INNERGY, s.r.o.

Základní info

Zabýváme se poskytováním individuálního a týmového koučování a manažerského poradenství. Nabízíme nástroj Motivační mapy, umožňující měřit motivaci a pracovat s ní u sebe i druhých. Pořádáme výcviky Systemického koučování, workshopy zaměřené na komunikaci, time management, spolupráci a vedení lidí.

Vše, co děláme, propojuje zájem o fungování naší mysli, zejména tím, jak ji trénovat, aby pracovala více v náš prospěch než neprospěch. Toto je téma projektu Pozitivní inteligence – Sabotéři v naší hlavě.

Věříme ve schopnosti každého člověka, v to, že v každý člověk je nedocenitelný originál. Myslíme si, že je důležité objevovat a rozvíjet vnitřní sílu člověka a jeho zdroje.

Proto se se zaujetím a nadšením vydáváme s každým zákazníkem na dobrodružnou cestu, kde společně objevujeme a tvoříme jeho konkrétní způsob, jeho individuální řešení, jak dosáhnout žádoucích cílů či změny.

Na této cestě můžeme použít:

Koučování - Cesta k manažerskému mistrovství

Společná výprava s cílem vyladit Váš manažerský styl. Podpoříme to, co Vám funguje, překonáme, co Vás limituje, a rozvineme užitečné dovednosti a koncepty.

 • Společně projdeme jednotlivé oblasti Vašich pracovních aktivit
 • Podpoříme Vaše silné stránky, posuneme limity toho, jak jste zvyklí „věci“ dělat a jak o nich přemýšlíte
 • Podíváme se na konkrétní situace z nadhledu, abyste je mohl/a lépe řídit
 • Propojíme Vaše zkušenosti s osvědčenými principy z praxe
 • Vytvoříte si vlastní manažerský styl

 

Motivační mapy

Motivační mapy představují jedinečný model a uživatelsky přívětivý diagnostický nástroj k měření motivace a zároveň srozumitelný jazyk, jak o motivaci hovořit. Přinášejí inspiraci a možné strategie, jak motivaci ovlivňovat u sebe i u druhých.

Motivační mapy představují 9 motivátorů pro práci sdružených ve 3 skupinách podle podobných charakteristik. Jde o zaměření na lidi (vztahy), věci (výkon) nebo myšlenky (růst). Viz obrázek.

Každý člověk má svou jedinečnou kombinaci 9 motivátorů, jejich pořadí a sílu, což dohromady určuje úroveň motivace daného člověka. Pro výkon a spokojenost jsou nejdůležitější první tři motivátory a jejich úroveň naplnění. Významný je i poslední motivátor v pořadí, protože může buď posílit první tři motivátory nebo v určitých případech působit jako demotivátor.

Po vyplnění akreditovaného on-line testu (45 otázek) získáte report, který ukazuje celkovou úroveň vaší motivace, pořadí důležitosti jednotlivých vašich motivátorů a míru jejich naplnění. Součástí testu je rozbor výsledků s koučem akreditovaným pro výklad motivačních map v délce 60 minut. V rámci tohoto osobního nebo on-line setkání probereme podrobně výsledky a nastíníme konkrétní kroky, jak se svou motivací pracovat.

 

Manažerská triáda I, II, III: Role, Lidi, Výkon

Vedete lidi? Pak děláte jednu z nejkrásnějších a zároveň nejobtížnějších pozic ve firmě. Tři workshopy Manažerské triády – Role, Lidi, Výkon se postupně prakticky zabývají rolí manažera, schopnostmi a dovednostmi potřebnými pro práci s lidmi a vedením manažerských rozhovorů.

Cílem workshopů je pomoci účastníkům nastavit si svůj manažerský styl tak, aby měli výsledky a zároveň je práce těšila.

Pro koho:

 • Nově jmenované manažery, team leadery
 • Manažery, kteří mají novou roli, nový tým a chtějí se na to dobře připravit
 • Manažery, kteří již mají zkušenosti a chtějí získat inspiraci v osvědčených principech a modelech
 • Manažery, kteří si chtějí vyladit svůj manažerský styl
 • Všechny, kdo se chtějí rozvíjet, sdílet zkušenosti, inspirovat (se)

 

 

Výcvik systemického koučování I.

- akreditovaný MŠMT jako rekvalifikační kurz pro pracovní pozici kouč

O co jde:

Praktický výcvik koučovacích principů, technik a dovedností a zároveň reflexe a rozvoj postojů a vzorců myšlení užitečných pro práci s lidmi. Komplexní 120i hodinový program v 6i dvoudenních soustředěních.

