Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020

Základní info

Odborný program semináře:DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTYVýklad v oblasti DPH bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2019 a na změny v uplatňování DPH od roku 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy. Výklad bude zaměřen zejména na:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* změny ve vymezení základních pojmů od roku 2020,
* místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny od roku 2020,
* uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
* pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020,
* pravidla pro dodání zboží v režim skladu (call-off stock) od 1. 1. 2020,
* základ a výpočet daně a opravy základu daně,
* sazby daně a očekávané změny od roku 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb,
* osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
* prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1. 1. 2020,
* nárok na odpočet daně v roce 2019 a v roce 2020,
* zvláštní režim pro cestovní službu a navrhované změny od roku 2020,
* režim přenesení daňové povinnosti v roce 2019 a v roce 2020,
* správa daně v tuzemsku v roce 2019 a v roce 2020,
* aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení.DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOBObsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob pro správné stanovení základu daně, výklad schválených změn a informace o schválených a připravovaných změnách od roku 2020, a to zejména:
* Přehled posledních novel ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
- pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
- zdanění při odchodu-přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
- obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
- pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti
- úpravy pravidel pro uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
* Změny v daních z příjmů 2020 se zaměřením na DPPO - informace dle vývoje legislativy k datu semináře
* Aktuálně, zejména k
- úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- pohledávkám, hmotnému a nehmotnému majetku
- závěrům KV KDP a vybraným judikátům
- vybraným zaměstnaneckým benefitům, aneb
- co již neplatí v Pokynu D-22 a naopak bylo by vhodné doplnitPODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELEVýkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2019, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2019 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
* vybraná ustanovení zákona o účetnictví (kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.), případné změny pro rok 2020
* změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech pro rok 2019 a 2020,
* Vybrané účetní metodické oblasti:
- Dlouhodobý majetek – oceňování, slevy z cen, zařazování DM do užívání,
- Oceňování zásob
- Odhady – rezervy, odložené daně, opravné položky, reálná hodnota
- Opravy chyb, nesprávností v účetnictví, změny v odhadech a změny účetních metod
- Kapitálové operace
- Kurzové přepočty – časové rozlišení a cizí měna, zálohy v cizí měně
* informace k vybraným problémům účetní závěrky za rok 2019, například:
- vykazování srovnatelných údajů v účetní závěrce,
- vyplňování účetních výkazů,
- sestavení přílohy k účetní závěrce,
- cash flow a přehled o změnách ve vlastním kapitálu,
* případné změny v účetních předpisech od roku 2020,
* vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
* další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Daňové a účetní otázky, jejich řešení a vzájemné vazby z hlediska zákonů o DPH, daních z příjmů a účetnictví za rok 2019 a novinky od roku 2020

Vybraný termín:

6.12.2019 –  8.12.2019 – Praha

Cena
7421 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity
Zadat dotaz nebo poptávku