Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON

Informace o školicí firmě
Název: Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Popis:

Agentura Bova se již od svého vzniku v roce 1991 zaměřuje na profesionální vzdělávání dospělých. Nabízíme a zajišťujeme odborné semináře, kurzy a školení především v právních a na právo navazujících oborech. Od roku 1994 je pak naše činnost rozšířena také o vydávání odborné právnické a ekonomické literatury nakladatelstvím POLYGON.


Naše vzdělávací činnost se soustředí na široký okruh právních odvětví, sahající od občanského a obchodního práva (včetně práva autorského), přes právo pracovní či právo sociálního zabezpečení, až po právo správní, finanční, životního prostředí, stavební, daňové, problematiku účetnictví a mnohé další oblasti.


Jedním ze základních principů našeho přístupu je vysoká odbornost lektorů. Spolupracujeme výhradně se špičkovými experty v daných oblastech. Naším cílem je zajišťovat našim zákazníkům ty nejrelevantnější a nejlepší informace od těch nejpovolanějších zdrojů. Proto u nás přednáší často přímo autoři či spoluautoři legislativních norem, a také soudci či uznávaní advokáti. Náš programově důsledný přístup při výběru těch nejkvalitnějších přednášejících nám v řadě případů zajišťuje u mnoha klíčových témat jedinečnou personální exklusivitu.


Témata našich seminářů jsou vždy aktuální. Flexibilně a nepřetržitě reagujeme na chystané i nastalé legislativní změny, na novou judikaturu i na ostatní faktory ovlivňující každodenní praxi našich zákazníků. Naše široká nabídka akcí je profilována tak, aby uspokojila jak odbornou veřejnost, tak laiky a běžné uživatele.Agentura BOVA
semináře, kurzy
RNDr. I. Hexnerová – BOVA POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
-------------------------------
Tel.:241 774 196, 244 402 232
800 100 539 (zelená linka)
Fax:244 402 279, 244 403 972
E-mail:bova@bovapolygon.cz
IČO:11213175
DIČ:CZ 5651091028

E-mail: bova@bovapolygon.cz
Telefonní číslo: 244 40 22 32
Internet: http://www.bovapolygon.cz
Adresa: Platónova 11, 143 00 Praha 4 [najít na mapě]

Kurzy firmy Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON:

