Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Právo, legislativa: Nabídka kurzů

Hledat: Zobrazit kurzy bez stanoveného data konání | Zobrazit kurzy na míru a workshopy

Název Termín Místo Pořadatel
 
TOP kurzy:
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
7 623 Kč vč. DPH
29.1.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
24.1.2018 Praha Studio W
 
Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Jak bezpečně uzavírat smlouvy a jak se vyvarovat jejich neplatnosti
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování
2140 Kč + DPH 21%
23.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
24.1.2018 Praha Studio W
Vybrané oblasti věcných práv z pohledu aktuální judikatury Nejvyššího soudu ČR
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
25.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Aktuální otázky a novinky v oblasti BOZP, PO, požární bezpečnosti staveb a ochrany životního prostředí
7 623 Kč vč. DPH
29.1.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Co a jak (ne)lze upravit ve stanovách akciové společnosti (aneb dispozitivita a kogentnost úpravy akciové společnosti)
2471 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
29.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Související a prováděcí předpisy k zákoníku práce
1975 Kč + DPH 21%
29.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nový registr smluv v praxi - vybrané aplikační zkušenosti a problémy, metodika a novela
2223 Kč + DPH 21%
30.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
30.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Splnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
31.1.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Obchodněprávní judikatura v druhém pololetí roku 2017
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
1.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ZÁKONÍK PRÁCE PO NOVELÁCH pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky
2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
5.2.2018 Praha Studio W
AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
6.2.2018 Praha Studio W
Územní plánování po velké novele stavebního zákona
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
8.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Péče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení
2305 Kč + DPH 21%
13.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Jednání (za) podnikatele/obchodní společnost
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
14.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi
1 500 Kč (s DPH 1 815 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
14.2.2018 Praha Studio W
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
2223 Kč + DPH 21%
15.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Správní postupy podle stavebního zákona po jeho velké novele
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
15.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Náhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
19.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zadávání veřejných zakázek: krok za krokem a prakticky zejména pro začátečníky
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
20.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
20.2.2018 Praha Studio W
Kompletní průvodce náhradou škody a nemajetkové újmy v občanském zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
21.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ÚVOD DO PROBLEMATIKY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
21.2.2018 Praha Studio W
Nezbytná cesta a ochrana vlastnického práva v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu ČR
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
22.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Novela stavebního zákona č. 225/2017 Sb.
3 146 Kč vč. DPH
22.2.2018 Praha * GRADUA-CEGOS
Stavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona
2140 Kč + DPH 21%
22.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ a kvalifikační dohody - právní a finanční aspekty
2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
22.2.2018 Praha Studio W
Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
2140 Kč + DPH 21%
23.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám, mýtům a nejasnostem
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
26.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novel
2223 Kč + DPH 21%
27.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
2223 Kč + DPH 21%
27.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Veřejná prostranství
2057 Kč + DPH 21%
27.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (projednání úpadku a rozhodnutí o něm, věřitelé a uplatňování pohledávek)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
28.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nekalá soutěž podle aktuální judikatury a praxe
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
28.2.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ZMĚNY PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY
2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
28.2.2018 Praha Studio W
Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
1.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH
2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
2.3.2018 Praha Studio W
Nařízení eIDAS - elektronická identifikace, elektronické dokumenty, elektronické podpisy, elektronické doručování, elektronické právní jednání a odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
6.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nezbytné znalosti každého věřitele (včetně aktuální judikatury)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
7.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Aktuální problémy exekučního řízení
2305 Kč + DPH 21%
8.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Právo na informace vs. ochrana osobních údajů a registr smluv s přihlédnutím k novému evropskému nařízení GDPR
2305 Kč + DPH 21%
8.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Stavební zákon na úseku stavebního řádu po velké novele stavebního zákona
2140 Kč + DPH 21%
8.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY
4 300 Kč (s DPH 5 203 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
8.3.2018 Praha Studio W
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ a nové nařízení GDPR
2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
9.3.2018 Praha Studio W
SMLOUVA O DÍLO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB
2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
9.3.2018 Praha Studio W
Tvorba druhů akcií a podílů - možnosti a limity
2305 Kč + DPH 21%
9.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Povinnosti a rizika pro jednatele, statutární ředitele, členy představenstva, správní či dozorčí rady, ale i společníky, akcionáře a další osoby
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
12.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Vzory písemností, smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které v roce 2018 vydává zaměstnavatel
1975 Kč + DPH 21%
12.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Odstraňování černých staveb po novele stavebního zákona
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
13.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Přestupky na úseku životního prostředí - dopady zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a změnového zákona č. 183/2017 Sb.
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
