Obecná angličtina

Základní info

Zaměření výuky

Výuka je zaměřena převážně na komunikaci tak, aby studenti co nejvíce využili přítomnost lektora v hodině.
Znamená to, že studenti jsou vedeni k tomu, aby se učili veškeré nově nabyté znalosti ihned využívat v konverzaci a učili se zároveň porozumět mluvenému slovu. Jedině tak jim může být znalost jazyka opravdovým přínosem. Pasivnější formy výuky (gramatická cvičení, čtení, psaní) jsou studentům zadávány hlavně ve formě domácí přípravy.

Výuka může být libovolně přizpůsobena potřebám klienta, tj. může být systematicky obohacována o slovní zásobu, kterou klient pro práci ve svém oboru potřebuje.

úplní začátečníci, falešní začátečníci, mírně pokročilí - výuka je založena na komunikačních aktivitách, včetně probírání gramatiky pro danou jazykovou úroveň

středně pokročilí, pokročilí - studenti již znají běžnou gramatiku, proto je výuka směřována hlavně k rozšíření slovní zásoby, na zdokonalování vyjadřovacích schopností a na výuku obtížnějších gramatických jevů, které se studenti učí běžně používat v hovoru

konverzace - kurzy jsou určeny pro pokročilé studenty, kteří si potřebují udržovat svou znalost jazyka, rozšířit slovní zásobu a vylepšit vyjadřovací schopnosti

Učebnice

Obecnou angličtinu vyučujeme např. z britských učebnic English File, které jsou zaměřeny na každodenní komunikativní angličtinu nebo z učebnic Language Leader, které byly napsány speciálně pro kurzy pro dospělé, pracující studenty. Učebnice se zaměřuje na různá společenská témata a je určena studentům, kteří se chtějí zabývat různými zajímavými tématy (psychologie, ekologie ...) nad rámec běžné obecné angličtiny.

Učebnice jsou finálně vybírány s přihlédnutím na požadavky studentů, intenzitu a předpokládanou délku výuky, motivaci ke studiu a časové možnosti na domácí přípravu a v neposlední řadě na požadované výstupní znalosti studentů.

Podívejte se na ukázkové video z učebnice English File.

Obecná angličtina

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.