Školení.cz - školení, vzdělávací kurzy, rekvalifikace
běžné kurzy
kurzy na míru
 
 

Studio W

Informace o školicí firmě
Název: Studio W
Popis:

Studio W bylo založeno v roce 1990 jako první soukromá společnost pro vzdělávání dospělých a působí na našem trhu nepřetržitě až dosud. V oblasti profesního vzdělávání dospělých je jednou z největších a nejvyhledávanějších firem v České republice. Našimi kurzy prochází ročně 10.000 až 15.000 posluchačů a zákazníky jsou firmy z celé ČR.


Pořádáme semináře, tréninky, školení a kurzy profesního vzdělávání v těchto oblastech:


- Marketing
Obchodní dovednosti
- Organizační management a vedení lidí
- Rozvoj osobnosti
- Office management a kurzy pro asistentky, sekretářky a recepční
- Ekonomický management
- Logistika - řízení nákupu a zásobování
- Zahraniční obchod
- Obchodní právo
- Personalistika
- Pracovní právo
- Mzdové účetnictví
- Daně
- Finanční účetnictví
- Kurzy na PC


Kompletní katalog našich kurzů najdete ZDE.


V těchto oblastech připravujeme dva typy kurzů:


Otevřené kurzyurčené pro širokou veřejnost. Jejich katalog vychází 2 x ročně a můžete si jej také stáhnout z našich webových stránek. Výhodou těchto kurzů je možnost setkat se s kolegy z jiných firem a oborů, kteří se mnohdy potýkají či potýkali s obdobnými úkoly jako Vy, a možnost vzájemně si vyměnit zkušenosti.


Firemní kurzy na míru. Ve všech uvedených oblastech můžeme připravit vnitrofiremní kurz šitý na míru podle Vašich potřeb.


V roce 1997 jsme otevřeli vlastní učebny na Karlově náměstí 3 v Praze 2. Kromě dvou vybavených učeben zde najdete možnost bezdrátového WiFi připojení k internetu zdarma, účastníkům kurzů poskytujeme občerstvení a výukové materiály.

E-mail: studiow@studiow.cz
Telefonní číslo: 261 212 833, 606 610 126
Internet: http://www.studiow.cz
Adresa: Na Hřebenkách 72, 150 00 Praha 5 [najít na mapě]

Kurzy na míru a workshopy firmy Studio W:

