Psychologie bezpečnosti práce

Kurz na míru

Základní info

Je pro vás bezpečnost práce tématem dne?
Zvyšuje se procento úrazovosti ve vaší společnosti?
Máte zaměstnance, kteří jsou v tomto tématu odborníci, ale mohou být již provozně slepí?
Zajímá vás teorie pravděpodobnosti úrazů a u koho je míra rizika nejvyšší?
Víte, kolik vás pracovní úrazy stojí finančně i kapacitně?
Umíte téma psychologie bezpečnosti práce dobře komunikovat uvnitř společnosti? 

To všechno jsou otázky, na které vám umíme odpovědět.

PŘÍNOS PROGRAMU
Podpoříte a udržíte si velmi dobrou úroveň bezpečnosti ve vaší společnosti.
Osvojíte si pravidla vykonávání bezpečnostních pochůzek a rozhovorů.
Vyhnete se nepříjemným sporům ohledně dodržování pravidel.
Naučíte se více mluvit o bezpečnosti na pracovišti.
Motivujete účastníky a jejich podřízené k dodržování bezpečnostních pravidel.

URČENO
Všem pracovníkům, kteří jsou za bezpečnost práce a ochranu zdraví zodpovědní.
Dále těm, kteří se chtějí s touto problematikou blíže seznámit.

LEKTOŘI

Mgr. Tomáš Morávek
Akreditovaný lektor ILM, lektor
Psycholog, absolvent Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, výcvik v dynamické skupinové psychoterapii, 5 let lektorské praxe v oblastech vedení týmu, manažerských dovedností, manažerského koučování, konflikt managementu, dále na práci s rozvojovými skupinami (talent management) a se středním a top managementem, v oblasti koučování je orientován na pozice středního managementu, zkušenosti s realizací AC/DC, odborná praxe v klinické psychoterapii a diagnostice.

Ivan Celizna
Lektor, kouč
Disponuje dlouholetými praktickými zkušenostmi z oblasti řízení lidských zdrojů, které získal především v pozicích HR manažera Elektrárny Chvaletice, personálního ředitele ČEZ, a. s. a personálního ředitele ČSOB Leasing, a.s. Specializuje se na oblast komplexních personálních auditů, zpracování personálních strategií, redesign jednotlivých personálních procesů, personální kontroling, outsourcing personálních činností, facilitaci a lektorskou činnost v oblasti manažerských dovedností a personalistiky.

SPECIFIKA
Interaktivní vzdělávací program v rozsahu 8 hodin.
Součástí je řada praktických příkladů z praxe, krátké video ukázky a následné rozbory.

 Obsah uvedeného programu přizpůsobíme „na míru“ požadavkům a podmínkám vaší společnosti.

OBSAH
Statistika pracovních úrazů.
Teorie pravděpodobnosti.
Provozní slepota a její vliv na pracovní úrazy.
Osobnost a tendence k riziku.
Zásady poskytování zpětné vazby.
Nástroje k potlačení stereotypů:
–      Bezpečnostní pochůzka.
–      Bezpečnostní rozhovor.
–      Minuty pro bezpečnost.

Ze školení si účastníci odnesou odpovědi na tyto otázky:
Proč se stávají pracovní úrazy a kolik stojí?
Jaká je teorie pravděpodobnosti úrazů a kdo se nejčastěji zraní?
Jak jsem schopný vnímat riziko a jde určit kdo z nás je rizikovější?
Jak rozbít zaběhnuté stereotypy?
Jak dosáhnout změny kultury bezpečnosti?
Poskytuji dobře zpětnou vazbu?

 

Psychologie bezpečnosti práce

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a tři ? Součet zapište číslicemi.