JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní

Základní info

Cíl: Získat schopnost pamatovat si 3-10x lépe – jména, čísla, data, cizí slovíčka. Propojovat klíčové informace, myšlenky důležité pro Váš úspěch. Trénovat paměť u sebe i druhých lidí. Lépe využívat skryté možnosti lidské psychiky pro rychlejší čerpání nových znalostí. Předávat jasněji a srozumitelněji své myšlenky druhým. Získat příjemnou formou nejdůležitější informace z oblasti, která je potřebná pro Vaši paměť.

Obsah:
Úvod do moderních technik duševní práce, příjem, zpracování a výdej informací
Testování paměťových schopností
Zapamatování podle pravidel mozku – mozkové hemisféry a paměť
Jak komunikovat podle pravidel mozku
Myšlenkové mapování
Trénink vizualizace
Praktický trénink – 2-3násobné zlepšení Vašich paměťových schopností, neurolingvistické programování a paměť, mozkový jogging, elaborace poznatků
Moderní metody zrychleného učení – jak snadněji zvládat záplavu informací, Future Pacing – mentální trénink

Metody výuky: Modelové situace, techniky zrychleného učení a neurolingvistického programování, komunikační hry, myšlenkové mapování, skupinové práce.

JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní

Vybraný termín:

5.1.2021 –  6.1.2021  Praha 2

Cena
10600 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.