MBA in Executive Leadership

Základní info

Manažerský program MBA in Executive Leadership je forma dvouletého kombinovaného studia, který je realizován ve spolupráci s renomovaným partnerem Liverpool John Moores University (LJMU) a je akreditován Českou Asociací MBA škol – CAMBAS. Program je vyučován v anglickém jazyce.

Univerzita pořádá kurzy MBA ve spolupráci s Liverpool John Moores University od roku 1999 a v anglickém jazyce s možnou českou jazykovou oporou od roku 2014. Od ledna 2018 připravila také kurzy MBA v českém jazyce čistě pod vlastní záštitou.

Podmínkou přijetí je vysokoškolské vzdělání a minimálně dvouletá manažerská praxe, popřípadě praxe v projektovém managementu. V případě nižšího stupně vzdělání je potřeba doložit alespoň pětiletou manažerskou praxi. Další podmínkou je také úroveň znalosti anglického jazyka na úrovni IELTS 6.5 nebo ekvivalentní úrovně, která bude ověřena na přijímacím pohovoru.

Program je rozdělen do výběru základních tematických modulů a dvou volitelných modulů, které studenti absolvují v průběhu prvního roku. Vlastní studium probíhá prezenčně každé dva týdny v pátky a soboty v budově fakulty. Druhý rok je následně věnován individuální přípravě a obhajobě dizertační práce.

Základní moduly studia

  • Strategic Management and Thinking
  • Managing Finance
  • Managerial Economics
  • Managing People
  • Research Methods in Business Management
  • Dissertation

Volitelné moduly studia – výběr ze 4 variant

  • Project Management
  • Financial Analysis and Valuation
  • Business Administration
  • Change and Knowledge Management

 

Úspěšným absolventům programu MBA in Executive Leadership je předán diplom zaštítěný dvěma univerzitami (LJMU a VŠB – TU Ostrava) a udělen titul MBA s mezinárodní platností. Na rozdíl od zahraničí se dle české legislativy nejedná o titul akademický, nýbrž profesní.

Bližší informace poskytuje studijní oddělení programu MBA.

 

MBA in Executive Leadership

Vybraný termín:

 Moravskoslezský kraj

Cena
249000 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.