Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Inovace v BOZP

Kurzem vás provede

Základní info

Konference se tentokrát koná ON-LINE a budeme ji přenášet jako YouTube stream.

Očekávat můžete produkčně kvalitně zvládnutou akci přenášenou jako YouTube stream s možností interagovat s prostřednictvím zaslaných dotazů s přednášejícími.

Pokud se nestihnete připojit na živé vysílání, bude Vám po dobu 14 dnů k dispozici záznam akce.

Konference je určena všem, kteří o oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přemýšlejí v souvislostech, chtějí si rozšířit profesní obzory a získat představu, kam se bude obor blízké budoucnosti ubírat. Především pak:
* střednímu a vyššímu managementu firem – zejména bezpečnostnímu, ale také výrobnímu a personálnímu,
* osobám odborně způsobilým v prevenci rizik,
* poradcům a dalším specialistům na BOZP,
* auditorům systémů managementu BOZP,
* dodavatelům výrobků a řešení,
* výzkumníkům, badatelům, zlepšovatelům a inovátorům,
* a každému dalšímu, koho témata konference zajímají.

Management

Představíme současné trendy v managementu BOZP. Zajistit fyzickou bezpečnost už zvládáme velmi dobře. Charakter práce se změnil natolik, že je třeba zajímat se také na duševní zdraví zaměstnanců. Ke stále ještě relativně nové ISO 45 001 vyjde letos doplněk v podobě ISO 45 003 zaměřené na řízení psychosociálních rizik. Úspěšná péče o duševní zdraví zaměstnanců má několik předpokladů. Tím hlavním je vyspělá firemní kultura, na níž se podílejí všichni v organizaci. Jak se taková kultura utváří? Co takový proces provází? A jaké to klade požadavky na vrcholové vedení, management i zaměstnance na všech pozicích? Jsou lidské zdroje obnovitelné? Jakou výhodu mají firmy, kde je jednou z hodnot, na nichž kultura stojí, bezpečnost ochrana zdraví? To vše bude tématem přednášek dopolední části.

Technologie

Odpoledne pak bude patřit technologiím. Zaklínadlem dnešní doby je digitalizace. Ta se prolíná všemi obory lidské činnosti a silně ovlivňuje i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Digitální technologie lze využít jednak pro zajištění vyšší míry fyzické bezpečnosti pracovišť, tak k jejich lepšímu návrhu. Díky tomu je možné snížit fyzickou zátěž pracovníků tak, aby nezanechávala nežádoucí stopy na jejich pohybovém aparátu. Pomocí rozšířené reality lze zaměstnance provádět jednotlivými výrobními operacemi, tím jim odlehčit i psychicky a ještě zvýšit efektivitu. Digitální technologie usnadňují také školení zaměstnanců nebo jejich vzájemnou komunikaci.

Souvislosti

Kromě odborníků přímo z HSE jsme oslovili zástupce příbuzných oborů a jejich příspěvky proložíme ty ryze bezpečnostní, aby jim dodaly širší kontext. Ke slovu se tak dostane manažerská teorie, leadership, prolínání BOZP a personalistiky, sociální psychologie, podnikatelská etika nebo risk management zkoumající nové typy rizik.

Inovace v BOZP

Vybraný termín:

16.3.2021  Praha

Cena
3990 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.