Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020

Základní info

Odborný program semináře:ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře a na změny od roku 2020. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:
* základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
* místo plnění při dodání zboží a změny od roku 2020,
* uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů v roce 2019,
* pořízení zboží z jiného členského státu a úpravu pravidel pro dodání zboží v řetězci a pro režim skladu (call-off stock) od roku 2020,
* sazby daně v roce 2019 a očekávané změny od roku 2020,
* prokazování osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a navrhované změny od roku 2020,
* nárok na odpočet daně v roce 2019 se zaměřením na změny od 1. 4. 2019,
* správa daně v tuzemsku v roce 2019,
* aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2019.ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB - obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2019 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2020, a to zejména:
* Přehled posledních novel ZDP se zaměřením na DPPO, zejména k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem/ATAD:
- pravidlo pro omezení odpočitatelnosti úroků
- zdanění při odchodu – přemístění majetku bez změny vlastnictví z České republiky do zahraničí
- obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu
- pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti a
- úpravy pravidel při uplatňování odpočtu na výzkum a vývoj
* Změny v daních z příjmů 2020 se zaměřením na DPPO - informace dle vývoje legislativy k datu semináře
* Aktuálně, zejména k
- úpravám výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
- pohledávkám, hmotnému a nehmotnému majetku
- závěrům KV KDP a vybraným judikátům
- vybraným zaměstnaneckým benefitům
* Odpovědi na dotazy, diskusePODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2019, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2019 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:
- rekapitulace významných změn v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce apod.),
- změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platné od roku 2020,
- vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
- další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.Při výkladu aplikací jednotlivých zákonů bude postupováno podle prezentací, která budou posluchačům promítány přes dataprojektor, výklad bude prováděn s využitím praktických příkladů.

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2019 a v roce 2020

Vybraný termín:

13.11.2019 – Praha

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.

Staňte se členy Klubu EduCity

Zažádejte si o členskou kartu zdarma a začněte sbírat odměny ještě dnes.

Zažádat o kartu
Klub EduCity
Zadat dotaz nebo poptávku