360° ZPĚTNÁ VAZBA

vyplnění dotazníku

Základní info

Podpořte spolupráci lidí i týmů

 • Získáte komplexní a strukturovanou zpětnou vazbu
 • Rozpoznáte příležitosti pro další rozvoj
 • Zjistíte, jak se liší sebenáhled od pohledu ostatních

Potřebujete rychlý a flexibilní nástroj pro rozvoj zaměstnanců? Uvítáte možnost přizpůsobit 360° zpětnou vazbu potřebám Vaší společnosti? Chcete použít firemní kompetence, vlastní hodnotící škálu nebo otázky? 360° zpětná vazba od TCC online Vám umožní provádět rychlou administraci ve vlastní režii. 

Standardně k dispozici ve variantách:

- Klasická 360° zpětná vazba

- 360° zpětná vazba – emoční inteligence

- Multifeedback

360° zpětná vazba je metoda hodnocení, při které jednomu zaměstnanci poskytuje zpětnou vazbu větší počet respondentů. Typicky jde o nadřízené, kolegy a podřízené. Samoobslužná 360° zpětná vazba od TCC online ušetří Váš čas a umožní flexibilní řešení. Lze vytvářet nové dotazníky dle potřeb Vaší společnosti případně využít předpřipravené. Hodnocené osoby si mohou samy nominovat své hodnotitele. Vy pouze nastavíte minimální počet hodnotitelů ve skupinách a můžete případně ovlivnit jejich výběr. Hodnoceným osobám se po uzavření hodnocení zobrazí přehledné výstupní zprávy se zpětnou vazbou.

Výhody 360° zpětné vazby od TCC online

 • Umožní flexibilní nastavení.
 • Dává prostor pro vytvoření vlastních otázek, hodnotící škály, kompetencí či vícejazyčných dotazníků.
 • Vytvoří libovolné úrovně zpráv s různým obsahem – hodnocený, manažer, kouč a další,
 • Přináší funkčnosti pro vytváření pozvánek či upomínek.
 • Poskytne prostor pro práci s volnými texty, pro grafickou úpravu výstupů.
 • Sleduje stav vyplnění, přehledně v manažerském reportu či podrobně po jednotlivcích a umožňuje nastavení automatického ukončení projektu či automatické připomínky.
 • Ukládá vytvořené dotazníky do dotazníkové banky pro další použití v budoucnu.
 • Chrání anonymitu respondentů.

A navíc lze zdarma generovat libovolný počet týmových výstupů, které poskytnou celkový náhled na skupinu hodnocených osob.  

Varianty 360° zpětné vazby:

Klasická 360° zpětná vazba

Klasická 360° zpětná vazba přináší komplexní pohled na účastníka napříč typickými kompetencemi. Ten získává zpětnou vazbu od většího počtu respondentů, nejčastěji od nadřízených, kolegů a podřízených. Celkový obraz dotváří také sebehodnocení. Poskytuje skvělý odrazový můstek pro další rozvoj.

360° zpětná vazba – emoční inteligence

360° zpětná vazba – emoční inteligence vychází z principů klasické „třistašedesátky“, kdy skupina hodnotitelů (typicky nadřízený, kolegové, podřízení) hodnotí pracovníka dle předem definovaných oblastí. V tomto případě jsou otázky zaměřené na oblasti, související s emoční inteligencí, tj. rozpoznání emocí u druhých, asertivita, stress management a budování vztahů.

Multifeedback

Multifeedback je variantou 360° zpětné vazby, ve které hodnocený získává zpětnou vazbu od všech ostatních účastníků a zároveň všem ostatním zpětnou vazbu poskytuje. Každý účastník hodnotí ve sledovaných kompetencích všechny členy týmu bez ohledu na vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Jde o variantu zpětné vazby, která je rychlá, stručná a strukturovaná. Je vhodná zejména pro agilní či projektové týmy, startupy a samořídící organizace.

Součástí je i tzv. Stodolarovka, která umožňuje, aby si tým navrhl rozdělení odměn či bonusů zevnitř.

Potřebujete více informací, případně ukázku jak vše funguje? Ozvěte se nám na info@tcconline.cz

360° ZPĚTNÁ VAZBA

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
Administrační prostředí zdarma. Cenová zvýhodnění v závislosti na počtu hodnocených osob. Podrobný ceník na www.tcconline.cz

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.