Název Sekce Termín Místo
DPH v roce 2018
2790,-Kč
Daně, účetnictví 19.9.2018 Praha
KOMPLETNÍ PRŮVODCE NÁHRADOU ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
2890,-Kč
Právo, legislativa 19.9.2018 Praha
MS EXCEL - analýza dat
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 19.9.2018 Praha
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
2790,-Kč
Právo, legislativa 20.9.2018 Praha
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY PO VÝZNAMNÉ NOVELE A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY PROCESŮ V APLIKAČNÍM PROGAMU
2290,-Kč
Právo, legislativa 20.9.2018 Praha
POSKYTOVÁNÍ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOTŘEBITELŮM - AKTUÁLNĚ A V PRAXI
2890,-Kč
Právo, legislativa 20.9.2018 Praha
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
2590,-Kč
Právo, legislativa 21.9.2018 Praha
NOVÁ ÚPRAVA A.S. A S.R.O. - AKTUÁLNĚ K HLAVNÍM ZMĚNÁM, MÝTŮM A NEJASNOSTEM
2890,-Kč
Právo, legislativa 24.9.2018 Praha
ODSTRAŇOVÁNÍ ČERNÝCH STAVEB PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
2790,-Kč
Právo, legislativa 25.9.2018 Praha
OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ PO ZAVEDENÍ GDPR
2790,-Kč
Pracovní právo, mzdy 25.9.2018 Praha
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: KROK ZA KROKEM A PRAKTICKY ZEJMÉNA PRO ZAČÁTEČNÍKY
2690,-Kč
Právo, legislativa 25.9.2018 Praha
MS WORD - pro pokročilé
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 26.9.2018 Praha
NOVÝ REGISTR SMLUV V PRAXI - VYBRANÉ APLIKAČNÍ ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY, METODIKA A NOVELA
2690,-Kč
Právo, legislativa 2.10.2018 Praha
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - KROK ZA KROKEM VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
2690,-Kč
Právo, legislativa 2.10.2018 Praha
MYŠLENKOVÉ MAPY V MANAŽERSKÉ PRAXI
2590,-Kč
Osobní rozvoj 3.10.2018 Praha
PORUŠENÍ SMLOUVY - JAKÉ PŘINÁŠÍ DŮSLEDKY A JAK JIM ČELIT? (prakticky a v souvislostech)
2890,-Kč
Právo, legislativa 3.10.2018 Praha
PRÁVO NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
2690,-Kč
Právo, legislativa 3.10.2018 Praha
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ A SPOLUVLASTNICTVÍ
5680,- Kč
Právo, legislativa 3.10.2018 Praha
SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA VYPOŘÁDÁNÍ VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU
2890,-Kč
Právo, legislativa 3.10.2018 Praha
EFEKTIVNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VČETNĚ PREVENCE JEJICH VZNIKU
2890,-Kč
Právo, legislativa 4.10.2018 Praha
SPOLUVLASTNICTVÍ - OTÁZKY PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ A LIKVIDACE SPOLUVLASTNICKÉHO VZTAHU VČETNĚ AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU
2890,-Kč
Právo, legislativa 4.10.2018 Praha
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI IT
2690,-Kč
Právo, legislativa 4.10.2018 Praha
ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
2590,-Kč
Právo, legislativa 4.10.2018 Praha
AKTUÁLNÍ OTÁZKY EVIDENCE SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
2790,-Kč
Právo, legislativa 8.10.2018 Praha
ČESKÝ PRAVOPIS: jistoty a novinky
1790,-Kč
Osobní rozvoj 8.10.2018 Praha
JAK PROVÉST ŘÁDNĚ INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ JAKO SOUČÁST PŘÍPRAVY NA ÚČETNÍ ZÁVĚRKU K 31. 12. 2018
2490,-Kč
Daně, účetnictví 9.10.2018 Praha
NÁJEM BYTU A DOMU A PROSTOR ZA ÚČELEM PODNIKÁNÍ V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU
2890,-Kč
Právo, legislativa 9.10.2018 Praha
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK: předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota, pravidla pro vylučování účastníků ze zadávacího řízení, hodnotící kritéria a hodnocení nabídek + diskuse
2690,-Kč
Právo, legislativa 9.10.2018 Praha
DPH U INTRAKOMUNITÁRNÍCH DODÁVEK, DOVOZU A VÝVOZU ZBOŽÍ A PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SUBJEKTY Z RŮZNÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ A ZE TŘETÍCH ZEMÍ
2690,-Kč
Daně, účetnictví 10.10.2018 Praha
MS EXCEL - analýza dat
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 10.10.2018 Praha
SPRÁVNÍ ŘÁD VE ŠKOLSTVÍ
2390,-Kč
