Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Komplexní výcvik facilitace - 100 tréninkových hodin

Kurzem vás provede Mgr. Vojtěch Benda

Jsem lektor, facilitátor, mediátor a metodik vzdělávání. Fascinuje mě téma komunikace a dlouhodobě se jím zabývám z mnoha různých úhlů - v rámci…

Kurzem vás provede Ing. Lukáš Kučera

Ve vzdělávací společnosti Edutica školím Akademii facilitace. Mojí specialitou je zážitkové vzdělávání, facilitace, komunikace, oceňující ptaní, práce…

Základní info

Připravili jsme pro vás “Komplexní výcvik facilitace”, v rozsahu 100 hodin, který obsahuje vše podstatné, co potřebujete pro roli úspěšného facilitátora, tedy člověka vedoucího komunikaci ve skupině. Výcvik vychází z našich dlouholetých praktických zkušeností s facilitací a zahrnuje moderní poznatky z oblasti psychologie, kreativity a vedení lidí.

Proč učíme facilitaci?

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli motivovaní, inovativní, aby pracovali se zápalem a chtěli občas udělat i něco navíc pro sebe i pro ostatní.
K tomu je důležitá efektivní spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují.
Proto učíme facilitaci - metodu vedení konverzace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

Komu je výcvik určený?

Výcvik je určený všem, kteří vedou různé typy setkání a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. Patří sem lidé ve vedoucích pozicích, manažeři, vedoucí týmů, majitelé společností, vedoucí pracovníci ve veřejné správě i dalších oblastech. A také lektoři, vývojáři, personalisté a řada lidí na volné noze.


U všech účastníků předpokládáme předchozí zkušenosti s vedením týmu nebo s facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš akreditovaný kurz Ucelený základ facilitace.

Co se ve výcviku naučíte?

 

  • zapojit všechny přítomné a současně vést setkání efektivně
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • udržet účastníky pozorné a aktivní po celou dobu setkání
  • předcházet konfliktům a ty, které se objeví, konstruktivně řešit
  • dosáhnout stanovených výsledků v omezeném čase
  • zvládat souběh role facilitátora a role vedoucího
  • přirozeně používat klíčové komunikační dovednosti
  • využít potenciál dobrého úvodu a závěru setkání
  • vytvořit funkční design facilitovaného setkání a dobře se na něj připravit předem
  • řadu facilitačních technik použitelných v konkrétních situacích

Jaký je rozsah výcviku?

Výcvik se skládá ze šesti dvoudenních setkání (modulů), které se konají jednou měsíčně. V týdnech mezi jednotlivými moduly probíhá účastníci pracují samostatně nebo v malých skupinách na praktických úkolech.
Celý výcvik probíhá půl roku a jeho rozsah je 100 hodin.

Jak výcvik probíhá?

Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Vycházíme z principů zkušenostně-reflektivního učení a kurzy samozřejmě vedeme pomocí facilitace. Díky tomu je výcvik efektivní, praktický a současně zábavný.
Využíváme modelové situace a jejich rozbory, praktický trénink dovedností, ukázky konkrétních facilitačních technik, reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorie ve výcviku najdete jen přiměřené množství, žádné nekonečně dlouhé prezentace vás nečekají.
Ve skupině vytváříme bezpečný prostor pro vzájemnou inspiraci a současně zachováváme individuální přístup. Proto jsme stanovili maximální velikost skupiny na 12 účastníků.
Pro lepší orientaci v tématu facilitace jsme vytvořili vlastní kompetenční model, který vám pomůže ujasnit si vaše silné stránky a určit oblasti pro váš rozvoj. Díky tomu na závěr jasně uvidíte, v čem a nakolik jste se během výcviku zlepšili.

Chcete se dozvědět víc?

Pro více informací o výcviku se můžete obrátit přímo na lektora Vojtěcha Bendu.

Komplexní výcvik facilitace - 100 tréninkových hodin

Vybraný termín:

17.10.2019 –  6.3.2020  Brno

Cena
45000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.