Interní auditor BOZP

Kurz na míru

Základní info

Norma OHSAS 18001 je koncipována tak, aby byla použitelná pro organizace všech typů a velikostí a navazuje svojí strukturou na normu ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, aby bylo možno vytvářet systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souběžně se systémem managementu kvality a systémem environmentálního managementu organizace.

Tak jako systém environmentálního managementu vychází z analýzy environmentálních aspektů, při aplikaci OHSAS 18001 se vychází z analýzy rizik a jejich minimalizace. Hlavním smyslem aplikace normy je vést organizace k tomu, aby navrhly a zavedly opatření, která všude, kde je to možné, nebezpečí odstraní, omezí, nebo zaměstnance od něj izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.

KOHO OSLOVÍME – KOMU JE SEMINÁŘ URČEN:
Budoucím i stávajícím interním auditorům OHSAS a BOZP, interním auditorům
systému QMS a/nebo EMS, všem zájemcům podniku a vedoucím zaměstnancům,
kteří chtějí být partnery i hodnotiteli nastavených standardů.

Norma ISO / DIS 45001 byla připravena s využitím tzv. struktury vysoké úrovně „High Level Structure”
(HLS). Záměrem je zajistit soulad s novými ISO normami. Tím se ulehčí organizacím, které již mají zavedeny integrované systémy řízení, při jejím uplatňování. Jedná se tedy o organizace, které musí splňovat požadavky více norem řízení současně. Například u již vydaných norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Revize normy OHSAS 18 001 na normu ISO 45 001 navazuje na změnu norem ISO 9001 a ISO 14001, které již mají novou jednotnou strukturu (tzv. HLS – High Level Structure) a v současnosti jsou již platné.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Popis požadavkům právních předpisů pro oblast OHSAS a BOZP a k předpisům
související
 Norma ČSN OHSAS 18001:2008 – výklad založený na praktických zkušenostech
 Zásady auditovaní specifické pro systém řízení OHSAS a BOZP
 Plánování, příprava, provádění a vyhodnocování interního auditu subsystému OHSAS a BOZP v organizaci
 Zkušenosti se zaváděním a auditováním systémů OHSAS a BOZP ve firmách
 Návaznost na doporučení ČSN EN ISO 19011:2012
 Norma ISO / DIS 45001 – popis a doporučení k využití

ČAS SEMINÁŘE: 2-denní seminář 08:30 – 16:00 (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Jiří Šebestík
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte po uzavření zkoušky CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Interní auditor BOZP

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a jedna ? Součet zapište číslicemi.