Emoční leadership I.

Kurzem Vás provede Emanuel Byrtus

Kurzem Vás provede Robert Sättler

Kurzem Vás provede Marian Jelínek

Kurzem Vás provede Roman Pihan

Kurzem Vás provede Šárka Pojerová

Základní info

Zažijte r-evoluci svého vnitřního života – objevíte způsob, jak navýšit svou schopnost leadera řídit vlastní myšlení a emoce. A tím pozitivně ovlivňovat i myšlení a emoce lidí kolem sebe.

Na českém trhu jedinečný dlouhodobý program Emočního leadershipu vás posune ve zvládání zátěžových situací a v umění být přirozenou autoritou, mít důvěru, vliv a odpovědnost.

[shine-gallery]

Proč zvolit tento program

Nejefektnější způsob, jak transformovat naučené nežádoucí návyky a postoje je vědomé celostní vedení. Zaměření zevnitř ven garantuje trvalou pozitivní změnu. Díky tomu jste schopni změnit návyky, které už desítky let brání uvolnit váš přirozený potenciál do vašich služeb.

Rozvíjet a tvořit svou osobnost znamená být si vědom, kým jsem v každé situaci. Vědomé řízení mysli a pocitů umožňuje najít mnohem efektivnější a příjemnější způsoby, jak dělat to, co nás vede k pozitivním výsledkům.

„Jen to, co si uvědomujeme, můžeme řídit.“

Program přináší zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích.

Rozvíjí čtyři kompetence leadera

 • Tvůrčí pozitivní myšlení (tvoření vizí a řízení myšlenek)
 • Focus drive (dostatek energie k dosažení cílů, motivovat sebe a druhé)
 • Emoční inteligence (znát se, rozumět svým emocím a emocím druhých, zvládat zátěžové situace)
 • Důvěra a zodpovědnost (důvěřovat sobě a druhým, navyšovat svůj vliv a být přirozenou autoritou)

Získejte emoce do svých služeb! Emoce jsou zdrojem vaší energie a motivace. Schopnost nabudit sebe a lidi k žádoucím emocím vytváří energii tahu na branku.

Proces učení je zaměřen na způsob, jak pracovat s paradigmaty, přesvědčeními a navýšit schopnost leadera řídit své myšlení a také efektivně ovlivňovat tvůrčí myšlení lidí kolem.

Přijďte si vyladit motor svého „ferrari“. Nestačí jen pečovat o jeho vnější vizáž. Je potřeba seřídit srdce vašeho ferrari – a tím je motor. Tím vaším motorem je vaše myšlení a emoce, které vytvářejí příznivé klima a energii pro tvoření.

Komu je program určen

 • Dlouhodobý tréninkový program je určen majitelům firem, top managerům, managerům, specialistům a všem dalším lidem, kteří chtějí rozvíjet své leaderovské schopnosti.
 • Vhodné také pro leadery týmů, kteří se pak svým novým lidským přístupem stávají leadery růstu a podpory rozvoje lidí v týmu.
 • Emoční leadership je vhodný také pro změnu klimatu týmů a firem, pro nárůst vzájemné důvěry, odstranění bloků ve spolupráci a uvolnění individuálního potenciálu ve prospěch celku.

Moduly programu

 • Osobnostní styly leadershipu podle enneagramu (2 dny)
 • Leadership a management emocí a energie (2 dny)
 • Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)
 • Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)
 • Osobní vize leadera (1 den)

Volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

Možná nevíte, že...

Tento dlouhodobý program vrací člověka – leadera k jeho přirozeným darům a talentům. Podle zkušeností účastníků v něm garantujeme pozitivní změnu kvality života.

Tento program již absolvovalo více než 60 skupin leaderů společností a přes 400 manažerů individuálně – a přinesl jim konkrétní výsledky. Podívejte se na ohlasy účastníků.

Jak program probíhá

 • Společně vytvoříme prostředí, které vám umožní zorientovat se ve své osobnosti, vidět věci v rámci celku, objevovat nové poznatky neurovědy a biologie člověka.
 • Následuje 9 dní workshopů a intenzivního tréninku. Během workshopů se informační i prožitkovou formou seznámíte se základními principy emoční inteligence.
 • Mezi moduly dostanete podporu k důslednému naplňování vámi nastavených akcí na vytváření nových pozitivních návyků.
 • Budete pracovat se sebereflexí a díky vnitřnímu uvědomění se budete učit z toho, jak se vám dařilo akce naplňovat.
 • V druhém, třetím a čtvrtém modulu se setkáte se zajímavým hostem – manažerem z praxe, leaderem specialistou.
 • Program je založen na principech celostního leadershipu, používá unikátní nástroj poznání osobnosti enneagram a metodu koučování.

Po prvním modulu absolvujete 1,5 hodinové osobní interview.

