Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - online kurz

Základní info

Komentář k ustanovením zákona týkajících se intrakomunitárních dodávek zboží a služeb, u každého případu vysvětlení místa plnění, povinnosti přiznat daň popř. plnění, stanovení základu daně, daňové doklady. Včetně změn v roce 2020 a schválených úprav pro rok 2021.
Např. Pravidla přepočtu cizí měny na českou. Pořízení majetku a služeb v cizí měně od tuzemských dodavatelů. Pořízení majetku a služeb z jiného členského státu a třetích zemí. Opravné daňové doklady, dobropisy, vrubopisy, opravy základu daně, opravy sazby daně. Pronájem movitých věcí, pořízení zboží z jiného členského státu. Zasílání zboží, přeprava v rámci EU, dodání a pořízení v rámci EU vč. Souhrnného hlášení, dodání s instalací a montáží apod. Dovoz zboží - přiznání daně, základ daně, daňové doklady. Vývoz zboží - daňové doklady, uvádění vývozu do daňového přiznání, problematika e-vývozu. Diskuse, dotazy.
Seminář je určen pro podnikatelské subjekty.

UPOZORNĚNÍ:
Školení je nutné mít uhrazeno nejpozději den před konáním kurzu.
Po úhradě školení obdržíte přístupové údaje, kterými se budete moci ke kurzu připojit.

Daň z přidané hodnoty - uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím - online kurz

Vybraný termín:

1.3.2021  Jihomoravský kraj

Cena
1562 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Jihomoravský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a deset ? Součet zapište číslicemi.