Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Úvod do problematiky domácího násilí ONLINE

Základní info

Úvod do problematiky domácího násilí

Číslo akreditace: A2017/0374-SP/PC Popis kurzu: Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a dobrovolníky pracující s cílovou skupinou obětí domácího násilí. V kurzu se účastníci seznámí s problematikou domácího násilí a vymezí si jeho pojem napříč historií. Teoreticky si osvojí formy domácího násilí, seznámí se s charakteristikou agresora a jeho oběti, ale i s rolí dítěte v rodině s domácím násilím. Obsahem kurzu bude výčet všech možných řešení domácího násilí, včetně odkazů na pomáhající instituce. Probírat se bude statistika domácího násilí v uplynulých letech. Závěrem kurzu je diskuze o domácím násilí, včetně kazuistik s výskytem domácího násilí. Co mi kurz přinese:
 • Seznámíte se s problematikou domácího násilí.
 • Osvojíte si formy domácího násilí.
 • Seznámíte se s charakteristikou agresora, jeho oběti a rolí dítěte v rodině s domácím násilím.
 • Získáte formy možných řešení domácího násilí a odkazy na pomáhající instituce.
 • Získáte informace ze statistiky, kazuistikou, součástí bude i diskuze a předání zkušeností.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Pojem domácí násilí, historie
 • Formy domácího násilí
 • Agresor
 • Oběť domácího násilí
 • Dítě v rodině s domácím násilím
 • Možnosti řešení domácího násilí
 • Kazuistika, diskuze
 • Závěr

Úvod do problematiky domácího násilí ONLINE

Vybraný termín:

27.10.2020  Online

Cena
1280 Kč + 0 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a osm ? Součet zapište číslicemi.