Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

TRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ - 5denní

Nacházíte se zde: Osobní rozvoj » TRÉNINK PREZENTAČNÍCH DOVEDNOSTÍ - 5denní

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

40A. MODERNÍ RÉTORIKA - 2DENNÍ
Určeno pro všechny, kteří chtějí a potřebují mít přirozený hlasový projev, sebevědomě mluvit a zvládat veřejná vystoupení.
Cíl: Kultivovaný mluvený a hlasový projev je jedním z předpokladů úspěšnosti v mnoha profesích. Lidský hlas jako komunikační prostředek komplexně vypovídá o osobnosti člověka. Ledacos vypoví o jeho psychickém i fyzickém stavu. Osvojením dovedností práce s hlasem a principů moderní rétoriky můžete zlepšit svoje sebevědomí a sebepojetí nejen ve veřejném vystupování, ale také svou komunikační schopnost v různých situacích.
Obsah:
* Mapování individuálních potřeb účastníků
* Jak docílit, aby byl Váš hlas znělý a nosný a přirozený (držení těla, dech)
* Jak mít možnost mluvit dlouho a bez námahy, umět využívat sílu hlasu
* Technika řeči (artikulace a správná výslovnost)
* Jak svůj hlas zvládat v emotivně vypjatých
* Zvládání trémy
* Jak umět svým hlasovým projevem vyjádřit myšlenku a zážitek
* Výrazová hlediska mluveného i čteného projevu
* Jak se podílí neverbální složky výrazu na schopnosti bohatého a srozumitelného verbálního projevu
* Jak umět bez problémů přizpůsobovat svůj hlasový projev okolnostem (v nečekaných situacích apod.)
* Jak komunikovat přirozeně, sebevědomě a přesvědčivě při vystoupení na veřejnosti
* Jak zaujmout posluchače a udržet jejich pozornost
* Jak používat vědomý hlasový projev ve své profesi či případně v osobním životě
Metody výuky: Trénink je citlivě veden s důrazem na osobní přístup lektorky k účastníkům, jako velmi praktický a mimořádně interaktivní. Součástí kurzu jsou týmová i individuální cvičení, modelové situace, hry, videotrénink a precizní zpětná vazba.
Poznámka: Doporučujeme účastníkům, aby přišli na seminář v pohodlném oblečení.
Termín konání: 13.8.2018
40B. Efektivní prezentace - 2DENNÍ
Určeno pro všechny, kteří se chtějí naučit „prodat“ sebe, svou práci, výsledky, projekty, produkty, služby apod., chtějí se zdokonalit v oblasti prezentačních dovedností, získat nové dovednosti a znalosti, tipy a triky a chtějí v dané oblasti dosáhnout úspěchu.
Cíl:
* Rozšířit vědomosti a dovednosti prezentujícího
* Poznat své silné stránky v souvislosti s vedením prezentace
* Naučit se sestavovat prezentaci tak, aby byla efektivní a splnila cíl
* Obdržet konstruktivní zpětnou vazbu na svá vystoupení a doporučení pro rozvoj v žádoucích oblastech
Obsah:
* Sebepoznání v oblasti prezentačních dovedností
* Struktura prezentace – zásady při přípravě a sestavování prezentace, na co se zaměřit, co vše vzít v úvahu, s čím vším počítat a na co nezapomenout – klíčové prvky a momenty v prezentacích
* Vytvoření pozitivního prvního dojmu, co působí přesvědčivě, jak zaujmout posluchače a udržovat jejich pozornost po celou dobu prezentace
* Zásady přednesu při prezentaci – celkový dojem, práce s hlasem, postoj, gesta, práce s prostorem a pomůckami, ovlivňování posluchačů pomocí neverbální komunikace
* Jak posluchač vnímá a co si pamatuje – způsoby, jak zvýšit zapamatovatelnost prezentace
* Pomůcky při prezentaci – dobrý sluha, ale zlý pán – jak se stát pánem situace a využívat pomůcky ve svůj prospěch, kombinování pomůcek a možnosti jejich využití
* Tréma – jak vzniká, jak jí předcházet a regulovat ji
* Mistrovství improvizace – jak si poradit s nenadálými situacemi
* Komunikace s publikem a moderování diskuze – jak zacházet s diskuzí a otázkami během prezentace či po ní, jak si poradit s otázkami a námitkami účastníků
* Tipy na vytváření snímků v MS PowerPoint, doporučení množství barev a textu na snímcích
* Praktický nácvik na reálných prezentacích
* Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
Metody výuky: Interaktivní seminář vedený formou diskuze, budete se učit díky praktickému procvičování, videotréninku, následnému rozboru a konstruktivní zpětné vazbě.
Termín konání: 15.8.2018
40C. Odlišnosti prezentace v angličtině
Seminář je veden v českém jazyce.
Určeno pro všechny, kteří prezentují před anglicky mluvícím publikem.
Cíl:
* Seznámit se s odlišnostmi prezentací v angličtině
* Naučit se obměňovat úvod a pracovat se zájmem publika
* Získat praktický slovníček pojmů a frází
Obsah:
* Struktura prezentace pro anglicky hovořící publikum – klíčové části prezentace
* Struktura anglického úvodu a způsoby jeho obměňování, vhodné fráze pro každou část úvodu
* „Americké“ působení na paměť posluchačů, využívání klíčových částí k upevnění znalostí a prezentovaných informací
* Jak američtí prezentující získávají a probouzejí a udržují zájem publika
* Řeč těla při prezentaci aneb ovlivňování anglické prezentace bez slov
* Vizualizace prezentace – vytváření snímků, obrázky, grafy, žádoucí/nežádoucí animace a zvuky apod.
* Kulturní rozdíly v prezentacích pro americké a německé publikum
* „Kuchařka – slovníček“ pojmů a frází pro jednotlivé části prezentace
* Videotrénink, zpětná vazba a doporučení pro další rozvoj
Poznámka: Chcete-li si vyzkoušet část své reálné prezentace, přivezte si jí s sebou, prosím, na notebooku, USB disku či jí před seminářem zašlete na adresu ucebny@studiow.cz.
Metody výuky: Interaktivní seminář je vedený formou diskuze, budete se učit díky praktickému procvičování, videotréninku, následnému rozboru a konstruktivní zpětné vazbě.
Termín konání: 17.8.2018

Termíny:
 
13.8.2018 - 17.8.2018 Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
[najít na mapě]
Mgr. Petra ŠIMKOVÁ, pracuje jako lektorka a koučka od roku 2002. Prostřednictvím vzdělávacích programů a týmového koučování rozvíjí dovednosti zaměstnanců českých i zahraničních společností. Je autork
Objednat tento termín
17 900 Kč (s DPH 21 659 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Studio W
Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5
261 212 833, 606 610 126
studiow@studiow.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/trenink-prezentacnich-dovednosti-5denni-s3228082 | Komunikační a prezentační dovednosti

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.