Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout komplexní přehled o aplikaci právních předpisů v oblasti pracovního práva a personalistiky, které mají největší dopad do praxe vedoucích zaměstnanců v podnikatelské sféře a vysvětlit, jak nejlépe prakticky postupovat, aby se zaměstnavatel vyhnul možným pokutám a vedoucí zaměstnanec případnému postihu za porušení svých povinností.

Určeno pro

Kurz je určen všem vedoucím zaměstnancům v podnikatelské sféře na všech úrovních řízení.

Obsah kurzu


 • Postup před vznikem pracovního poměru

 • Vstupní lékařská prohlídka

 • Pracovní smlouva a doporučení před jejím podpisem; Vznik pracovní poměru; Zkušební doba; Pracovní poměr na dobu určitou

 • Návrat z mateřské a rodičovské dovolené

 • Rozvázání pracovního poměru

 • Přehled základních povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců; Možné formy postihu za porušení povinnosti zaměstnance a doporučený postup

 • Odpovědnost za škodu

 • Délka a rozvržení pracovní doby; Přestávka na jídlo a oddech; Odpočinek mezi směnami; Nepřetržitý odpočinek v týdnu; Práce přesčas

 • Čerpání dovolené

 • Překážky v práci na straně zaměstnance

 • Postup při kontrole inspekce práce, práva inspektora

 • Příklady z praxe, zodpovězení dotazů

Poznámka

8:30 – 9:00 Prezence

9:00 – 15:00 Odborný program


Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, ovoce, chlebíčky, zákusek).


Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídka včetně referencí na vyžádání.


Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu 6 hodin a obsahové náplně kurzu.

Pracovněprávní minimum pro vedoucí zaměstnance

Vybraný termín:

 Pardubický kraj

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.