Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB, AliExpress - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví • metodika GFŘ k podnikání přes tyto platformy • zaúčtování a zdanění nákupů

Základní info

Určeno pro: účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví

Cíl semináře: stále více tuzemských podnikatelů využívá služeb výše uvedených on-line platforem. Buď je využívají jako prodejní a logistický kanál (zejména Amazon) při pronikání na zahraniční trhy anebo využívají placených reklamních služeb (zejména Google, Facebook). Svoje osobité postavení má on-line platforma UBER (přeprava osob) či AirBnB, platforma spojující ubytovatele a hosta. Tento seminář slouží k rozklíčování obsahu smluvního vztahu s těmito platformami a v návaznosti na to i vyřešení daňové povinnosti vyplývající z uplatňování DPH z předmětných transakcí včetně promítnutí do účetnictví - a to na straně těch, kteří je aktivně využívají jako svůj prodejní kanál a také těch, kteří je občas či pravidelně využívají k nákupům úzkoprofilového zboží, pracovních pomůcek, spotřebního materiálu atd V praxi se totiž velmi často setkávám s odpovědí „nevím jak mám uplatnit DPH, nevím jak zaúčtovat či jak zdanit pro účely daně z příjmů, protože oni neposílají žádné faktury“. To bohužel není adekvátní výmluva ….

Program semináře:

 • mezinárodní zdanění zisků aneb odpověď na otázku, zda při použití obchodních platforem nám může vzniknout v zahraniční stálá provozovna s nutností zdanit její příjmy tam
 • změny v DPH v obchodu se zbožím přes platformy od 2020 a 2021
 • licenční poplatky – definice a jejich zdaňování dle smluv o zamezení dvojího zdanění s promítnutím do moderních platforem, tj., zda při jejich použití vzniká povinnost uplatňovat daň srážkou
 • osvobození s nárokem na odpočet DPH – jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí s tzv. B2B obchodním konceptem a při využití prodejní platformy – např. Amazon, eBay
 • metodické pokyny GFŘ ve vztahu k platformám a jejich obsah
 • využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu (tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci)• získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů
 • Amazon a eBay v detailu – nabízené platformy a jejich využití, definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr, stahování review, tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu (fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu), vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy, registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu, problematiky dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS
 • nákupy na čínských eshopech s důrazem na AliExpress
 • služby s přeshraničním prvkem – přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění (splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH anebo dle zvláštních pravidel viz paragraf 10 ZDPH) s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
 • Facebook a Google – placená reklama na FB a Google, využití cloudových služeb a jejich zdanění, služba G Suite, Google Play a jeho využití při prodeji vytvořených aplikací ze strany tuzemských podnikatelů do celého světa a další
 • UBER u smluvních partnerů a zákazníků, účetně, daňově
 • AirBnB u poskytovatelů ubytování i jejich hostů, účetně a daňově, zavedení nového poplatku z pobytu vybíraného obcemi z každého ubytovaného hosta
 • promítnutí výše uvedených transakcí přes obchodní platformy do daně z příjmů a účetnictví
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Amazon, eBay Facebook, Google, UBER, AirBnB, AliExpress - promítnutí do DPH, daně z příjmů a účetnictví • metodika GFŘ k podnikání přes tyto platformy • zaúčtování a zdanění nákupů

Vybraný termín:

18.2.2020  Praha

Cena
2490 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.