Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

Nacházíte se zde: Právo, legislativa » Jak správně uzavírat smlouvy (od nadpisu smlouvy až po její podpis) pro neprávníky

 

Objednat | Poslat stránku na e-mail

Popis kurzu:

Z obsahu semináře:
* právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014
* kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)
* lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
* jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)
* předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekané ukončení kontraktačního procesu apod.)
* jak (ne)správně označit smluvní strany
* nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
* v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně)
* lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
* v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
* proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)
* obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)
* obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010)
* jak do smlouvy správně začlenit přílohy
* zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
* podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy)
* tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
* smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
* je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
* úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
* způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)
* optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
* zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.)
* technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
* podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
* doložka o řešení sporů
* promlčecí lhůta a dispozice s ní
* další otázky
* jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení

Termíny:
 
1.3.2018 budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
[najít na mapě]
Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. - docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka a partnerka LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o., rozhodce Rozhodčího soudu při
Objednat tento termín
2388 Kč + DPH 21% (Oběd(y): +110 Kč/os.)

Objednat | Vytisknout | Máte dotazy? Zeptejte se!

 

 

Kontakt na pořadatele:

Agentura BOVA - Nakladatelství POLYGON
Platónova 11, 143 00 Praha 4
244 40 22 32
bova@bovapolygon.cz

Ukázat další kurzy od této firmy

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/kurzy/praha/jak-spravne-uzavirat-smlouvy-od-nadpisu-smlouvy-az-po-jeji-p-s3219693 | Právo a legislativa

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.