Název Sekce
Aktivní telemarketing Obchod, prodejní dovednosti
AKTUÁLNÍ PODOBA CELNÍCH PŘEDPISŮ Odborné kurzy
AKTUÁLNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele Právo, legislativa
ANALÝZA KONKURENČNÍHO POSTAVENÍ FIRMY NA TRHU a tržních příležitostí Marketing
Analýza potřeb klienta Obchod, prodejní dovednosti
ASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní Osobní rozvoj
AUTORSKÝ ZÁKON a licenční smlouvy Právo, legislativa
BEZPEČNOST PRÁCE A ZÁVODNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE Právo, legislativa
CELNĚ SCHVÁLENÉ URČENÍ, NAKLÁDÁNÍ SE ZBOŽÍM NACHÁZEJÍCÍM SE POD CELNÍM DOHLEDEM A POUŽÍVÁNÍ CELNÍCH DOKLADŮ Odborné kurzy
CENNÉ PAPÍRY v účetnictví podnikatelů Daně, účetnictví
CENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ - 2denní Obchod, prodejní dovednosti
CO JE A NENÍ DAŇOVÝM NÁKLADEM Daně, účetnictví
CO MÁ ZNÁT A UMĚT VEDOUCÍ SKLADU Odborné kurzy
ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY v praxi Daně, účetnictví
DAŇ Z PŘÍJMŮ - majetek a jeho odpisování Daně, účetnictví
DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB pro aktuální zdaňovací období Daně, účetnictví
DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ A ODLOŽENÁ, REZERVA NA DAŇ Z PŘÍJMŮ Daně, účetnictví
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro pokročilé mzdové účetní Daně, účetnictví
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
DAŇOVÁ KONTROLA v praxi a správa daní a poplatků Daně, účetnictví
DAŇOVÉ DOPADY CHYBNĚ UZAVŘENÝCH SMLUV Daně, účetnictví
DAŇOVÉ ODPISY PŘI POŘIZOVÁNÍ MAJETKU včetně leasingu Daně, účetnictví
DIAGNOSTICKÉ METODY POUŽITELNÉ PŘI VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŮ Personalistika, lidské zdroje
DLOUHODOBÝ MAJETEK - pořizování, oceňování, odpisování, finanční leasing, pronájem Daně, účetnictví
DOVOLENÁ NA ZOTAVENOU A PŘEKÁŽKY V PRÁCI Právo, legislativa
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU a do a ze třetích zemí Daně, účetnictví
DPH - řešení praktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci ČR Daně, účetnictví
DRESS CODE Manažerské dovednosti
DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
EFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ aneb jak účinně přenášet úkoly a pravomoci na jinou osobu Manažerské dovednosti
EFEKTIVNÍ PREZENTACE - 2denní Osobní rozvoj
Efektivní řešení konfliktních a problémových situací s klienty Osobní rozvoj
EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ ZÁSOB v praxi Manažerské dovednosti
EFEKTIVNÍ TELEFONOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Osobní rozvoj
EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Odborné kurzy
ETIKETA A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ Osobní rozvoj
ETIKETA A SPOLEČENSKÉ VYSTUPOVÁNÍ Osobní rozvoj
EVIDENČNÍ LISTY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
EVROPSKÉ PRÁVO obchodních společností Právo, legislativa
FAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů Daně, účetnictví
FAKTURACE A SKLADY z účetního a daňového hlediska Daně, účetnictví
FINANČNÍ ANALÝZA A ŘÍZENÍ NÁKLADŮ - 2 denní Ekonomika, finance
FINANČNÍ ANALÝZA na bázi účetních výkazů Ekonomika, finance
FINANČNÍ CONTROLLING v příkladech Ekonomika, finance
FINANČNÍ REPORTING Ekonomika, finance
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PRO MANAŽERY Ekonomika, finance
Firemní komunikace a rozvoj týmové spolupráce Osobní rozvoj
FIREMNÍ KULTURA Personalistika, lidské zdroje
FKSP A SOCIÁLNÍ FONDY Daně, účetnictví
HODNOCENÍ INVESTIC Ekonomika, finance
HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ a vedení hodnotících rozhovorů - 2denní Personalistika, lidské zdroje
HODNOCENÍ ÚČINNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ Personalistika, lidské zdroje
HODNOCENÍ VÝKONNOSTI MANAŽERŮ a jejich odměňování Personalistika, lidské zdroje
HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTÍ MANAŽERŮ Personalistika, lidské zdroje
HOSPODÁŘSKÝ ROK aneb změna účetního období Daně, účetnictví
IDENTIFIKACE POTŘEB VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Personalistika, lidské zdroje
INCOTERMS 2000 a jiná smluvní ujednání v zahraničním obchodě a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů Odborné kurzy
INTEGRACE A ADAPTACE ZAMĚSTNANCŮ Personalistika, lidské zdroje
INTERNÍ VÝZKUM A VÝVOJ VE FIRMÁCH jako odpočitatelná položka od základu daně § 34 zákona o dani z příjmů Daně, účetnictví
INTRASTAT - vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím v roce 2008 a jeho provázanost s uplatňováním DPH Odborné kurzy
INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Daně, účetnictví
INVESTICE - NÁVRATNOST A RENTABILITA Ekonomika, finance
JAK DOSÁHNOUT VĚTŠÍ SAMOSTATNOSTI A VYŠŠÍ VÝKONNOSTI SVÝCH PODŘÍZENÝCH - 2 denní Manažerské dovednosti
JAK JEDNAT S INDY, JAPONCI a příslušníky dalších cizích kultur Osobní rozvoj
JAK OVLIVŇOVAT VÝKON PRACOVNÍHO TÝMU - 2denní Manažerské dovednosti
Jak pochopit sebe a ostatní, efektivněji komunikovat a jednat pomocí znalosti TRANSAKČNÍ ANALÝZY Osobní rozvoj
JAK POSTUPOVAT V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH při pracovních cestách Daně, účetnictví
JAK PROPAGOVAT A KOMUNIKOVAT PRODUKTY V OBLASTI SLUŽEB Marketing
JAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní Osobní rozvoj
JAK ŘÍDIT PRACOVNÍ KARIÉRU ZAMĚSTNANCE VE FIRMĚ - tvorba kariérových plánů Personalistika, lidské zdroje
JAK SE PŘIPRAVIT NA KONTROLY finančního úřadu Daně, účetnictví
JAK TVOŘIT SPRÁVNĚ WEBOVÉ STRÁNKY A EMAILINGY - tipy a rady z výzkumů Oční kamerou Marketing
JAK ÚČELNĚ SESTAVIT POPIS PRACOVNÍCH MÍST a jeho využití Personalistika, lidské zdroje
JAK ÚČINNĚ PREZENTOVAT VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE a s využitím prezentačních technik prosadit své názory - 2 denní Manažerské dovednosti
JAK URČIT A MĚŘIT TÝMOVÉ ROLE A ZPŮSOBILOSTI - typologie osobnosti podle Belbina Personalistika, lidské zdroje
Jak vést odborný seminář Personalistika, lidské zdroje
JAK VYTVÁŘET FUNKČNÍ REKLAMU - tipy a rady z výzkumů oční kamerou - 2denní Marketing
JAK VYUŽÍVAT MÉDIA pro podporu prodeje a při budování jména firmy Marketing
JAK ZVLÁDAT NÁROČNÉ SITUACE V KOMUNIKACI - 2 denní Osobní rozvoj
JAK ZVYŠOVAT ÚČINNOST MANAGEMENTU LIDSKÝCH ZDROJŮ - praktické inspirace - 2denní Personalistika, lidské zdroje
JAKÝM ZPŮSOBEM VYHODNOCOVAT VÝSLEDKY KOUČINKU Manažerské dovednosti
JEDNÁNÍ S PODŘÍZENÝMI A ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky - 3denní Manažerské dovednosti
KOLEKTIVNÍ SMLOUVY A VNITŘNÍ PŘEDPISY - stanovení pracovních podmínek zaměstnanců na rok 2008 Právo, legislativa
KOMPLIKOVANÉ ÚČETNÍ PŘÍPADY z praxe a jejich daňové souvislosti Daně, účetnictví
KOMUNIKACE S MANAŽERY, OBCHODNÍMI PARTNERY A KOLEGY - trénink jednání a vystupování pro asistentky, sekretářky a recepční - 2denní Osobní rozvoj
KOMUNIKACE S VNITŘNÍM KLIENTEM - KOLEGOU Osobní rozvoj
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI pro personalisty - 2denní Personalistika, lidské zdroje
KONTROLNÍ VAZBY v účetnictví podnikatelů Daně, účetnictví
KOUČOVÁNÍ KLIENTŮ - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
KUPNÍ SMLOUVA v obchodních vztazích Právo, legislativa
LEADERSHIP Manažerské dovednosti
LEGISLATIVA pro marketingové pracovníky Právo, legislativa
LIFEMANAGEMENT - manažer jako poslání, role a člověk - 2 denní Personalistika, lidské zdroje
LOGISTICKÝ AUDIT PODNIKU - cesta ke kvalitě logistiky Odborné kurzy
MANAGEMENT A VEDENÍ LIDÍ pro nově a nedávno jmenované manažery - 5denní Manažerské dovednosti
Manažer v hotelovém provozu Manažerské dovednosti
MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE A MOTIVACE - 2 denní Osobní rozvoj
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI pro vedoucí pracovníky oddělení nákupu - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
MANAŽERSKÉ KOMPETENCE - 3denní Manažerské dovednosti
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - 2 denní Ekonomika, finance
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ - 3 denní Ekonomika, finance
MEZINÁRODNÍ DOPRAVA ZBOŽÍ - vztah dodací doložky INCOTERMS 2000 k přepravě zásilky - uplatňování DPH při poskytování přepravních služeb Odborné kurzy
MINIMUM CELNÍHO DEKLARANTA - 5 denní Odborné kurzy
MODERNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ VÝROBY - 2denní Odborné kurzy
MODERNÍ RÉTORIKA - 2denní Osobní rozvoj
MODEROVÁNÍ PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ, vedení porady, diskuze a workshopu - 2denní Manažerské dovednosti
MOTIVAČNÍ ROZHOVOR - nástroj účinného vedení spolupracovníků - 2 denní Manažerské dovednosti
MZDY A PLATY podle zákoníku práce Právo, legislativa
NÁHRADA MZDY NEBO PLATU v prvním období dočasné pracovní neschopnosti Personalistika, lidské zdroje
NÁHRADA ŠKODY dle obchodního zákoníku Právo, legislativa
NÁJEMNÍ SMLOUVA - movité a nemovité věci Právo, legislativa
NÁKLADOVÁ ANALÝZA NÁKUPU Odborné kurzy
NÁROČNÉ SITUACE VE VYJEDNÁVÁNÍ, zvládání konfliktů a řeč těla - 5denní Personalistika, lidské zdroje
NÁSTROJE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ - 2 denní Manažerské dovednosti
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH Daně, účetnictví
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH Obchod, prodejní dovednosti
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V MLUVENÉM A ZEJMÉNA PÍSEMNÉM VYJADŘOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Manažerské dovednosti
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH od roku 2009 a jejich praktické uplatňování ve světle práva Evropských společenství Daně, účetnictví
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
NEMOVITOSTI - katastr nemovitostí, smlouvy o nemovitostech Právo, legislativa
NEMOVITOSTI A DANĚ Daně, účetnictví
NORMOVÁNÍ PRÁCE - moderní kalkulace pro strojírenské zakázkové výroby Odborné kurzy
NOVÉ PŘÍSTUPY K ŘEŠENÍ ÚKOLŮ a zvyšování osobního výkonu - 2denní Personalistika, lidské zdroje
NOVINKY V DAŇOVÝCH ZÁKONECH pro rok 2009 v porovnání s předchozí úpravou Daně, účetnictví
NOVÝ ZÁKON o nemocenském pojištění a NOVELA ZÁKONA o pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2009 Daně, účetnictví
OBCHODNÍ DOVEDNOSTI PRO NÁKUPČÍ - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
OBCHODNÍ KOMUNIKACE - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
OBCHODNÍ KORESPONDENCE Manažerské dovednosti
OBCHODNÍ PLÁN - tvorba, citlivost a vyhodnocení Obchod, prodejní dovednosti
OBCHODNÍ SMLOUVY se zahraničními partnery Obchod, prodejní dovednosti
OBLÉKÁNÍ, PÉČE O PLEŤ, BARVOVÉ PORADENSTVÍ, LÍČENÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Odborné kurzy
OBRANA PROTI MANIPULACI - jako komunikační dovednost Osobní rozvoj
OBSLUHA MZDY A PLATU - průměrný výdělek a jeho použití, náhrady mzdy, srážky ze mzdy, výplata mzdy Daně, účetnictví
OBTÍŽNÉ SITUACE V PRAXI RECEPČNÍ - 1 denní trénink Osobní rozvoj
OD MARKETINGU KE KREATIVĚ A TEXTŮM Marketing
ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ A NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ Právo, legislativa
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ v pracovněprávní agendě Právo, legislativa
OPTIMALIZACE LOGISTIKY PODNIKU - cesta k zamezení plýtvání Odborné kurzy
ORGANIZACE A VEDENÍ PRACOVNÍHO SETKÁNÍ pro asistentky a office manažery Manažerské dovednosti
ORGANIZACE A VEDENÍ TVŮRČÍHO WORKSHOPU aneb jak získat co nejvíce originálních nápadů od týmu na workshopu, pracovním setkání, setkání s klienty, kolegy i jinými skupinami lidí Manažerské dovednosti
