SMARTER Training & Consulting

Základní info

Společnost SMARTER Training & Consulting, s.r.o.

Společnost SMARTER Training & Consulting, s.r.o. vznikla v roce 2003 jako vzdělávací, poradenská a výzkumná společnost. Díky našemu členství ve skupině AV Media, a.s. máme možnost využívat špičkové technické zázemí vedoucí společnosti na trhu s audiovizuální technikou. Naši lektoři disponují vzděláním i praxí ve svém oboru, což je klíčem k úspěšně realizovaným rozvojovým programům v České republice i zahraničí. Pro naše zkušenosti jsme byli vybráni jako partneři britské společnosti BTI, pro zajišťování celosvětově populárních simulačních tréninků pro manažery v České republice.

Od roku 2006 realizujeme pro naše klienty obchodní, manažerské a lektorské kurzy s akreditací MŠMT ČR, od téhož roku jsme držiteli certifikaci systému řízení jakosti ISO 9001:2001. Jsme také členy České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, Asociace institucí vzdělávání dospělých a České manažerské asociace.

V čem jsme  jiní? Tržní výhody a užitek pro klienty

Orientujeme se na prakticky koncipované projekty zajišťující zásadní změny chování a výkonu jednotlivců a celých firem. Využíváme původní české, ale i zahraniční (licenční) know how. Působíme v ČR, SR, Maďarsku, Rakousku, Rusku a dalších zemích. Konzultanti, lektoři a koučové komunikují česky, slovensky, anglicky, německy, rusky a maďarsky.

Co garantujeme a přinášíme našim klientům?

 • Novinky a inspiraci. Investujeme do rozvoje know how a do aplikace programů dle reálných potřeb zadavatele.
 • Záruky efektivity investic vynakládaných na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Prezenční kurzy a workshopy pro skupiny kombinujeme s koučováním, e-learningem, „on the job trainningem“. K „upevnění“ získaných znalostí a dovedností poskytujeme po tréninku „on-line koučování“ pomocí technologie WEBEX.
 • Dlouhodobost spolupráce, která umožňuje stanovovat a naplňovat perspektivní cíle profesního a personálního rozvoje. SMARTER má vlastní, neustále zdokonalované know how, které je vnitřně konzistentní a provázané. Přístup všech lektorů a konzultantů respektuje „edukativní standard“, kterému se učí a jsou v tomto směru zdokonalováni a vzděláváni.
 • Efektivně využíváme čas během tréninků, ale i čas před tréninky a po nich: před tréninky zařazujeme e-learningové testy a „kompendia“ základních znalostí. Účastníci díky tomu přicházejí na trénink s jistou přípravou a motivací. Po tréninku přinášíme důkazy efektivity realizovaného programu v podobě výsledků e-learnigových testů, náslechů, souběžných jízd a mnoha dalších metod měření efektivity.
 • Výsledky vzdělávání podporujeme využíváním audiovizuální podpory (SMART Boardy, videozáznam a projekci, ad hoc připravené videosekvence. Videotrénink zaznamenaný na DVD umožňuje poskytovat účastníkům mezi tréninky a po jejich ukončení záznam jejich aktivit při rolových hrách apod.
 • K posílení interakce mezi lektorem / moderátorem a účastníky využíváme hlasovací zařízení Turning Point, které umožňuje intenzivní vyjadřování všech účastníků k mnoha probíraným otázkám, podporuje kreativitu a zpětnou vazbu.
 • Pro naše klienty vytváříme interní tréninkové programy na DVD, které umožňují po ukončení naší „mise“ pokračovat interním tréninkem. Manažery připravíme na využití těchto DVD programů ve vztahu k podřízeným či novým kolegům. Programy kombinují snímky, materiály pro účastníky a vložená videa.
 • V rámci tréninků využíváme originální metodu „výukového kinoatomatu“, která pomáhá účastníkům k samostatnému hledání vlastních řešení, což podporuje proces zapamatování a posléze praktického využití.
 • Lektoři, koučové a konzultanti SMARTERu jsou lidé, kteří to, co školí, také dělali či v praxi řešili. Požadujeme, aby uměli propojit know how s vlastními zkušenostmi a prožitky a v této podobě předávali osvědčené přístupy účastníkům.

V JAKÝCH SMĚRECH ČI OBLASTECH PŮSOBÍME?

Poradenství, tréninky, koučink a průzkumy směřujeme do těchto oblastí:

 • Komunikace včetně obtížných komunikačních situací a konfliktu
 • Prezentace, vzdělávání a médií (vč. tréninku trenérů a koučů)
 • Managementu (počínaje personálním a konče projektovým)
 • Obchodu a marketingu (od základních prodejních činností až po Key Account Management a strategický marketing)

JAKÉ VÝHODY NABÍZÍME KLIENTŮM?

Vyvinuli jsme vlastní přístup k profesnímu rozvoji:

 • Vyzkoušenými metodami diagnostikujeme potřeby klientů a navrhneme trénink či koučink na míru.
 • V návaznosti na trénink či koučování specifikujeme další rozvojové potřeby jednotlivců a na základě assessmentů či auditů získáváme komplexní pohled na míru efektivity celého procesu.
 • Jednostranně nepreferujeme žádnou metodu, doporučujeme efektivní kombinaci dle potřeb, požadavků a možností, které u klienta zjistíme.
 • Nebojíme se prolínání “měkkých“ a „tvrdých“ dovedností. Například: od prezentačních dovedností přecházíme k výuce PowerPointu, od měkkých manažerských dovedností k řízení finančních toků apod.

SPOJUJEME OSVĚDČENÉ METODY S MOŽNOSTMI VYUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍ AV TECHNIKY, A PROTO VYUŽÍVÁME:

 • AC/DC, audity, Mystery Shoppingy a další analytické nástroje
 • E-learning jako formu přípravy i programu kurzů
 • WeBex - on-line koučování
 • Videotrénink, záznam cvičení a jeho předání na DVD účastníkům
 • Simulační trénink vytvářející prostředí a úkoly blízké realitě
 • Interaktivní skupinový trénink založený na praktickém procvičování
 • Individuální koučování (a to i v angličtině a němčině)

Přesvědčte se sami, že naše motto „Rozvojem k profesionalitě“ nevnímáme jako heslo, ale jako cíl.

Firma SMARTER Training & Consulting nemá žádné hodnocení

Buďte první a ohodnoťte firmu na Evalugo.cz

Video

Kontaktovat firmu SMARTER Training & Consulting


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.
Zadat dotaz nebo poptávku