Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

PERSONALISTA s kvalifikační zkouškou - akreditace MŠMT, autorizace MPSV - max. 8 osob ve skupině ! a e-learning k opakování zdarma!

Základní info

*Akreditace MŠMT ČR*

*Autorizace MPSV pro profesní kvalifikace PERSONALISTA 62-007-N *

Zakončení: KVALIFIKAČNÍ ZKOUŠKA

Výstupní doklad: platné rekvalifikační Osvědčení (akreditace MŠMT) a Osvědčení o získání profesní kvalifikace (autorizace MPSV)***možnost získat také Osvědčení o absolvování praxe ***

*KURZ ZDARMA - pokud jste evidováni na ÚP. Rádi poradíme jak na to.*

Skupinové kurzy mají kapacitu jen 6-8 osob! Individuální přístup a lektoři s praxí v oboru a současně zkušeností ve výuce dospělých.

Absolvent je schopen zahájit samostatnou činnost personalisty – ovládá jak teoretické a administrativní personální dovednosti (vedení personální agendy, pracovní smlouvy, zpracování podkladů pro výpočty mezd, zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností...), tak také další nezbytné dovednosti kvalifikovaného personalisty týkající se komunikačních a organizačních dovedností: umí připravit a následně zpracovat personální plánování pro výběr pracovníků, jejich získávání a výběr, dále hodnocení stávajících pracovníků vhodně zvolenou metodou, jejich odměňování, zvládá zpracovat systém podnikového vzdělávání, dále je připraven podílet se a spolupracovat s dalšími vedoucími složkami firmy na přípravě a organizaci rozmisťování pracovníků (restrikce či replacement) v rámci firmy, zná právní předpisy vztahující se k personální problematice, včetně BOZP, PO a ochrany osobních údajů.

 Osnovy rekvalifikačního kurzu (dle NSK):

1.   Pracovně právní a další příslušná legislativa

2.   Využívání prostředků výpočetní techniky v práci personalisty

3.  Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti

4.  Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě

5.  Organizování vzdělávání zaměstnanců

6.  Zajišťování náborových činností

7.  Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců

8.  Organizování kolektivního vyjednávání

9.  Případové studie - konkrétní případy, konkrétní řešení z praxe

Přednášející z oboru a současně s dlouhodobou zkušeností ve výuce dospělých.

Po domluvě je možné zajistit ŘÍZENOU PRAXI - zajistí absolventům kurzu zkušenosti z praktického a především uceleného zpracování personální agendy. Dokonale Vás připraví pro výkon povolání. A navíc je to plus ve Vašem životopise a pomůže Vám uspět v přijímacích řízeních.

FORMA STUDIA - možnost výběru u každého termínu kurzu:

  • prezenční (dopolední, odpolední, víkendové)
  • on-line kurzy (PŘÍMÝ HLASOVÝ KONTAKT S PŘEDNÁŠEJÍCÍM po celou dobu přednášek, včetně okamžité reakce na dotazy studentů (tj. nejedná se o předem natočený webinář)).
  • kombinovaná (prezenční + distanční nebo on-line).

Skupinové kurzy jen 6-8 osob ve skupině !

25.10. - 30.11.

9.00 - 13.00/15.00

30.11. zkouška

 pondělí/středa + čtvrtek 

Na tento kurz se vztahuje zvýhodněná cena: 13.500,- Kč (cena zahrnuje kvalifikační zkoušku)

2.12. 2021 - 4.1. 2022 

9.00 - 13.00/15.00 

4.1. zkouška

 pondělí/středa + čtvrtek

Cena: 14.460,-

Při přihlášení do 20.11.2021 platí zvýhodněná cena: 13.000,- Kč (cena zahrnuje kvalifikační zkoušku)

Individuální kurzy v termínech dle domluvy. Pro zájemce o studium s nepravidelnými časovými možnostmi - distanční nebo kombinovaná forma studia.

Všichni účastníci kurzu mají zdarma přístup na studijní portál (e-learning): usnadní opakování probrané látky z přednášek v libovolném čase a pohodlí domova s přehledným opakováním ke kvalifikační zkoušce (opakovací sady testů).

Zájemci o individuální a kombinované studium nás kontaktujte na: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Kurz s kvalifikační zkouškou: 14.460,- Kč (nebo zvýhodněná cena u konkrétního termínu kurzu).

Možnost individuální přípravy jen ke kvalifikační zkoušce.

Cena kvalifikační zkoušky samostatně bez kurzu: 5.000,- Kč

Navazující odborné kurzy zakončené kvalifikační zkouškou: Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců 

PERSONALISTA s kvalifikační zkouškou - akreditace MŠMT, autorizace MPSV - max. 8 osob ve skupině ! a e-learning k opakování zdarma!

Vybraný termín:

25.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu
09:00 – 15:00 hod.

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a sedm ? Součet zapište číslicemi.