Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční controlling - plánování a reporting

Základní info

Ústředním motivem tohoto kurzu je plán jako prvotní nástroj řízení controllera,  provázaný do reportingu a rozboru odchylek až po odezvu v motivačních kritériích.

Na kurzu se naučíte:

 • rozkrývat příčiny tvorby a spotřeby finančních zdrojů podniku
 • zhodnotit dopad rozhodnutí managementu v nákladově-výnosové oblasti do finančního zdraví firmy
 • osvědčené techniky k zajištění adekvátní výše cash-flow

 

Cílová skupina

Program je určen pro:

 • controllery
 • odborníky v oblasti financí a účetnictví
 • liniové managery s controllingovými úkoly
 • experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet v oblasti controllingu

Obsah semináře

1. den

 • Případové studie z podnikové praxe zaměřené na 2 oblasti finančního controllingu:

Systém finančního plánování od prodeje až po finanční výkazy z podnikové praxe (aneb od Prodeje k Výsledovce)

Systém plánování Cash Flow z podnikové praxe (aneb od Finančního plánu ke Cash Flow)

 • Reporting  a motivační kritéria

2. den

 • Oběžný majetek, pracovní kapitál a jeho řízení
 • Dlouhodobý majetek a controlling investic
 • Účetní výkazy a klasické ukazatele finanční analýzy v controllingové praxi
 • Hodnotový management, využití ukazatele ROCE, EVA
 • Systém firemního plánování od prodejní výkonnosti až k plánovým výkazům účetní závěrky
 • Strategie a roční plán
 • Provázanost v plánu
 • Plánování prodeje
 • Plánování výroby
 • Plánování nákupu
 • Investiční plán
 • Plán obslužných činností
 • Plánování rozvahy a cash-flow
 • Forecasting

 

Finanční controlling - plánování a reporting

Vybraný termín:

11.6.2024 –  12.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
21 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a jedna ? Součet zapište číslicemi.