Nabízíme volitelnou možnost individuálního koučování, které vám pomůže podpořit žádoucí změnu a aplikaci nových poznatků a uvědomění do praxe. Koučovací lekce jsou v rozsahu 4×1,5 hodiny.

Cíle programu

Zásadní pozitivní posun leaderů ve zvládání osobních zátěžových situacích, a to vědomějším vedením svého myšlení a emocí. Tak, aby se naučili lépe vést a ovlivňovat myšlení a emoce v rámci svých týmů.

KDO JE LEADER?

 • Leader je ten, kdo dává energii, motivuje a má tah na branku.
 • Leader je ten, kdo vede a určuje směr.
 • Leader je osobnost s charismatem.
 • Leader se stále učí a navyšuje své kvality.
 • Leader je tvůrcem učícího se prostředí.

1. modul: Osobnostní styly leadershipu podle ennegramu (2 dny)

Poznání mapy stylu leadershipu a struktury své osobnosti. Schopnost sebepozorování jako nástroj sebevedení. Objevení síly svého stylu leadershipu. Znám svou osobní motivaci a učím se s ní pracovat. Nalezení konkrétních bodů rozvoje potenciálu u sebe i okolí.

Užitek:
Vím, kdo jsem a znám přesně cestu jak:

 • rozvíjet sebe,
 • pracovat na svých kvalitách,
 • rozvíjet  své kolegy,
 • lépe řídit kvalitu svého myšlení,
 • využívat a podporovat potenciál lidí ve svém týmu.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

2. modul: Leadership a management emocí a energie (2 dny)

Emoce = Energie a motivace. Tah na branku. Na bázi poznání osobního stylu leadershipu budeme pracovat s emoční reaktivitou, typickým osobnostním konfliktem jeho zvládání a odblokováním brzdících sil v osobnosti v tahu na branku.

Užitek:

 • Umím lépe řídit své emoce, energii a motivaci,
 • mám jasné hranice emoční odpovědnosti a navýšení osobního vlivu,
 • já rozhoduji, jak se budu cítit a tím ovlivňuji emoční klima týmu,
 • jen ten, kdo hoří, může zapalovat.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

3. modul: Leadership tvořivé mysli a dozrávání osobnosti (2 dny)

Mozek a jeho tvořivý potenciál. Změna osobních paradigmat ve vedení sebe a lidí. Zákonitost uvolnění myšlení od hrozby k růstu a výkonu. Zákonitost dozrávání osobnosti k nárůstu osobní odpovědnosti, osobního vlivu a sebedůvěry. Hodnoty a integrita osobnosti.

Užitek:

 • Revize osobního prostoru seberozvoje,
 • transformace myšlení – od hrozby k růstu,
 • nárůst empatie k potřebám pro lepší spolupráci a výkon,
 • vyjasnění osobních hodnot a jejich naplňování v podmínkách práce a života,
 • dozrávání osobnosti a hranice osobní odpovědnosti a kompetencí v podmínkách praxe.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

4. modul : Charisma leadera a překonávání limitů (2 dny)

Charisma leadera a překonávání limitů. Zvládání typické zátěžové situace. Trénink autentického vyjádření sebe, rozvoj přirozeného projevu. Trénink překročení limitů – modelové situace, práce s osobním příběhem. Prostor pro zlepšení a systematické tvoření žádoucích kvalit v podmínkách práce a života.

Užitek:

 • Vím, jak systematicky navyšovat kvalitu svého leadershipu – charisma leadera,
 • znám své největší osobnostní limity,
 • znám způsob, jak trénovat překročení v podmínkách života. Tvořím nové návyky celostním způsobem na úrovni myšlení, emočního chování a prožívání.

Doporučujeme volitelné koučování mezi moduly: podpora žádoucí změny a aplikace získaného.

5.modul: Osobní vize leadera (1 den)

Vize je cesta k potenciálu. Podpora osobnostních podmínek pro individuální rozvoj k mistrovství. Vytvoření a představa pozitivní osobní změny. Osobní prezentace – osobní vize leadera – motivace a jasný směr rozvoje kvality života v souladu s osobními hodnotami.

Užitek:

 • Odpovědi na otázky: odkud jdu, jaký kus jsem urazil v programu emočního leadershipu a jak vše využiji na cestě k osobní vizi,
 • jasná osobní vize a osobní závazek,
 • osobní sdělení podpořeno vizualizací a prožitkem srdce i těla,
 • naplnění kritérií pro získání certifikátu: náročnost, uvěřitelnost, motivace a osobní posun.

Výklad, interakce ve skupině, emoční a zátěžové hry, osobní promluvy, týmové a individuální projekty, trénink emočních projevů, poskytování a trénink zpětné vazby, sebereflexe, koučování, metodická podpora mezi moduly.

Odkazy ke studiu:

Emoční leadership I.

Vybraný termín:

24.10.2024 –  25.10.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
76 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.