Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Komplexní výcvik facilitace - dlouhodobý výcvik 100 hodin, 12 dní během 6 měsíců

Kurzem vás provede Mgr. Vojtěch Benda

Jsem lektor, facilitátor, mediátor a metodik vzdělávání. Fascinuje mě téma komunikace a dlouhodobě se jím zabývám z mnoha různých úhlů - v rámci…

Kurzem vás provede Ing. Lukáš Kučera

Ve vzdělávací společnosti Edutica školím Akademii facilitace. Mojí specialitou je zážitkové vzdělávání, facilitace, komunikace, oceňující ptaní, práce…

Základní info

Věříme, že lidé v organizacích mohou lépe využívat svůj potenciál. Chceme, aby mohli plně projevit své silné stránky, byli inovativnější a motivovanější. Aby to, co dělají, dělali se zájmem a byli ochotní udělat i něco navíc, ku prospěchu sebe i ostatních.

Pro to vše je důležitá spolupráce a ta silně závisí na způsobu, jakým lidé ve skupině komunikují. Proto učíme facilitaci - metodu vedení konverzace směřující současně k vysoké efektivitě, porozumění a spokojenosti všech zúčastněných.

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme pro vás připravili “Komplexní výcvik facilitace” v rozsahu 100 hodin. Obsahuje vše podstatné, co potřebujete v roli úspěšného facilitátora. Navíc je obohacen o moderní poznatky z oblasti fungování lidského mozku, leadershipu, kreativity a oceňujícího přístupu k lidem.

Komu je výcvik určený?

Výcvik je určený všem, kteří se často účastní nejrůznějších jednání, a kterým záleží na kvalitě komunikace ve skupině. A také těm, kteří vedou druhé lidi. Mohou to být jak manažeři z firemního prostředí, tak i vedoucí pracovníci ve veřejné správě nebo v jiných oblastech.

U všech předpokládáme základní orientaci v problematice a předchozí zkušenost s vedením týmu nebo facilitováním skupinové komunikace. Výcvik není určen začátečníkům, těm doporučujeme náš kurz Ucelený základ facilitace.

Jaký je rozsah výcviku

Komplexní výcvik facilitace se skládá ze šesti dvoudenních modulů, dvou individuálních setkání s lektory a sebereflektivní práce. Výcvik je veden dvěma lektory a ve skupině bude nejvýše 12 účastníků.

Co se ve výcviku naučíte

  • dát lidem prostor mluvit a zároveň udržet efektivitu
  • pracovat se skupinou, která se skládá z různorodých osobností
  • předcházet vzniku konfliktu a akutní konflikty konstruktivně řešit
  • využívat zápis a vizualizaci pro udržení pozornosti
  • efektivně využít schůzku, kde je omezený čas
  • pracovat s "dvojrolí" - když vedete schůzku a současně potřebujete obhájit svůj názor
  • vytvořit dobrý "design" facilitovaného setkání a připravit se na něj
  • aktivizovat a motivovat účastníky
  • uvědomit si a rozvinout vlastní facilitační styl postavený na silných stránkách

 

Jak výcvik probíhá

Řadu let se zabýváme tím, jak dobře vzdělávat lidi. Chceme, aby byl výcvik efektivní, praktický a také zábavný. Proto stavíme na principech zkušenostně-reflektivního učení. To představuje modelové situace a jejich rozbor, trénink pomocí cvičení, časté využívání reflexe a zpětné vazby, sdílení dobré praxe a zkušeností. Teorii učíme v přiměřeném množství, s nekonečně dlouhou prezentací v powerpointu se u nás nesetkáte.
Pro společnou orientaci v tématu jsme vyvinuli vlastní kompetenční model popisující jaké znalosti, dovednosti a postoje má mít dobrý facilitátor. V rámci tohoto modelu vám pomůžeme zařadit silné stránky, které určí váš osobní facilitační styl a možnosti pro rozvoj. Na závěr jasně uvidíte, kam jste se posunuli.

Chcete se dozvědět víc?

Pro více podrobných informací o výcviku nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Komplexní výcvik facilitace - dlouhodobý výcvik 100 hodin, 12 dní během 6 měsíců

Vybraný termín:

17.10.2019 –  6.3.2020 – Brno

Cena
45000 Kč + 21 % DPH

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity