Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)

kurz

Základní info

Popis kurzu

Cíle kurzu

Poskytnout potřebné informace o systémovém chápání managementu kvality, environmentálního managementu a oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámit s kriteriálními normami pro posuzování těchto subsystémů a naučit plánovat, provádět a vyhodnocovat audity ISŘ nebo jeho jednotlivých částí.

Určeno pro

Pracovníkům certifikovaných firem, kteří jsou nebo budou zařazeni do funkce interního auditora ISŘ. Pro členy podnikového managementu může být kurz zdrojem informací o fungování integrovaného systému řízení v kontextu jednotlivých kriteriálních norem.

Obsah kurzu

 • Systémy managementu kvality – Požadavky (ČSN EN ISO 9001:2016)
 • Systémy environmentálního managementu, vývoj ochrany životního prostředí
 • Normativní požadavky (ČSN EN ISO 14001:2016), environmentální legislativa
 • Výklad kriteriální normy ČSN EN ISO 45001:2018
 • Současná situace v legislativě a normativní základně BOZP
 • Norma ČSN EN ISO 19011:2018 – Směrnice pro auditování systému managementu a její aplikace v praxi
 • Praktický výcvik auditování na případových studiích
 • Zkušenosti s auditováním ISŘ a jeho subsystémů, upozornění na nejčastější nedostatky zjišťované při certifikačních auditech

Poznámka

 1. den 08:30 – 09:00 Prezence
  09:00 – 17:00 Odborný program
 2. den 08:00 – 17:00 Odborný program
 3. den 08:00 – 15:00  Odborný program

Během programu bude účastníkům podáno občerstvení (káva, čaj, minerálka, chlebíčky, ovoce, zákusek).

Kurz je možno realizovat jako podnikový přímo u zákazníka se zaměřením na jeho vlastní problematiku. Nabídku (vč. možnosti provedení on-line) na vyžádání rádi zpracujeme.

Kurz je zakončen závěrečným testem, po jehož úspěšném absolvování bude účastníkům vystaveno OSVĚDČENÍ s uvedením rozsahu 24 hodin a obsahové náplně kurzu.

Interní auditor ISŘ (QMS, EMS a BOZP)

Vybraný termín:

11.12.2023 –  13.12.2023  Královéhradecký kraj

Cena
9 200 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Tento termín

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu Skoleni.cz.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.