Úvod do krizové intervence

Základní info

Úvod do krizové intervence

Číslo akreditace:  A2020/0795-SP/PC/PP

Popis kurzu:

Sociální práce často řeší akutní krizové situace zasahující různé oblasti života. Náročná životní situace přesahuje schopnost člověka vyřešit ji osvojenými strategiemi. Krize vyvolává stav nerovnováhy, ohrožení, stresu a traumatu. Sociální pracovníci mohou s podporou odborných pracovníků poskytnout nezbytnou pomoc při akutním stavu klienta, podporovat ho, aby konstruktivně zapojil své síly a schopnosti a využil potenciál přirozených vztahů. Kurz vás nechá proniknout do oblasti poskytování efektivní pomoci v krizových situacích. Zahrnuje modelové situace a nácviky konkrétních metod a postupů řešení krizové situace.

Co mi kurz přinese:

 • Osvojíte si jak pracovat s traumatem.
 • Seznámíte se s možnými příčinami krizí.
 • Seznámíte se s možnostmi a pohledy na krizové situace.
 • Zjistíte nejčastější chyby při uplatňování této metody.
 • Dostanete možnost si vyzkoušet zvládání vlastních emocí při projevech obtížných, případně abnormálních emocí druhých lidí.

Délka: 8 hodin teoretické výuky

Forma studia: prezenční

Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky

Komu je kurz určený?

 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům

Vstupní předpoklady: žádné

Program nebo obsah:

 • Úvod
 • Reflexní praxe účastníků
 • Krize
 • Práce s traumatem
 • Nástroje pracovníka pro traumatizaci a krizový stav klienta
 • Krizová intervence jako metoda
 • Praktická realizace krizové intervence
 • Praktická realizace krizové intervence a případové studie
 • Krizová intervence při běžném výkonu praxe sociální práce, sociálních služeb
 • Závěr

Úvod do krizové intervence

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.