SPC - statistické řízení procesů

Základní info

Kurz je přínosný pokud…

 • Chcete provést základní analýzu dat za vašich procesů a navrhnout účinný způsob jejich řízení.
 • Vyhovět požadavkům zákazníků na zavedení SPC, zejména v oblasti automobilového průmyslu.
 • Správně vypočítat způsobilost procesu
 • Působíte jako procesní inženýři, technologové nebo jako pracovníci útvarů kvality a metrologie.

Co se naučíte…

 • Porozumíte proměnlivosti procesů a jejím příčinám.
 • Znázornit proměnlivost procesů jednou z jednoduchých grafických pomůcek.
 • Naučíte se vyjádřit proměnlivost procesu číslem.
 • Porozumíte základnímu principu statistické regulace procesu.
 • Rozlišíte mezi stabilním a nestabilním procesem.
 • Budete schopni navrhnout vhodný regulační diagram.
 • Naučíte se stanovit způsobilost procesů v jednoduchých i složitějších situacích.
 • Budete umět pracovat s univerzálním software pro analýzu dat.

Co byste měli znát…

 • Měli byste mít základní povědomí o procesech ve vaší organizaci – výrobních, servisních i logistických.
 • Měli byste vědět, jaká data se z procesů získávají, jak se procesy měří a řídí.
 • Účastníkům doporučujeme si přinést vlastní notebook s Minitabem.

Ascend - školení z Lloyd's Register

Každý se učíme jinak. Zatímco někteří lidé dávají přednost prezenční výuce, jiní mohou preferovat virtuální výuku.

Proto nabízíme kurzy v různých formátech, abychom se ujistili, že je tu něco pro každého, bez ohledu na preference nebo pokročilost.

Může Vás zajímat…

 • MSA – analýza systému měření
 • DOE - průmyslový experiment
 • Lean Six Sigma Green Belt

SPC - statistické řízení procesů

Vybraný termín:

 Praha

Cena
8490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a pět ? Součet zapište číslicemi.