Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů

Základní info

Anotace

Kurz je zaměřen na vysvětlení problematiky sestavení účetní závěrky u podnikatelských subjektů dle platných právních předpisů, včetně porozumění obsahu a struktury účetní závěrky v plném rozsahu a zkráceném rozsahu a pochopení základního principu sestavení účetní závěrky a porozumění vypovídací schopnosti účetní závěrky v účetnictví podnikatelských subjektů (co lze a nelze vyčíst z účetních výkazů a přílohy), vysvětlení významu a způsobu sestavení výroční zprávy. Dále budou vysvětleny některé teoretické a praktické aspekty ověření účetní závěrky auditorem (povinnost auditu, význam auditu pro danou obchodní společnost, komunikace s auditorem, proces auditu, doporučení auditora, závěrečná zpráva auditora a jeho hodnocení – typy výroků atd.), včetně způsobu zveřejnění údajů z účetní závěrky a výroční zprávy atd.

Cílové skupiny

Kurz je určen pro účetní veřejnost, ekonomy, manažery, pedagogy středních škol a ostatní účetní veřejnost, kteří se chtějí seznámit s platnou legislativou a vysvětlením základních pojmů a postupů, týkající se účetní závěrky a výroční zprávy včetně jejího ověření auditorem a zveřejnění.

Tématické zaměření kurzu

 

  • význam a náležitosti účetní závěrky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 500/2002 Sb. (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy v plném a zkráceném rozsahu aj.),
  • význam a náležitosti výroční zprávy dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • vypovídací schopnost účetních výkazů a vzájemné vazby,
  • vypovídací schopnost přílohy a výroční zprávy,
  • podmínky pro povinnost ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • význam auditu, komunikace s auditorem, proces auditu, doporučení auditora, závěrečná zpráva auditora a jeho hodnocení – typy výroků auditora,
  • zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy aj.,
  • závěrečné shrnutí dané problematiky a diskuze.

 

Vypovídací schopnost účetních výkazů, přílohy a výroční zprávy podnikatelských subjektů

Vybraný termín:

 Ostrava

Cena
1867 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.