Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů

Kurzem Vás provede Mgr. Jiří Lehečka

Mgr. Jiří Lehečka je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci tohoto studia absolvoval jednoroční studijní pobyt na Právnické…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář přinese přehled aktuálních informací a praktických zkušeností z aplikace občanského zákoníku při nakládání s nemovitostmi při zohlednění aktuálních postupů při řízení u katastrálních úřadů.
Dále budete na semináři stručně seznámení se zákonem o realitním zprostředkování a s jeho dopady na prodej a koupi nemovitých věcí.

Bude vám poskytnut praktický návod:
– jak postupovat při prodeji (minimalizace rizik z pohledu prodávajícího i kupujícího, řešení výskytu faktických vad a odpovědnost za ně) a pronájmu nemovitosti (rozdílné požadavky u bytu a prostor určených k podnikání, fixace nejdůležitějších parametrů z pohledu pronajímatele i nájemce –kontraktační doporučení),
– jak uzavřít kvalitní kupní, nájemní, pachtovní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva,
– a na co se zaměřit ve smluvní dokumentaci.

Budete seznámeni s výhodami institutu práva stavby a jeho využitím v praxi.
Získáte návod, jak se vyhnout nejčastějším chybám a jak zajistit předvídatelný vývoj těchto smluvních vztahů k nemovitostem.
Budete upozorněni na to, jaké jsou možnosti při darování a dědění nejen nemovitostí.

Výklad bude věnován také zkušenostem při vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem.
Zjistíte, jak zablokovat dispozici s nemovitostí na základě předběžného opatření.
Seznámíte se s praktickými příklady a budou vám poskytnuta doporučení z praxe u rozdělení budov na jednotky (prohlášení vlastníka).
Zjistíte, na co si dát pozor při svolávání a rozhodování shromáždění společenství vlastníků (dříve SVJ) a jak postupovat při svolávání a rozhodování v rozporu se zákonem.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří se ve své praxi zabývají nemovitostmi, zejména jejich prodejem, pronájmem a správou a související smluvní dokumentací včetně řízení u katastrálních úřadů. Seminář tak ocení zejména pracovníci, kteří mají na starosti správu nemovitostních portfolií, zaměstnanci nebo spolupracovníci realitních kanceláří.

Obsah kurzu

• specifikace nemovitostí a využití práva stavby v praxi,
• věcná práva, ochrana dobré víry,
• vlastnictví a spoluvlastnictví – ochrana, omezení, nabytí (rozhrady, nezbytná cesta, stavba jako přírůstek), nabytí od neoprávněného,
• smlouva zprostředkovatelská a rezervační smlouva, zprostředkování dle zákona o realitním zprostředkování (realitní zprostředkovatel a jeho odborná způsobilost, smlouva o realitním zprostředkování X realitní smlouva, úschova peněžních prostředků realitním zprostředkovatelem, pojištění realitního zprostředkovatele a povinnosti realitního zprostředkovatele vůči klientovi),
• smlouvy o manželském majetkovém režimu,
• převod vlastnického práva k nemovitostem a jejich vybavení,
• jak uzavřít kupní smlouvu a na co se zaměřit, předkupní právo,
• jak řešit výskyt vad na nemovitosti,
• omezení nakládání s nemovitostí na základě předběžného opatření,
• jak uzavřít nájemní a pachtovní smlouvu (byt X prostor k podnikání, kontraktační doporučení ke klíčovým ustanovením),
• nájemní smlouva k bytu,
• základní zásady,
• práva k cizím věcem (právo stavby, zástavní právo, služebnosti, reálná břemena),
• způsoby přenechání věci k užití jinému,
• držba a vydržení,
• zřízení zástavního práva, způsob a pořadí výkonu,
• bytové spoluvlastnictví, společenství vlastníků a jejich stanovy, svolávání a rozhodování shromáždění + postup v případě vadného svolání a rozhodování,
• dědictví,
• katastr nemovitostí – aktuální poznatky z praxe,
• energetické průkazy.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Pozemky, domy, byty, společenství vlastníků a katastr nemovitostí – smluvní dokumentace včetně nájemních vztahů

Vybraný termín:

25.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a deset ? Součet zapište číslicemi.