Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Základní info

Zákon o finanční kontrole (č. 320/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláška - systém finanční kontroly, veřejnosprávní kontrola, interní audit, vnitřní kontrola, roční zpráva o výsledcích finančních kontrol. Zákon o kontrole (č. 255/2012 Sb.) - práva a povinnosti kontrolorů a kontrolovaných, protokol (zpráva) o výsledku kontroly, mlčenlivost, námitka. Vyhláška o inventarizaci majetku a závazků (č. 270/ 2010 Sb.) - inventura a inventarizace, inventurní soupis, inventarizační zpráva. Rozpočtová pravidla - porušení rozpočtové kázně, hospodaření příspěvkových organizací. Poskytování dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o obcích. Závěr – shrnutí, odpovědi na dotazy. Účastníci semináře obdrží písemný materiál a doprovodné materiály na CD. Předběžné dotazy můžete zasílat společně se závaznou přihláškou.
Seminář je určen nejen pro kontrolory provádějící veřejnosprávní kontrolu, ale také pro vedoucí zaměstnance, ekonomy a účetní příspěvkových organizací. Během semináře bude popsán současný i připravovaný systém finanční kontroly, včetně schvalování veřejných příjmů a výdajů. Dále bude vysvětlena navazující problematika, kterou upravují související právní předpisy - postup při inventarizaci, hospodaření příspěvkových organizací a problematika dotací a dodržování rozpočtové kázně.

Zákon o finanční kontrole a související legislativa v aktuálním znění

Vybraný termín:

29.8.2019 – Jihomoravský kraj

Cena
1488 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Zadat dotaz nebo poptávku