Statistika v marketingu

Základní info

Přejete si plánovat a realizovat úspěšné a efektivní marketingové kampaně? Pokročilé statistické metody a postupy jsou v posledních letech velmi často používanými nástroji a to nejen při vyhodnocování těchto kampaní, ale i v mnoha dalších oblastech marketingu, obchodu a průmyslu.

Tématem tohoto kurzu je výuka a procvičení statistických metod vhodných pro využití při marketingových analýzách a marketingovém testování.

V průběhu školení jsou jednotlivé metody statistického zpracování dat prezentovány na konkrétních příkladech ve volně šiřitelném programu R a vysvětleny s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí.

Osnova:

Statistický balík R

 • Opakování základů práce s R (práce se soubory, operace s vybranými typy proměnných, grafický výstup, práce s knihovnami, řízení běhu programu)
 • Integrace R (moduly R v SW třetích stran - PostgreSQL, Tableau)
 • Generování dokumentů z R (knitr)

Principy použití parametrické a neparametrické statistiky

Vybrané statistické metody se zaměřením na využití v marketingu

 • Filozofie testování hypotéz (základ potřebný pro správnou interpretaci výsledků)
 • Principy použití parametrické a neparametrické statistiky (základ potřebný pro správnou volbu metod)
 • Zopakování základních statistických postupů (dvouvýběrové testy, analýza rozptylu, lineární regrese, kontingenční tabulky)
 • Logistická regrese (nástroj na predikci stavové veličiny, např. response konkrétního zákazníka na email)
 • Shluková analýza (nástroj na segmentaci zákazníků)
 • Diskriminační analýza (nástroj na predikci stavové veličiny, např. určení zákaznického segmentu u nového zákazníka)
 • Hodnocení predikce (ROC, lift/gain - srovnání kvality alternativních predikčních modelů)
 • Faktorová analýza (nástroj na poznání skrytých osobnostních charakteristik zákazníků a vytvoření data-based person pro další využití v marketingu)
 • Časové řady (nástroj na poznání a predikci vývoje sledovaných ukazatelů v čase)
 • Kointegrace v časových řadách (nástroj na poznání nejen korelací, ale i příčinných vztahů mezi časovými řadami a modelování dopadů výkyvů jedné časové řady do dalších, např. modelování dopadu změn v počasí do velikosti průměrné objednávky)
 • Analýza bodu zvratu (nástroj na sledování a včasnou reakci na zásadní změny ve vývoji zvolených výkonových ukazatelů)
 • Power analýza (např. odhad počtu potřebných testů v rámci A/B testování)
 • Bayesovská statistika (principy uplatnění apriorních pravděpodobností ve statistickém rozhodování)
 • Analýza přežití (principy práce s tzv. cenzorovanými daty - např. situace, kdy zákazník ještě nenakoupil, ale je již předmětem kampaně, tj. sledujeme dobu do první objednávky)
 • Monte Carlo metody, Bootstrap, Jack-knife (využití náhodných čísel ke zpřesňování odhadů, odhady variability)

Procvičení metod na konkrétních příkladech z praxe

Diskuse, dotazy

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Statistické zpracování dat v programu "R" - základní kurz

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Bližší popis na stránkách dodavatele

Statistika v marketingu

Vybraný termín:

25.3.2019 –  27.3.2019 – Praha 10

Cena
12950 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace