Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Efektivní vedení online výuky, AKREDITOVANÝ, ONLINE

Kurzem vás provede Ing. Radek Drnovský

Jsem kouč, facilitátor a lektor. Od roku 1996 pomáhám lidem a organizacím k jejich dlouhodobému rozvoji. Cenné zkušenosti jsem získal při…

Základní info

Tento kurz je určen přednostně pro pedagogické pracovníky. Pokud vás zajímá lektorování online a vzdělávání dospělých přihlaste se na náš kurz Facilitace online workshopů.

Vedení online vzdělávání může být náročnou výzvou i pro zkušené pedagogy. Online prostředí klade vysoké nároky na kompetence pedagogů a některé metody používané při prezenční výuce lze v online vzdělávání využít jen omezeně nebo vůbec. Online výuka naopak nabízí nové možnosti, které lze využít. Před pedagogy tak stojí celá řada výzev jak na technické, tak na osobní úrovni. Zveme vás na intenzivní online trénink, zaměřený na vzdělávání v ZŠ a SŠ, díky kterému se na online výuku budete těšit vy i vaši žáci a studenti.

Akreditace MŠMT

Kurz je Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditován pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem akreditace MSMT- 40324/2020-2-913.

Co vám kurz přinese užitečného

 

 • prozkoumáme důležité rozdíly mezi prezenční a online výukou, uvědomíte si rizika a současně výhody online výuky, kterých lze využít
 • poznáte nejdůležitější technické podmínky a nastavení techniky tak, aby byla pro pedagoga oporou a přispěla k úspěšnému online vzdělávání
 • poznáte důležitá pravidla pro spolupráci v online skupině a pro úspěšné online vzdělávání
 • naučíte se prakticky používat mnoho nástrojů pro online vzdělávání
 • zjistíte, jak zvyšovat interaktivitu výuky a míru interakce pedagoga s žáky i mezi žáky navzájem
 • naučíte se zvyšovat míru zapojení všech účastníků, posilovat sociální vazby a důvěru v online skupině

 

Trénink se skládá ze dvou čtyřhodinových modulů.

Modul 1

 

 • Specifika online výuky, jak naplno využít výhody online vzdělávání
 • Důležité technické podmínky úspěšné online výuky, jak vyřešit nejčastější technické potíže
 • Pravidla pro dosažení interaktivní online výuky

 

Modul 2

 

 • Praktické nástroje pro online výuku, trénink jejich používání
 • Sociální rozměr online vzdělávání, posilování důvěry a vztahů ve skupině

 

Pro koho je tento kurz vhodný

Kurz je přednostně připraven pro pedagogické pracovníky, kteří vedou online výuku a mají zájem naplno využít příležitosti online prostředí. Je určen pro učitele, pedagogy v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatele, speciální pedagogy, školní psychology, pedagogy volného času, asistenty pedagoga, trenéry, metodiky prevence v pedagogicko-psychologické poradně i vedoucí pedagogické pracovníky.

Forma a průběh online tréninku

Informace pro přístup do online místnosti vám zašleme spolu s podrobnostmi pro připojení před tréninkem.

Trénink se skládá ze dvou čtyřhodinových modulů s týdenním mezičasem, pro rozvoj nových kompetencí v praxi.

Hlavní přidanou hodnotou je interaktivní formát vedení tréninku, který sám o sobě přispívá k modelování online výuky. Účastníci jsou po celou dobu zapojení do společných cvičení, diskusí a reflexí. Intenzivním tréninkem a sdílením zkušeností lektora i samotných účastníků ovládnete v krátké době velké množství praktických dovedností a nástrojů. K vysoké míře interakce lektora a účastníků přispívá také nízký počet účastníků kurzu.

Efektivní vedení online výuky, AKREDITOVANÝ, ONLINE

Vybraný termín:

4.5.2021  Online
08:00 – 12:00 hod.

Cena
1500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.