Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Periodická zkouška odborně způsobilých osob KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle zák. č. 309/2006 Sb.

Základní info

Periodickou zkoušku z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 10 odst. 3 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může vykonat fyzická osoba, která:

  • doloží povinné předpoklady odborné způsobilosti (originál a kopii osvědčení z odborné způsobilosti, pokud vykonali zkoušku u ROVSu, nebo ověřenou kopii osvědčení, pokud vykonali zkoušku u jiné akreditované organizace a potvrzení o tom, že soustavně prováděla činnost koordinátora BOZP na staveništi)
  • koordinátor vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby k činnostem koordinátora, který opatřuje svým jménem a vlastnoručním podpisem,
  • uhradí poplatek za zkoušku (6.000 Kč + 21% DPH)

V případě, že bude ke zkoušce přihlášeno více uchazečů než je limit na den, proběhne zkouška i v další následující den.

Po obdržení Vaší přihlášky ke zkoušce, zašleme podrobné informace. Přihláška ke zkoušce je závazná!

Periodická zkouška odborně způsobilých osob KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI podle zák. č. 309/2006 Sb.

Vybraný termín:

8.12.2021  Praha

Cena
6000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.