PERSONÁLNÍ CONTROLLING Personalistika, lidské zdroje
POHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt Daně, účetnictví
POKLADNA pro podnikatelské subjekty Daně, účetnictví
POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
POSTAVENÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE z pohledu zákonných možností Právo, legislativa
POSTUPY VEDENÍ ROZHOVORU S RŮZNÝMI TYPY KLIENTŮ Obchod, prodejní dovednosti
POSUZOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ z hlediska daňových dopadů na straně zaměstnance i zaměstnavatele Personalistika, lidské zdroje
POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ - OCHRANA ZAMĚSTNAVATELŮ podle zákoníku práce Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNĚPRÁVNÍ DOKUMENTY A JEJICH NÁLEŽITOSTI podle zákoníku práce Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY PRO BĚŽNOU PRAXI pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY pro zaměstnavatele Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNÍ DOBA a její mzdové souvislosti po novelách zákoníku práce z roku 2008 Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNÍ POMĚR, DOHODY o pracích konaných mimo pracovní poměr, agenturní zaměstnávání Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNÍ PRÁVO pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky Personalistika, lidské zdroje
PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad - 2denní Personalistika, lidské zdroje
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY A CVIČENÍ z pracovního práva Personalistika, lidské zdroje
PRÁVO PRO EKONOMY A ÚČETNÍ Personalistika, lidské zdroje
PREFERENČNÍ PŮVOD ZBOŽÍ Odborné kurzy
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI pro obchodníky - 2denní Osobní rozvoj
PROFESIONÁLNÍ HOTELOVÁ RECEPČNÍ Osobní rozvoj
Profesionální image asistentky Personalistika, lidské zdroje
Profesionální obchod po telefonu a péče o klienty Obchod, prodejní dovednosti
PŘEHLED DAŇOVÉ PROBLEMATIKY pro finanční účetní Daně, účetnictví
PŘESVĚDČIVÁ ARGUMENTACE Osobní rozvoj
PŘÍPRAVA A VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ - 2denní Obchod, prodejní dovednosti
Příprava podkladů z DAŇOVÉ EVIDENCE a sestavení daňového přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Daně, účetnictví
PŘÍPRAVA SPOLEČENSKÝCH AKCÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Manažerské dovednosti
PŘÍPRAVA, PRŮBĚH A VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU Personalistika, lidské zdroje
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VEDENÍ LIDÍ pro manažery - 5denní Manažerské dovednosti
PSYCHOLOGIE PRODEJE - 2 denní Marketing
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA pro podnikatelské subjekty Daně, účetnictví
ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ze závislé činnosti Daně, účetnictví
ROLE ÚSPĚŠNÉ RECEPČNÍ VE FIRMĚ - 1 denní trénink Osobní rozvoj
ŘEČ TĚLA I. - co o nás vypovídá a jak ovlivňuje úspěch jednání Personalistika, lidské zdroje
ŘEČ TĚLA II. aneb praktické „čtení“ neverbálních informací Personalistika, lidské zdroje
ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ - 2 denní Osobní rozvoj
ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE NOREM ISO 9000:2001 pro personalisty Personalistika, lidské zdroje
ŘÍZENÍ JAKOSTI V ZÁSOBOVÁNÍ Odborné kurzy
ŘÍZENÍ PODPŮRNÝCH PROCESŮ - Facility Management Manažerské dovednosti
ŘÍZENÍ PRODEJE přes nezávislé prodejní společnosti (Distribution Channel Management) Odborné kurzy
Sestavení přiznání k DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB za rok 2008 poprvé nově po reformě veřejných financí Daně, účetnictví
SESTAVOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ CASH FLOW - diskuze nad zkušenostmi z praxe Daně, účetnictví
SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTU A VEDENÍ FINANCÍ KANCELÁŘE pro office manažery Manažerské dovednosti
SMLOUVA O DÍLO při provádění staveb Právo, legislativa
SOFTWARE - právní aspekty tvorby, dodávek a užívání Právo, legislativa
SOUVZTAŽNOSTI ÚČTOVÁNÍ v příkladech s vazbou na daně z příjmů Daně, účetnictví
SPECIFIKA MARKETINGU NA ÚROVNI FIREM (B2B) Marketing
SPOTŘEBNÍ A EKOLOGICKÉ DANĚ se zaměřením na dodávky předmětných výrobků v rámci zahraničního obchodu Odborné kurzy
STRES MANAGEMENT a zvládání emocí Personalistika, lidské zdroje
SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ Personalistika, lidské zdroje
TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ A OPRAVY MAJETKU Daně, účetnictví
TEMPERAMENTOVÁ TYPOLOGIE Personalistika, lidské zdroje
TIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní Personalistika, lidské zdroje
TIME MANAGEMENT pro asistentky, sekretářky a recepční Personalistika, lidské zdroje
Trénink interních lektorů Osobní rozvoj
TRÉNINK MOTIVAČNÍHO KOUČOVACÍHO ROZHOVORU - 2denní Manažerské dovednosti
TRÉNINK OVLIVŇOVÁNÍ DOMINANTNÍCH DODAVATELŮ A PŘEKONÁVÁNÍ NÁMITEK Obchod, prodejní dovednosti
TRÉNINK POSKYTOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY - nástroj vedení lidí Manažerské dovednosti
TRÉNINK PROSAZENÍ SE POMOCÍ ASERTIVNÍCH TECHNIK - 2denní Osobní rozvoj
TRÉNINK VÝBĚROVÉHO ROZHOVORU - 3denní Personalistika, lidské zdroje
TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 3denní Obchod, prodejní dovednosti
TVORBA A KALKULACE CEN - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
TVORBA A ROZVOJ VZTAHŮ S KLÍČOVÝMI KLIENTY Obchod, prodejní dovednosti
TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK při daňovém řešení pohledávek, v uplatňování daňově uznatelných rezerv a v dodanění neuhrazených závazků Daně, účetnictví
TVORBA SLOGANŮ, TITULKŮ A TEXTŮ pro prospekt, katalog a reklamu Marketing
TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ Personalistika, lidské zdroje
TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE V PROJEKTOVÉM TÝMU – 1 DENNÍ TRÉNINK Personalistika, lidské zdroje
TYPOLOGIE - účinné jednání s různými typy lidí pro asistentky, sekretářky a recepční Personalistika, lidské zdroje
TYPOLOGIE OSOBNOSTI MBTI - nástroj pro výběr a vedení lidí Personalistika, lidské zdroje
ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY Daně, účetnictví
ÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH, KURZOVÉ ROZDÍLY A VYÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH SLUŽEBNÍCH CEST Daně, účetnictví
ÚČTOVÁNÍ DLE ÚČTOVÝCH TŘÍD Daně, účetnictví
ÚČTOVÁNÍ DOTACÍ Daně, účetnictví
ÚČTOVÁNÍ O ZÁSOBÁCH A LIKVIDACE ZÁSOB ve světle účetních i daňových novinek roku 2008 Daně, účetnictví
UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ v praxi Odborné kurzy
UMĚNÍ PŘESVĚDČIT A VYJEDNAT pro asistentky, sekretářky a recepční Osobní rozvoj
UMĚNÍ SPOLEČENSKÉHO VYSTUPOVÁNÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Osobní rozvoj
ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ OBCHODNÍHO JEDNÁNÍ S DODAVATELI - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
ÚSPĚŠNÉ VYJEDNÁVÁNÍ S DODAVATELI - 3denní Obchod, prodejní dovednosti
ÚSPĚŠNÝ ODHAD PARTNERA při jednání Osobní rozvoj
UVEDENÍ HOSTŮ V RECEPCI, SEKRETARIÁTU aneb na prvním dojmu záleží Osobní rozvoj
VAZBA MEZI NÁKLADY A EKONOMIKOU SPOLEČNOSTI Ekonomika, finance
VEDENÍ LIDÍ - jak získat a udržet autoritu - 2 denní Manažerské dovednosti
VEDENÍ LIDÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE Manažerské dovednosti
VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY Personalistika, lidské zdroje
VEDENÍ PERSONÁLNÍ AGENDY pro asistentky, sekretářky a recepční Manažerské dovednosti
