Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi

Nacházíte se zde: Právo, legislativa » SLUŽEBNÍ VOZIDLO v praxi

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

Určeno pro pracovníky personálních oddělení, vedoucí zaměstnance, správce vozového parku, právníky zabývajícími se pracovním právem

Cíl: Cílem semináře je provést účastníky semináře právní úpravou a praktickými úskalími používání služebních vozidel v praxi s tím, že seminář bude zaměřen především na používání vozidel ze strany tzv. řidičů-referentů, tedy zaměstnanců, jejichž náplní práce jsou jiné činnosti než řízení (např. manažeři, THP pracovníci, obchodní zástupci apod.). Seminář se bude věnovat jak používání vozidel poskytnutých zaměstnavatelem (včetně aut provozovaných na leasing), tak i používání soukromých vozidel zaměstnanců (vlastněných jiným subjektem než zaměstnavatelem). Okrajově budou zmíněny i povinnosti týkající se řidičů z povolání, tedy zaměstnanců, kteří mají jako druh práce sjednáno (také) řízení, popřípadě těch, kteří ke své práci musejí řídit vozidlo, ačkoliv to nebylo výslovně sjednáno v pracovní smlouvě (např. zásobovač nebo opravář/montér u zákazníků).
Účastníci by měli být seznámeni s nejčastějšími chybami, kterých by se měli vyvarovat při své personální praxi a tím zabránit možným rizikům a sankcím, ať již ze strany zaměstnanců, tak i kontrolních orgánů.

Obsah:
· Vysvětlení povahy řízení z právního pohledu (lze řidiči-referentovi nařídit řízení vozidla?) a nároky zaměstnanců s ním spojené – právo na mzdu, náhradu mzdy a cestovní náhrady
· Možnost propuštění zaměstnance pro ztrátu řidičského oprávnění nebo třeba porušení dopravních předpisů (včetně zneužití alkoholu)
· Seznámení s právní úpravou a soudními rozhodnutími, pokud jde o školení ohledně dopravních předpisů a případně technických předpisů vozidla. Jsou tato školení povinná (v rámci BOZP) a dopadají i na výjimečné použití soukromého vozidla? Lze za nerealizování školení uložit ze strany inspektorátu práce pokutu?
· Vysvětlení zvláštností ohledně zdravotních prohlídek řidičů-referentů, pokud jde o jejich obsah a četnost. Bude řešena i otázka, zda řidiči-referenti musejí absolvovat prohlídky jen u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (závodního lékaře), nebo je možné je posílat k jejich registrujícímu poskytovateli (obvodnímu lékaři). Zmíněny budou i zvláštní prohlídky řidičů z povolání a jejich povinná úhrada zaměstnavatelem
· Seznámení s povinnými přestávkami a jejich evidencí podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. a protichůdnými názory na aplikaci tohoto nařízení na řidiče-referenty. Budou zmíněny i povinné přestávky dle dopravních předpisů s tím, že za jejich dodržování má odpovědnost samotný řidič (nikoliv zaměstnavatel)
· Pozornost bude věnována i možnosti monitorování pohybu vozidla pomocí GPS, a to jak z pohledu ochrany osobních údajů, narušování soukromí zaměstnanců na pracovišti, tak i možného propuštění zaměstnance při zjištění nedostatků („černé“ jízdy nebo naopak nerealizování deklarovaných cest, nevhodném stylu jízdy apod.)
· Účastníkům bude dáno doporučení na formu a obsah interních dokumentů upravujících používání vozidel (pracovní smlouva, jiná dohoda, vnitřní předpisy)
· Stručně bude zmíněna i problematika náhrady škody, ať již jde o věcnou škodu na vozidle (firemním i soukromém) nebo škodu na zdraví (vymezení, kdy jde o pracovní úraz)

Úroveň:

Probíraná témata:

Termíny:
 
14.5.2018 Karlovo nám. 319/3, 120 00 Praha 2
[najít na mapě]
JUDr. Jaroslav ŠKUBAL, advokát, v rámci advokátní praxe vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě
1 500 Kč (s DPH 1 815 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Studio W
Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5
261 212 833, 606 610 126
studiow@studiow.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/sluzebni-vozidlo-v-praxi-s3228185 | Právo a legislativa

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.