Korupčního jednání ve firmách a společnostech

Kurz na míru

Základní info

Korupční jednání, dle zákoníku práce, je porušení právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku jiným než poškozeným, anebo v
důsledku přímého nebo nepřímého vyžadování úplatku od poškozeného.

Korupce může být jak drobná nebo velká, organizovaná nebo neorganizovaná. Projevuje se podplácením, úplatky, vydíráním, zastrašováním, neoprávněnými příjmy či výhodami a jejich vyžadováním, udělováním přízně nebo protežováním.

Cílem semináře je poskytnout informace, které by pomohly odstranit nebo v maximální možné míře omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v rámci činnosti organizace. Dále vytipovat riziková místa, funkce a činnosti a vymezit oblasti činností, při kterých by mohlo docházet ke vzniku korupce. V souvislosti se zjištěnými
korupčními riziky pak definovat zásadní systémové postupy a opatření k jejich minimalizaci.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce o problematiku korupčního jednání ve společnosti, tj. zejména majitelům firem, právníkům, personalistům, vedoucím zaměstnancům.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Úvod, definice korupce
 Co vše je korupce
 Případové studie (dary, společné obědy, občerstvení při kontrole, káva apod.)
 Dopady korupčního jednání
 Postih korupčního jednání
 Prevence korupce
 Identifikace korupčního jednání
 Zkušenosti z praxe
 Popis opatření k redukci potenciálu

ČAS SEMINÁŘE: 09:00 – 15:30 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Mgr. Vladimír Černý 
CENA: 2,493.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování,
který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Korupčního jednání ve firmách a společnostech

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a sedm ? Součet zapište číslicemi.