Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Informace o školicí firmě
Název: Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Popis:

Agentura Bova se již od svého vzniku v roce 1991 zaměřuje na profesionální vzdělávání dospělých. Nabízíme a zajišťujeme odborné semináře, kurzy a školení především v právních a na právo navazujících oborech. Od roku 1994 je pak naše činnost rozšířena také o vydávání odborné právnické a ekonomické literatury nakladatelstvím POLYGON.


Naše vzdělávací činnost se soustředí na široký okruh právních odvětví, sahající od občanského a obchodního práva (včetně práva autorského), přes právo pracovní či právo sociálního zabezpečení, až po právo správní, finanční, životního prostředí, stavební, daňové, problematiku účetnictví a mnohé další oblasti.


Jedním ze základních principů našeho přístupu je vysoká odbornost lektorů. Spolupracujeme výhradně se špičkovými experty v daných oblastech. Naším cílem je zajišťovat našim zákazníkům ty nejrelevantnější a nejlepší informace od těch nejpovolanějších zdrojů. Proto u nás přednáší často přímo autoři či spoluautoři legislativních norem, a také soudci či uznávaní advokáti. Náš programově důsledný přístup při výběru těch nejkvalitnějších přednášejících nám v řadě případů zajišťuje u mnoha klíčových témat jedinečnou personální exklusivitu.


Témata našich seminářů jsou vždy aktuální. Flexibilně a nepřetržitě reagujeme na chystané i nastalé legislativní změny, na novou judikaturu i na ostatní faktory ovlivňující každodenní praxi našich zákazníků. Naše široká nabídka akcí je profilována tak, aby uspokojila jak odbornou veřejnost, tak laiky a běžné uživatele.Agentura BOVA
semináře, kurzy
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
-------------------------------
Tel.:241 774 196, 244 402 232
800 100 539 (zelená linka)
Fax:244 402 279, 244 403 972
E-mail:bova@bovapolygon.cz
IČO:11213175
DIČ:CZ 5651091028

E-mail: bova@bovapolygon.cz
Telefonní číslo: 244 40 22 32
Internet: http://www.bovapolygon.cz
Adresa: Platónova 11, 143 00 Praha 4 [najít na mapě]

Kurzy firmy Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON:

