Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce

Nacházíte se zde: Právo, legislativa » NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAMĚSTNAVATELŮ při aplikaci zákoníku práce

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

Seminář zohledňuje také změny souvisejících pracovněprávních předpisů.

Určeno pro vedoucí zaměstnance, zaměstnance právních a personálních útvarů, jednatele a další zájemce z oblasti právní a personální praxe.

Cíl: Seminář je zaměřen na nejčastěji se vyskytující chyby při aplikaci zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů v praxi. Jeho účelem je upozornit účastníky názornou formou na formulačně nejasná či obvykle nesprávně interpretovaná ustanovení zákona a důsledky jejich chybného uplatnění spočívající zejména v neplatnosti příslušného právního jednání, zbytečných soudních sporech či možnosti uložení sankcí (pokut) kontrolními orgány. Výklad právní úpravy bude demonstrován na příkladech z personální praxe a doplněn aktuální judikaturou Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech.

Obsah:
· Změny ve vstupních lékařských prohlídkách a jejich hrazení – chyby v postupu zaměstnavatele
· Nedostatky vyskytující se v jednáních, která pracovněprávní vztahy zakládají a mění (pracovní smlouva, jmenování vedoucího zaměstnance, jeho odvolání a nabídková povinnost, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce - praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a změn)
· Podmínky změny pracovního poměru ze zákona z doby určité na dobu neurčitou
· Přechod práv a povinností na jiný zaměstnavatelský subjekt, nároky vyplývající z kolektivní smlouvy – nesplnění informační povinnosti
· Homeworking a překážky v práci
· Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců
· Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
· Rovné zacházení při odměňování zaměstnanců (chyby při přiznávání a snižování osobních příplatků)
· Problémy vyskytující se v souvislosti s náhradou škody a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích
· Jak předcházet pokutám za přestupky na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců (novela zákona o inspekci práce)
· Zvyšování a prohlubování kvalifikace – možnost uzavření kvalifikační dohody a právní důsledky jejích obsahových nedostatků
· Kdy a jak správně uzavírat konkurenční doložku
· Zastřený pracovněprávní vztah – znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
· Problémy spojené s doručováním v pracovněprávních vztazích

Metody výuky: Výklad, modelové příklady, případy z praxe.

Úroveň:

Probíraná témata:

Termíny:
 
21.5.2018 Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
[najít na mapě]
JUDr. Dominik BRŮHA, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha 2 300 Kč (s DPH 2 783 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Studio W
Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5
261 212 833, 606 610 126
studiow@studiow.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/nejcastejsi-chyby-zamestnavatelu-pri-aplikaci-zakoniku-prace-s3228176 | Právo a legislativa

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.