Co získáte:

 • Budete efektivněji komunikovat s druhými a ovlivňovat je (i sebe)
 • Budete vědět, kdy dát prostor druhému a kdy trvat na svém
 • Větší nadhled a lépe zvládnete komplexnější úkoly a projekty
 • Budete lépe formulovat cíle a dosahovat jich
 • Budete vytvářet srozumitelnější zadání pro partnery (propojovat firemní cíle s osobními)
 • Budete schopni více zapojovat a rozvíjet druhé, jejich potenciál
 • Dokážete pracovat a vyjít s širším spektrem rozmanitých lidí
 • Dokážete více oceňovat druhé i sebe
 • Budete umět vést sebe i druhé k žádoucí (a chtěné) změně

 

MENTAL FITNESS - Sabotéři a mudrc v naší mysli

Chcete, aby vaše mysl fungovala více jako váš přítel, než aby vám házela klacky pod nohy? Výkon, úspěch a spokojenost jsou ovlivněny naším nastavením, kterou část mozku zapojujeme. Mozek přežití (naši sabotéři) podkopávají naše snažení a přinášejí negativní emoce. Kreativní mozek naopak zapojuje empatii, inovací, kreativitu a přináší více pohody. Během dvou workshopů se naučíme, jak oslabovat svoje sabotéry a jak posilovat Mudrce.

Pro ty, kdo chtějí:

 •  zvýšit svoji duševní odolnost,
 • mít více energie,
 • kreativnější nápady,
 • lepší výsledky
 • a zároveň spokojenost.

 

ŘÍZENÍ ZMĚNY - JAK PROVÉST SEBE A DRUHÉ ZMĚNOU

Naše doba je komplexní, rychlá, plná změn. Se změnou se setkáváme na každém kroku. V rámci našeho workshopu se podíváme na to, jak nás příroda vybavila – jak funguje náš mozek a s čím musíme tedy počítat. Model SARAH nám ukáže, jak typicky reagují lidé, když se setkají s nepříjemnou zprávou nebo změnou. Následná vizualizace Čtyři pokoje změny nás zábavnou formou připraví na to, jakými stádii v průběhu změny procházíme a rovnou se podíváme, jaký pokoj v současnosti kdo obýváme a co dělat v jednotlivých pokojích. Poté se budeme zabývat tím, jak se ke změnové situaci postavit a jak podpořit sebe a druhé. Také jak připravit a komunikovat změnu a jak pracovat s úrovněmi zapojení druhých.

Pro ty, kdo:

 • chtějí zvládat změny s větším nadhledem a lehkostí
 • zavádějí změny ve svých týmech či organizacích
 • nacházejí se v období změn
 • potřebují získat druhé pro změnu a provést je změnou.

 

 

Challenging coaching - 

Manažer v roli kouče: hodná máma nebo zlý táta?

Mimořádný 4 denní praktický trénink, který jde nad rámec klasických koučovacích kurzů. Je určen pro ty, kteří ve své práci již využívají koučovací principy a chtějí svůj přístup rozšířit o pohyb na hraně – vyvažování podpory a výzvy, vedoucí k dosahování odvážných cílů.

Co získáte: FACTS

 • V náročných situacích dokážete dát zpětnou vazbu, která podpoří, inspiruje a rozvíjí – Feedback
 • Budete umět vést sebe i druhé k zodpovědnosti na více rovinách – Accountability
 • Bude se Vám snáze pracovat s odvážnými cíli – Courageous goals
 • Dokážete rozšiřovat komfortní zónu a pracovat s užitečnou mírou napětí – Tension
 • Budete propojovat potřeby a cíle jednotlivce a organizace – System thinking
 • A navíc: zjistíte, kdo je PAPA a kdo MAMA manažer/kouč

 

Komu je určen

 • Koučům (externím a interním), lektorům, pedagogům
 • Manažerům
 • Personalistům
 • Obchodníkům
 • Všem, kteří pracují s lidmi, mají základy koučovacího přístupu a chtějí mít dobré vztahy a zároveň dosahovat výsledků

Výcvik systemické koučování II

Praktický výcvik pro absolventy Systemického koučování I., zaměřený na systemické směry Challenging coaching, SFBT a získání základních dovedností s prací s malou skupinou.

Firma INNERGY, s.r.o. nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Lektoři firmy INNERGY, s.r.o.

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Kontaktovat firmu INNERGY, s.r.o.


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.
Zadat dotaz nebo poptávku