Název Sekce Termín Místo
Kupní smlouva v novém občanském zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 23.4.2018 Praha
KUPNÍ SMLOUVA V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
2890,-Kč
Právo, legislativa 23.4.2018 Praha
O PRÁVNICKÉ ČEŠTINĚ ANEB MÁ I JAZYK SVÁ PRÁVA
2190,-Kč
Osobní rozvoj 23.4.2018 Praha
Právní jednání zaměstnavatele, jeho závaznost, neplatnost a neúčinnost
1975 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 23.4.2018 Praha
Insolvenční řízení - aktuální výkladové problémy a judikatura (majetková podstata a způsoby řešení úpadku)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ - AKTUÁLNÍ VÝKLADOVÉ PROBLÉMY A JUDIKATURA (MAJETKOVÁ PODSTATA A ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU)
2890,-Kč
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
1892 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY PŘED NABYTÍM ÚČINNOSTI VÝZNAMNÉ NOVELY A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY PROCESŮ V APLIKAČNÍM PROGRAMU
2290,-Kč
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
Stylistika současné češtiny
1396 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 24.4.2018 Praha
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
2690,-Kč
Právo, legislativa 24.4.2018 Praha
Myšlenkové mapy v manažerské praxi
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 25.4.2018 Praha
MYŠLENKOVÉ MAPY V MANAŽERSKÉ PRAXI
2590,-Kč
Osobní rozvoj 25.4.2018 Praha
Praktická aplikace obecných zásad NOZ, aneb jak číst a používat prvních čtrnáct paragrafů
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 25.4.2018 Praha
PRAKTICKÁ APLIKACE OBECNÝCH ZÁSAD NOZ, ANEB JAK ČÍST A POUŽÍVAT PRVNÍCH ČTRNÁCT PARAGRAFŮ
2890,-Kč
Právo, legislativa 25.4.2018 Praha
Daňový režim zaměstnaneckých benefitů nejen v roce 2018
2140 Kč + DPH 21%
Daně, účetnictví 26.4.2018 Praha
DAŇOVÝ REŽIM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ NEJEN V ROCE 2018
2590,-Kč
Daně, účetnictví 26.4.2018 Praha
Pokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 26.4.2018 Praha
POKROČILÉ PRAKTIKUM UZAVÍRÁNÍ SMLUV - SEMINÁŘ VOLNĚ NAVAZUJÍCÍ NA SEMINÁŘE ZABÝVAJÍCÍ SE UZAVÍRÁNÍM SMLUV
2890,-Kč
Právo, legislativa 26.4.2018 Praha
MS Word - efektivně
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 9.5.2018 Praha
Nový občanský zákoník a ochrana životního prostředí
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 10.5.2018 Praha
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
2690,-Kč
Právo, legislativa 10.5.2018 Praha
Ocenění podniku v praktických souvislostech - poznejte, co tvoří a ovlivňuje hodnotu podniku
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Daně, účetnictví 14.5.2018 Praha
Smluvní pokuta v nové úpravě soukromého práva
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 14.5.2018 Praha
SMLUVNÍ POKUTA V NOVÉ ÚPRAVĚ SOUKROMÉHO PRÁVA
2890,-Kč
Právo, legislativa 14.5.2018 Praha
Souběhy, smlouva o výkonu funkce a odměňování manažerů
2305 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 14.5.2018 Praha
Správné uzavírání smluv a dohod v pracovněprávních vztazích
1975 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 14.5.2018 Praha
SPRÁVNÉ UZAVÍRÁNÍ SMLUV A DOHOD V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
2390,-Kč
Pracovní právo, mzdy 14.5.2018 Praha
Fúze a odštěpení v příkladech aneb účetní a daňové souvislosti přeměn pro pokročilé
2140 Kč + DPH 21%
Daně, účetnictví 15.5.2018 Praha
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 15.5.2018 Praha
NÁMITKY SOUSEDŮ PROTI STAVBĚ PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
2790,-Kč
Právo, legislativa 15.5.2018 Praha
Revoluce v ochraně osobních údajů aneb adaptace GDPR v podmínkách České republiky - jak jsme na tom?
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 15.5.2018 Praha
Autorský zákon - aktuálně
2305 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 16.5.2018 Praha
AUTORSKÝ ZÁKON - AKTUÁLNĚ
2790,-Kč
Právo, legislativa 16.5.2018 Praha
Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2017 a v roce 2018
2471 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Daně, účetnictví 16.5.2018 Praha
MS Excel - efektivně
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 16.5.2018 Praha
Praktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 16.5.2018 Praha
PRAKTICKÝ PRŮVODCE SOUSEDSKÝM PRÁVEM (od imisí po nezbytnou cestu)
2890,-Kč
Právo, legislativa 16.5.2018 Praha
Akciová společnost pod drobnohledem
8247 Kč + DPH 21% (Stravování: +1745 Kč/os. 3x snídaně, 4x oběd, 3x večeře, ubytování: +1800 Kč/os.
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
AKCIOVÁ SPOLEČNOST POD DROBNOHLEDEM
9980,-Kč - vložné, 1800,-Kč - ubytování (3 noci), 1745,-Kč - stravné
Právo, legislativa 17.5.2018 Staré Splavy
Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců ve světle nové evropské regulace
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ VE SVĚTLE NOVÉ EVROPSKÉ REGULACE
2690,-Kč
Pracovní právo, mzdy 17.5.2018 Praha
Soudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
SOUDNÍ PŘEZKUM VE VĚCECH SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SPRÁVNÍCH SOUDŮ
2790,-Kč
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
Veřejná podpora v praktických příkladech
2057 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
VEŘEJNÁ PODPORA V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
2490,-Kč
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
Vybrané (stále) problémové otázky závazkového práva podle (nového) občanského zákoníku
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
VYBRANÉ (STÁLE) PROBLÉMOVÉ OTÁZKY ZÁVAZKOVÉHO PRÁVA PODLE (NOVÉHO) OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
2890,-Kč
Právo, legislativa 17.5.2018 Praha
Aplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 18.5.2018 Praha
Opravy a technické zhodnocení hmotného nehmotného majetku z pohledu daňových a účetních předpisů
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Daně, účetnictví 21.5.2018 Praha
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení, zajištění u vylučovacích nároků a nároků z odpůrčího práva
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 21.5.2018 Praha
Vybrané otázky medicínského práva
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 21.5.2018 Praha
Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 22.5.2018 Praha
Porušení rozpočtové kázně a rizika v praxi
1975 Kč + DPH 21%
Ekonomika, finance 22.5.2018 Praha
Zadávání veřejných zakázek prostřednictvím NEN
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 22.5.2018 Praha
Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím institutům)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 23.5.2018 Praha
MS Excel - funkce
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 23.5.2018 Praha
MS EXCEL - funkce
