Příprava ke zkouškám

Základní info

Přípravu ke zkouškám vyučujeme v naší jazykové škole již mnoho let a díky těmto letitým zkušenostem můžeme našim studentům zajistit kvalitní přípravu,
vysoce kvalifikované české a zahraniční lektory i spoustu materiálů a testů ze zkoušek z minulých let.

Dle statistik Státní jazykové školy mají naši studenti dlouhodobě nejvyšší procento úspěšnosti složení Státní jazykové zkoušky ze všech škol. Velmi vysokou úspěšnost mají naši studenti i při skládání Cambridge Exams.

Písemná část Státní základní jazykové zkoušky v jarním termínu se koná v našich učebnách.

Připravujeme k těmto zkouškám:
Cambridge Exams - obecná angličtina (KET, PET, FCE, CAE, CPE)
Cambridge Exams - obchodní angličtina (BEC 1-3)
Státní jazyková zkouška (základní, všeobecná)
STANAG 6001 (stupeň 1, 2, 3)
TOEFL

Dále nabízíme:
Víkendová intenzivní příprava ke zkouškám
Pobytová intenzivní příprava ke zkouškám


Průběh výuky

Přípravné kurzy ke zkouškám doporučujeme studentům se vstupní znalostí jazyka středně pokročilou a vyšší.

Pro méně pokročilé studenty uzpůsobíme výuku tak, aby po určité době dosáhli požadovaných znalostí k přípravnému kurzu ke zkouškám.
K těmto kurzům jsou používány materiály, které již od začátečnické úrovně rozvíjejí potřebné komplexní jazykové dovednosti požadované k danému typu zkoušky.

K úspěšnému zvládnutí každého jazyka je třeba harmonicky sladit znalost gramatiky, nové slovní zásoby a schopnost aktivní komunikace a psaní.
K tomuto účelu je používáno jak tradičních, tak moderních metod (video, DVD, audio kazety, CD apod.).
Vše je skloubeno a směrováno tak, abyste byli schopni na závěr roku složit požadovanou zkoušku z angličtiny, která komplexní zvládnutí gramatiky,
slovní zásoby a schopnost aktivní komunikace samozřejmě vyžaduje. Používají se britské učebnice a učební materiály vydané speciálně pro přípravu ke zkouškám.

Studenti absolvují i několik kompletních testů ze zkoušek z minulých let.

Naši lektoři mají k dispozici kompletní tesy ze zkoušek z minulých let, včetně poslechových kazet.

V ceně jsou zahrnuty kromě výuky v kurzu i opravy písemných testů a esejů, které jsou studentům průběžně zadávány
(hlavně formou domácí práce) a též emailový kontakt s lektorem v době případné nemoci studenta (informace o probrané látce, zadání a oprava úkolů).


Učebnice

Vyučujeme např. z učebnic Enterprise, FCE Mission (vyd. Express Publishing),
New First Certificate Masterclass - FCE, Advanced Masterclass - CAE (vyd. Oxford University Press), apod.

Učebnice nejsou zahrnuty do ceny kurzu. Vybrané a klientem odsouhlasené učebnice na vyžádání dodáme přímo do firmy.


Zakončení výuky

Studenti budou na konci kurzu připraveni ke složení dané zkoušky .

Od JŠ Elvis obdrží každý student na závěr kurzu Osvědčení platné v rámci EU, kde bude podle norem Všeobecné evropské soustavy zhodnocena dosažená jazyková úroveň angličtiny.
Na vyžádání vypracujeme, zorganizujeme a vyhodnotíme závěrečné zkoušky pro studenty firemní výuky.


Ceník

Základní jednotkou je vyučovací hodina . Vyučovací hodina činí celkem 45 minut. Ceny platí pro výuku s českým lektorem .

V případě požadavku výuky s rodilým mluvčím je ve všech případech částka
o 50 Kč za jednu vyučovací hodinu vyšší.

Stanovená cena je pevná, bez ohledu na počet účastníků kurzu.

Přípravné kurzy ke zkouškám z angličtiny:

Státní základní jazyková zkouška, FCE, BEC Preliminary, BEC Vantage, STANAG 6001 úroveň 1 a 2:

výuka ve vašich prostorách:
390,- Kč/vyuč.hod. v případě minimálně 90 minutového vyučovacího bloku
470,- Kč/vyuč.hod. jedná-li se pouze o 1 vyučovací hodinu

výuka v našich učebnách:
490,- Kč/vyuč. hod. v době od 8.30 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hod . Tyto kurzy otevíráme pouze v případě minimálně 90 minutového vyučovacího bloku.
450,. Kč/vyuč. hod. mimo výše uvedené hodiny
390,- Kč/vyuč.hod. pokud se student může časově přizpůsobit rozvrhu daného lektora (nejčastěji to znamená, že výuka začíná cca ve 12.15 -12.45 hod., nebo je ukončena cca v 17.15 hod.)

Státní všeobecná jazyková zkouška, CAE, CPE, BEC Higher, STANAG 6001 úroveň 3:

výuka ve vašich prostorách:
420,- Kč/vyuč.hod. v případě minimálně 90 minutového vyučovacího bloku
500,- Kč/vyuč.hod. jedná-li se pouze o 1 vyučovací hodinu

výuka v našich učebnách:
520,- Kč/vyuč. hod. v době od 8.30 do 12.00 a od 17.00 do 20.00 hod . Tyto kurzy otevíráme pouze v případě minimálně 90 minutového vyučovacího bloku.
480,- Kč/vyuč. hod. mimo výše uvedené hodiny
420,- Kč/vyuč.hod. pokud se student může časově přizpůsobit rozvrhu daného lektora (nejčastěji to znamená, že výuka začíná cca ve 12.15 -12.45 hod., nebo je ukončena cca v 17.15 hod.)

Příprava ke zkouškám

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.