EMOČNÍ INTELIGENCE – TEST

Kurz na míru

Základní info

Test Emoční inteligence
Přehledná výstupní zpráva vč. rozvojových doporučení k dispozici ihned po vyplnění! 
Ukázkový výstup zde.
Test Emoční inteligence je jedinečným inovativním produktem, který mapuje úroveň emoční inteligence jedince. Je určen pro diagnostiku na všech pozicích, pro které je nějakým způsobem důležitá potřeba umět rozeznávat a zpracovávat emoce – a to jak své, tak i druhých lidí. Emoční inteligence je proto vhodným nástrojem pro osobní rozvoj všech pracovníků.

emoční inteligence

Emoční inteligence se skládá ze tří částí. U prvních dvou se jedná o výkonové subtesty. Třetí část je dotazníková, zde tedy u jednotlivých položek nerozlišujeme správné či špatné odpovědi. Tato speciálně utvořená kombinace nám umožňuje adekvátně stanovit aktuální úroveň na základě výkonových částí, zatímco dotazníková forma pak rozšiřuje celý produkt o novou dimenzi – vlastní sebenáhled a uvědomění.

Po vyplnění získáte přehlednou výstupní zprávu, zahrnující zhodnocení celkové úspěšnosti, vč. úspěšnosti v rámci jednotlivých škál, a současně zhodnocení dotazníkové části na škále Sebeuvědomění. Výstupní zpráva obsahuje také část zahrnující interpretaci celkového profilu a na základě toho nabízí možná rozvojová doporučení.

Více informací na: info@tcconline.cz

www.tcconline.cz

EMOČNÍ INTELIGENCE – TEST

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu Skoleni.cz.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.