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 23.5.2018 Praha
Náhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 24.5.2018 Praha
Průvodce zápisem vkladem a poznámkou do katastru nemovitostí
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 24.5.2018 Praha
Velká novela stavebního zákona na úseku stavebního řádu a územního rozhodování - první zkušenosti z aplikační praxe
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 24.5.2018 Praha
DPH v roce 2018 ve vazbě na předpisy EU
2223 Kč + DPH 21%
Daně, účetnictví 28.5.2018 Praha
Postoupení pohledávky a jiné změny v osobě věřitele či dlužníka
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 28.5.2018 Praha
Zákoník práce a pracovní právo prakticky
2057 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 28.5.2018 Praha
Český pravopis: jistoty a novinky
1396 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 29.5.2018 Praha
Námitky sousedů proti stavbě po novele stavebního zákona - část II. - příklady a cvičení
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 29.5.2018 Praha
Zákon o majetku státu
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 29.5.2018 Praha
Myšlenkové mapy v manažerské praxi
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 30.5.2018 Praha
MYŠLENKOVÉ MAPY V MANAŽERSKÉ PRAXI
2590,-Kč
Osobní rozvoj 30.5.2018 Praha
Nájemní bydlení (prakticky zaměřený výklad právní úpravy nejen v občanském zákoníku)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 30.5.2018 Praha
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
1975 Kč + DPH 21%
Daně, účetnictví 30.5.2018 Praha
Pracovní právo v personální praxi
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 31.5.2018 Praha
Smlouvy ve stavebnictví a nové právo veřejných zakázek v Česku a v dalších zemích střední a východní Evropy (aktuální témata investorů a dodavatelů)
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 31.5.2018 Praha
Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu ke květnu 2018
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 31.5.2018 Praha
Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 31.5.2018 Praha
Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 1.6.2018 Praha
Aktuální problémy exekučního řízení
2305 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 4.6.2018 Praha
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
2790,- Kč
Právo, legislativa 4.6.2018 Praha
Náhrada škody v podnikání
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 4.6.2018 Praha
Bytové spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 5.6.2018 Praha
Judikatura k obchodním korporacím za období 2017/2018
2305 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 5.6.2018 Praha
Zadávání veřejných zakázek v oblasti IT
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 5.6.2018 Praha
Zákon o kontrole (kontrolní řád) v praxi
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 5.6.2018 Praha
DPH v roce 2018
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Daně, účetnictví 6.6.2018 Praha
DPH v roce 2018
2690,-Kč
Daně, účetnictví 6.6.2018 Praha
MS Excel - vzorce a podmíněné formátování efektivně
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 6.6.2018 Praha
MS EXCEL - vzorce a podmíněné formátování efektivně
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 6.6.2018 Praha
Služební vozidla a home office v praxi
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 6.6.2018 Praha
Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání z hlediska nové právní úpravy a aktuální předpokládané rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 6.6.2018 Praha
Občanské průkazy a cestovní doklady před nabytím účinnosti významné novely a s tím související změny procesů v aplikačním programu
1892 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 7.6.2018 Praha
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY PŘED NABYTÍM ÚČINNOSTI VÝZNAMNÉ NOVELY A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY PROCESŮ V APLIKAČNÍM PROGRAMU
2290,- Kč
Právo, legislativa 7.6.2018 Praha
Rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR ve vybraných oblastech věcných práv (zejména hmotněprávní souvislosti nové judikatury Nejvyššího soudu)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 7.6.2018 Praha
Směnka (blankosměnka) s důrazem na aktuální judikaturu
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 7.6.2018 Praha
Opravné prostředky ve správním řízení
2223 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 8.6.2018 Praha
Dědické právo - výklad úpravy v novém občanském zákoníku i v zákoně o zvláštních řízeních soudních
4859 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +220 Kč/os.)
Právo, legislativa 11.6.2018 Praha
Převody, zastavení a další dispozice s akciemi a podíly
2305 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 11.6.2018 Praha
Pozvánka ke kulatému stolu - zadávání veřejných zakázek: co nás zajímá a na co se běžně (ne)ptáme?
2305 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 12.6.2018 Praha
MS Excel - analýza dat
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 13.6.2018 Praha
MS EXCEL - analýza dat
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 13.6.2018 Praha
Zákoník práce v roce 2018 ve znění dílčích novel
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 13.6.2018 Praha
Katastr nemovitostí - aktuálně a v praxi
2223 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 14.6.2018 Praha
Odpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních)
2140 Kč + DPH 21%
Právo, legislativa 14.6.2018 Praha
Vše o místních poplatcích a zajištění, stanovení a zabezpečení jejich úhrady - včetně aktuálních vzorů vybraných rozhodnutí
1892 Kč + DPH 21%
Ekonomika, finance 14.6.2018 Praha
VŠE O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A ZAJIŠTĚNÍ, STANOVENÍ A ZABEZPEČENÍ JEJICH ÚHRADY - VČETNĚ AKTUÁLNÍCH VZORŮ VYBRANÝCH ROZHODNUTÍ
2290,- Kč
Právo, legislativa 14.6.2018 Praha
Věcná břemena (smluvní a zákonná) a právo stavby
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 18.6.2018 Praha
MS Powerpoint - pro pokročilé
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 20.6.2018 Praha
Porušení smlouvy - jaké přináší důsledky a jak jim čelit? (prakticky a v souvislostech)
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 20.6.2018 Praha
Projektové řízení s využitím myšlenkových map
2140 Kč + DPH 21%
Manažerské dovednosti 27.6.2018 Praha
Promlčení práva
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Právo, legislativa 27.6.2018 Praha
MS Excel - úvod do programování
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)
Manažerské dovednosti 22.8.2018 Praha

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/agentura-bova-nakladatelstvi-polygon-492

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.