Právo, legislativa 10.10.2018 Praha
ADAPTACE GDPR A ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POKRAČOVÁNÍ ADAPTACE
2690,-Kč
Právo, legislativa 11.10.2018 Praha
CENOTVORBA V OBORU VODOVODŮ A KANALIZACÍ
2490,-Kč
Právo, legislativa 11.10.2018 Praha
STAVEBNÍ ZÁKON NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
2590,-Kč
Právo, legislativa 11.10.2018 Praha
MS EXCEL - GRAFICKÁ ANALÝZA DAT
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 15.10.2018 Praha
NÁHRADA ŠKODY A NEMAJETKOVÉ ÚJMY Z PROVOZU DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
2890,-Kč
Právo, legislativa 15.10.2018 Praha
NÁHRADA ŠKODY V INSOLVENČNÍCH A KONKURSNÍCH SOUVISLOSTECH, VAZBY NA POSLEDNÍ ZMĚNY INSOLVENČNÍHO ZÁKONA, AKTUÁLNÍ INSOLVENČNÍ A KONKURSNÍ PODSTATA
2890,-Kč
Právo, legislativa 15.10.2018 Praha
ZÁKONÍK PRÁCE - PÍSEMNOSTI A PŘEDPISY, KTERÉ VYDÁVÁ ZAMĚSTNAVATEL
2390,-Kč
Pracovní právo, mzdy 15.10.2018 Praha
BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ A JEHO PŘEDMĚT, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A JEHO STANOVY, PRAKTICKÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ ....
2790,-Kč
Právo, legislativa 16.10.2018 Praha
FÚZE A ODŠTĚPENÍ V PŘÍKLADECH ANEB ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI PŘEMĚN PRO POKROČILÉ
2590,-Kč
Daně, účetnictví 16.10.2018 Praha
SMLOUVY A SOFTWARE
2690,-Kč
Právo, legislativa 16.10.2018 Praha
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA
2790,-Kč
Právo, legislativa 16.10.2018 Praha
MS WORD - EFEKTIVNĚ
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 17.10.2018 Praha
NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY UPLATŇOVANÉ PODNIKATELI VŮČI SPOTŘEBITELŮM
2890,-Kč
Právo, legislativa 17.10.2018 Praha
PREFERENČNÍ OBCHOD EVROPSKÉ UNIE
2690,-Kč
Právo, legislativa 17.10.2018 Praha
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: KURZ PRAKTICKÉ TVORBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VEDENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V OBLASTI IT
5980,- Kč
Právo, legislativa 17.10.2018 Praha
ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018 VE ZNĚNÍ DÍLČÍCH NOVEL
2590,-Kč
Pracovní právo, mzdy 17.10.2018 Praha
RODINNÉ PRÁVO V PRAXI MATRIK
2290,-Kč
Právo, legislativa 18.10.2018 Praha
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY PO VÝZNAMNÉ NOVELE A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY PROCESŮ V APLIKAČNÍM PROGAMU
2290,- Kč
Právo, legislativa 25.10.2018 Praha
MS EXCEL - analýza dat
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 31.10.2018 Praha
DPH v roce 2018
2790,- Kč
Daně, účetnictví 5.11.2018 Praha
ADAPTACE GDPR A ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - POKRAČOVÁNÍ ADAPTACE
2690,-Kč
Právo, legislativa 13.11.2018 Praha
STYLISTIKA SOUČASNÉ ČEŠTINY
1790,-Kč
Osobní rozvoj 19.11.2018 Praha
ČESKÝ PRAVOPIS: jistoty a novinky
1790,-Kč
Osobní rozvoj 28.11.2018 Praha
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI IT
2690,-Kč
Právo, legislativa 29.11.2018 Praha
OBČANSKÉ PRŮKAZY A CESTOVNÍ DOKLADY PO VÝZNAMNÉ NOVELE A S TÍM SOUVISEJÍCÍ ZMĚNY PROCESŮ V APLIKAČNÍM PROGAMU
2290,- Kč
Právo, legislativa 4.12.2018 Praha
AKTUÁLNÍ PROBLÉMY EXEKUČNÍHO ŘÍZENÍ
2790,- Kč
Právo, legislativa 5.12.2018 Praha
ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2018 VE ZNĚNÍ DÍLČÍCH NOVEL
2590,-Kč
Pracovní právo, mzdy 7.12.2018 Praha
MS EXCEL - analýza dat
2590,- Kč
Počítačové, IT kurzy 12.12.2018 Praha
OSOBNÍ ÚDAJE V PERSONALISTICE A MONITORING ZAMĚSTNANCŮ PO ZAVEDENÍ GDPR
2790,- Kč
Pracovní právo, mzdy 13.12.2018 Praha
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ - KROK ZA KROKEM VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ
2690,-Kč
Právo, legislativa 13.12.2018 Praha
VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ - PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z APLIKAČNÍ PRAXE
2590,-Kč
Právo, legislativa 18.12.2018 Praha
MS WORD - EFEKTIVNĚ
2590,-Kč
Počítačové, IT kurzy 19.12.2018 Praha

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/agentura-bova-nakladatelstvi-polygon-492

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.