Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

Základní info

Obsah:
* Archivace dat
* Právní předpisy
* Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů
* Základní pojmy – dokument, původce dokumentu, archiválie, archiv
* Archivace digitální a analogová
* Archivace dat jiným subjektem za úplatu
* Ohlašovací povinnosti vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele
* Spisová služba – jen upozornění na povinnost vést spisovou službu u veřejnoprávního původce
* Archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy včetně odkazů na právní předpisy, např.
* Mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech
* Účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd, daňové doklady, atd.
* Archiválie a jejich archivace – dokumenty uvedené v přílohách č. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb.
* Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti
* Definice pojmů – osobní údaj, citlivý údaj, správce údajů, zpracovatel, pověřenec
* Kdo musí mít pověřence
* Zpracování osobních údajů, uchovávání osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutný
* Povinnosti při zpracování osobních údajů
* Souhlas uchazeče o zaměstnání zařazeného do databáze potenciálních zaměstnanců se zpracováním osobních údajů
* Souhlas zaměstnance se zpracováním osobních údajů
* Vnitřní předpis o osobních údajích
* Záznam o instruktáži o osobních údajích
* Neoprávněné požadavky subjektu údajů
* Předávání osobních údajů OSSZ
* Povinnosti při zpracování citlivých údajů
* Záznamy o zpracování
* Likvidace osobních údajů
* Správce a zpracovatel
* Smlouva o ochraně os. údajů mezi správcem a zpracovatelem a její náležitosti
* Úřad pro ochranu osobních údajů – dozorový úřad
* Přestupky, správní delikty
* Kamerový systém
* Archivace dat a jejich ochrana
* Osobní dotazníky
* Inzerát a osobní údaje uchazeče o místo
* Osobní spis a jeho obsah
* Dotazy účastníků

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

Vybraný termín:

7.5.2021  Online

Cena
2400 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.