13.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zadávání veřejných zakázek: předmět a předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse (volná témata)
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
13.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zástavní právo - prakticky, s judikaturou a důrazem na nová pravidla
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
14.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Aktuální soukromoprávní otázky IT práva
2223 Kč + DPH 21%
15.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
2223 Kč + DPH 21%
15.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
PŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty
2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
16.3.2018 Praha Studio W
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
16.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Incidenční spory v insolvenci se zvláštním zaměřením na neúčinná a odporovatelná právní jednání
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
19.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Pravidlo čtyř očí - význam, možnosti, limity a důsledky jeho porušení (aktuální otázky zastupování korporací)
2305 Kč + DPH 21%
19.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
20.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Neplatnost a zdánlivost usnesení valné hromady
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
20.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Velká novela stavebního zákona
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
20.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Novinky z pracovněprávní legislativy a judikatury
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
21.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ a doby odpočinku při práci
2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
21.3.2018 Praha Studio W
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi - komplexní výklad - 2denní
6 400 Kč (s DPH 7 744 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
21.3.2018 Praha Studio W
Likvidace spoluvlastnického vztahu z pohledu aktuální rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR (podrobný výklad) a vybrané otázky správy společné věci (exkurs)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
22.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Řízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
22.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi
2223 Kč + DPH 21%
22.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
22.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
ZÁKONÍK PRÁCE a související zákony, některé jejich změny
1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení
23.3.2018 Praha Studio W
Smlouva a další právní jednání - vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah
2471 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
26.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 1. část - vznik a užívání veřejných cest
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
27.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Právní úprava podnikatelských seskupení a zpráva o vztazích po rekodifikaci
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
27.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
O katastru nemovitostí a nemovitých věcech vůbec (aktuálně a přehledně)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
28.3.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Stavby a pozemky z pohledu rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu (a Ústavního soudu) ČR
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
4.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Vybrané aktuální otázky věcných práva (držba a její ochrana, sousedská práva, stavební činnost na pozemku, věcná břemena)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
4.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Účastníci řízení před a po "velké" novele stavebního zákona
2223 Kč + DPH 21%
5.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zajištění a utvrzení dluhu
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
9.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nájem obecně, smlouva o nájmu bytu, její náležitosti, společný nájem bytu manželů, jeho vznik a zánik, zánik nájmu bytu, vyklizení bytu, bytové náhrady, nová judikatura, služby spojené s bydlením
2223 Kč + DPH 21%
10.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Ochrana osobních údajů a nový evropský právní rámec - GPDR
2223 Kč + DPH 21%
10.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Jak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
11.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nekalé obchodní praktiky uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
11.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva
2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd
11.4.2018 Praha Studio W
Dřeviny podle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně přírody a krajiny včetně novely kácení pro účely stavební účinné od 1. 1. 2018
2223 Kč + DPH 21%
12.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni
4528 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +220 Kč/os.)
12.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Uzavírání smluv podle (nového) občanského zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
12.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zvláštní pravomoci stavebního úřadu a vybrané činnosti ve výstavbě po velké novele stavebního zákona, rozsah dokumentací a projektových dokumentací po novele vyhlášky o dokumentaci staveb
2140 Kč + DPH 21%
12.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
16.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Valné hromady a.s. a s.r.o.
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
16.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Místní a účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích - 2. část - ochrana a údržba veřejných cest
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Zadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce zadavatelů mimo zadávací řízení
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Základní dispozice s majetkem (jměním) obchodní korporace včetně jeho zastavení po rekodifikaci
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Změny v právu na informace? - výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
17.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Pracovněprávní minimum pro manažery
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
18.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Právo stavby, věcná břemena a další limitovaná věcná práva (podrobně a v souvislostech)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
18.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Exekuční řízení s cizím prvkem
2305 Kč + DPH 21%
19.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Jak sepsat dovolání v civilní věci, které nebude odmítnuto?
2057 Kč + DPH 21%
19.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Smlouvy a software
2223 Kč + DPH 21%
19.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Spisová služba a archivnictví v analogové a elektronické podobě včetně dopadů GDPR do spisové služby
2057 Kč + DPH 21%
19.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
23.4.2018 Praha Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Stránky: [1] 2 další stránka »

Zobrazit kurzy bez stanoveného data konání | Zobrazit kurzy na míru a workshopy | Nenašli jste, co jste hledali? » Podejte návrh na školení!

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.