Bezpečnost strojních zařízení

Kurz na míru

Základní info

Moderním pojmem v bezpečnosti strojních zařízení je posouzení, či analýza rizik. Jedná se o proces prováděný během navrhování strojního zařízení za účelem maximálního snížení možného rizika (riziko - kombinace pravděpodobného výskytu škody a závažnosti této škody). Výsledkem je potom zvýšení bezpečnosti ve všech
fázích života stroje.


KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen provozovatelům strojních zařízení (výrobní firmy) a jejich zástupcům z řad managementu, údržby, investic, kvality a projektů. Dále je určen managementu společností, které vyrábějí nebo uvádějí na trh strojní zařízení a dovozcům strojních zařízení.


Lektor semináře je specialistou v daném oboru, který dokáže posluchače zaujmout a předat veškerá pravidla tak, aby byla skutečně využita. Vzhledem k tomu, že je lektor autorizovaným inspektorem pro strojní zařízení TÜV SÜD Czech, bude seminář nastaven ve vysoké kvalitě.

PROGRAM SEMINÁŘE:
• Legislativa a Zákon o posuzování shody
• Aktuální legislativa ES a ČR - nový legislativní rámec ES
• Nový Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
uvádění na trh
• Nové směrnice ES související s oblastí strojních zařízení (PED, LVD, EMC)
• Nová nařízení vlády k zákonu o posuzování shody
• Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky
• NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)
• Oddělení strojních zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
• Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
• Základní požadavky na strojní zařízení a posouzení rizik
• Technická dokumentace a návod k použití
• ES prohlášení o shodě a Prohlášení výrobce neúplného strojního zařízení
• NV č. 378/2001 pro provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Směrnice 2009/104/ES
• Požadavky pro provozovaná zařízení – úpravy nebo modernizace
• Kritéria pro určení jestli se úpravu nebo modernizaci vztahují požadavky pro uvádění
nových strojních zařízení na trh
• Harmonizované normy a příklady často používaných norem

TERMÍN: přesný termín semináře je uveden na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: seminář jsme připravili od 09:00 - 15:30 hod.
LEKTOR: Ing. Zdeněk Šenovský
CENA: 3,600.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Bezpečnost strojních zařízení

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a sedm ? Součet zapište číslicemi.