Interní auditor integrovaného systému managementu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Základní info

Kurz je přínosný pokud…

 • Plánujete provádět ve vaší firmě interní audity alespoň dvou integrovaných systémů řízení.
 • Provádíte interní integrované audity, ale ještě jste neměli žádné školení pro auditory integrovaných systémů.
 • Provádíte interní audity ve vaší firmě podle jednoho systému řízení (např. QMS), ale nyní jste rozšířili váš systém řízení o další oblast (např. EMS) a chcete provádět integrované interní audity.
 • Plánujete provádět integrované audity u vašich dodavatelů.

Co se naučíte…

 • Interpretovat požadavky ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001 s ohledem na integrovaný systém řízení ve vaší organizaci.
 • Naučíte se provádět audity v souladu s ISO 19011.
 • Posuzovat požadavky všech tří integrovaných systémů a zdůvodňovat možná rizika pro vaši organizaci v případě nesplnění konkrétního požadavku.
 • Pochopíte cyklus auditu od zadání auditu po jeho provedení a zhodnocení jeho efektivity.
 • Naučíte se využívat dostupných zdrojů pro naplánování integrovaného auditu.
 • Budete umět zhodnotit rizika procesu integrovaného auditu a navrhnout opatření k jejich zmírnění.
 • Naučíte se rozlišovat věci podstatné od méně podstatných z hlediska rizik a cílů integrovaného auditu.
 • Naučíte se využívat příležitostí k zefektivnění auditního procesu.
 • Naučíte se provádět záznamy z auditu tak, aby byly srozumitelné pro auditovanou stranu i vaše kolegy z týmu auditorů.
 • Naučíte se formulovat neshody ve čtyřech základních krocích tak, aby byly zdůvodněny především z hlediska projevu možných rizik (kvality, environmentu nebo bezpečnosti), pokud by nebyla přijata včas účinná nápravná opatření.
 • Budete umět posoudit přijatá opatření k neshodám z hlediska jejich efektivity a zaměření na odstranění kořenových příčin.
 • Vaší docházkou na kurzu, aktivní účastí v průběhu a úspěšným závěrečným písemným testem získáte certifikát k prokázání kompetencí interního auditora integrovaného systému QMS, EMS a OHS.

Co byste měli znát…

 • Absolvování kurz interního auditora jednoho ze systému managementu (QMS, EMS, OHS).
 • Měli byste mít základní znalosti požadavků těch norem, které integrovaný systém managementu vaší organizace zahrnuje nebo plánuje zahrnout. Kurz se zabývá výkladem požadavků norem jen okrajově v rámci různých cvičení a to jen v nezbytně nutném rozsahu.
 • Mít základní povědomí o termínech:
 • co je to proces
 • cyklus PDCA
 • riziko/příležitosti
 • uchovávané a udržované dokumentované informace
 • neshoda a nápravné opatření.
 • Mít obecné povědomí o: 
 • politice a cílech integrovaného systému ve vaší organizaci
 • procesním řízení
 • auditech druhou a třetí stranou ve vaší organizaci.

Ascend - školení z Lloyd's Register

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • Auditor integrovaných systémů managementu v pozici vedoucí auditor
 • Audit integrovaného systému u dodavatelů
 • Audit zaměřený na rizika, zlepšování a způsobilost procesů
 • Seznámení s požadavky standardu nebo Interní auditor oborových systémů řízení (např. IATF 16949 -automobilový průmysl, železnice ISO/TS 22163, letecký průmysl AS9100, kybernetická bezpečnost ISO/IEC 27001, aj.)
 • Efektivní audit u dodavatele
 • Efektivní audit y hlediska měkkých dovedností

Interní auditor integrovaného systému managementu (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Vybraný termín:

 Praha

Cena
11900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.