPH
5.11.2018 Hradec Králové * GRADUA-CEGOS
Nákupní jednání
11 858 Kč vč. DPH
5.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Normování práce
8 954 Kč vč. DPH
5.11.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Vytváření a audit systému environmentálního managementu
18 755 Kč vč. DPH
5.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Celní sazebník 2018/209
4 114 Kč vč. DPH
6.11.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Systém managementu BOZP - ISO 45001
3 751 Kč vč. DPH
6.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Štíhlá logistika
9 075 Kč vč. DPH
6.11.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Interní auditor systému managementu ISO 9001 a ISO 14001
7 139 Kč vč. DPH
7.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
INTRASTAT a intrakomunitární obchod 2018 - v obchodní praxi
4 114 Kč vč. DPH
7.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Efektivita výroby - SMED
8 954 Kč vč. DPH
8.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Audit systému managementu kvality
18 755 Kč vč. DPH
12.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Logistika výroby
9 075 Kč vč. DPH
12.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Příprava k autorizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě
6 776 Kč vč. DPH
12.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Vytváření systému managementu kvality
18 755 Kč vč. DPH
12.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Technologie plastů pro netechnology
11 858 Kč vč. DPH
13.11.2018 České Budějovice * GRADUA-CEGOS
Minimum celního deklaranta
13 794 Kč vč. DPH
14.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Plánování a řízení projektů v logistice
8 954 Kč vč. DPH
14.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Údržba a její řízení - TPM
8 954 Kč vč. DPH
15.11.2018 Brno * GRADUA-CEGOS
Řízení procesů logistiky
9 196 Kč vč. DPH
19.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Celní sazebník 2018/209
4 114 Kč vč. DPH
20.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2018 v obchodní praxi
4 114 Kč vč. DPH
21.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Kvalita plastových dílů a identifikace vad
6 050 Kč vč. DPH
21.11.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Čtení výkresové dokumentace
6 050 Kč vč. DPH
22.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Doprava a logistika
9 075 Kč vč. DPH
22.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Nákup jako zdroj zvýšení zisku firmy
5 929 Kč vč. DPH
26.11.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Řízení výroby
8 954 Kč vč. DPH
26.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Logistika řízení zásob
12 584 Kč vč. DPH
27.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Ergonomie a lidský faktor
8 954 Kč vč. DPH
28.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Skladník profesionál
8 954 Kč vč. DPH
28.11.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Konstrukce plastových dílů a forem
6 050 Kč vč. DPH
29.11.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Čtení výkresové dokumentace II - geometrická tolerance
6 292 Kč vč. DPH
3.12.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Materiály II - technologické parametry a vlastnosti
6 050 Kč vč. DPH
3.12.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Normování práce
8 954 Kč vč. DPH
3.12.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Řízení toku hodnot - Value Stream Mapping
8 712 Kč vč. DPH
3.12.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Výběrová řízení v nákupu
4 719 Kč vč. DPH
3.12.2018 Plzeň * GRADUA-CEGOS
Logistika skladování
8 954 Kč vč. DPH
5.12.2018 Praha * GRADUA-CEGOS

Stránky: [1] 2 další stránka »

Zobrazit kurzy bez stanoveného data konání | Zobrazit kurzy na míru a workshopy | Nenašli jste, co jste hledali? » Podejte návrh na školení!

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.