VEDENÍ, MOTIVACE A HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ - 3 denní Manažerské dovednosti
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - evropská zadávací legislativa a praxe Právo, legislativa
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v praxi Právo, legislativa
Vize, mise, strategie – praktický návod, jak sledit vizi a cíle podniku s každodenní praxí Osobní rozvoj
VNITROPODNIKOVÉ PŘEDPISY upravující účetnictví podnikatelů v podmínkách roku 2007 Daně, účetnictví
VNITŘNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍ A MZDOVÉ PŘEDPISY podle zákoníku práce Personalistika, lidské zdroje
VÝBĚR A HODNOCENÍ DODAVATELE ve výrobě a obchodu - ISO 9001 Obchod, prodejní dovednosti
VÝKONOVÉ ODMĚŇOVÁNÍ - cíle, metody, účinnost Personalistika, lidské zdroje
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁKON O ÚPADKU a způsobech jeho řešení Právo, legislativa
VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK po telefonu Obchod, prodejní dovednosti
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ - právní a finanční aspekty Personalistika, lidské zdroje
ZA CO HROZÍ ZAMĚSTNAVATELŮM POKUTY od inspekce práce, úřadu práce a dalších státních úřadů Personalistika, lidské zdroje
ZÁKON O DPH od roku 2009 Daně, účetnictví
ZÁKON O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ, zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Daně, účetnictví
ZÁKON O INSPEKCI PRÁCE a z něj vyplývající povinnosti zaměstnavatelů Personalistika, lidské zdroje
ZÁKON O ÚPADKU a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) Právo, legislativa
ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Personalistika, lidské zdroje
ZÁKONÍK PRÁCE PO NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU A PO NOVELÁCH - problémy a sporná ustanovení Personalistika, lidské zdroje
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY - formy, trendy, efektivita Personalistika, lidské zdroje
ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Daně, účetnictví
ZAMĚSTNÁVÁNÍ občanů EU a třetích zemí v ČR a VYSÍLÁNÍ občanů ČR do EU a třetích zemí, ZAMĚSTNÁVÁNÍ studentů, starobních důchodců a osob se zdravotním postižením – 2denní Personalistika, lidské zdroje
ZÁSADY PROFESIONÁLNÍHO KLIENTSKÉHO PŘÍSTUPU - 2 denní Obchod, prodejní dovednosti
ZATŘIĎOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU podle Standardní klasifikace produkce - SKP, Klasifikace stavebních děl - CZ-CC a vazby klasifikací na daňové předpisy Daně, účetnictví
ZAVEDENÍ IFRS do účetní praxe Daně, účetnictví
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní Daně, účetnictví
ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - PŘEHLED Daně, účetnictví
ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH v roce 2009 - KOMPLEXNÍ VÝKLAD - 2denní Daně, účetnictví
ZMĚNY VE MZDOVÉM ÚČETNICTVÍ za rok 2008 a od 1. 1. 2009 Daně, účetnictví
ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ pro pokročilé mzdové účetní Daně, účetnictví
ZNAČKA - její budování, posilování a sledování vlivu na tržní pozici Marketing
ZÚČTOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ v podvojném účetnictví podnikatelů Daně, účetnictví
ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ Osobní rozvoj
ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ pro asistentky, sekretářky a recepční Osobní rozvoj
ZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ, KONFLIKTY V ŘÍDÍCÍ PRAXI pro liniový management, mistry a další vedoucí pracovníky Osobní rozvoj
ZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK, EMOCÍ A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní Osobní rozvoj

Provozovatel:


 

Alianční partner:


Chci inzerovat | Vstup pro školicí firmy | Nápověda | Kontakt

http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/firmy/studio-w-832

Copyright © 1999 - 2018, Softech, s.r.o.