Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Emoční leadership: restart nejen pro manažery

Kurzem Vás provede Emanuel Byrtus

Základní info

Hledáte cestu, jak vytěžit svůj potenciál i možnosti lidí kolem sebe? Pak napřed poznejte zákony lidského myšlení a emocí– protože vše je možné jen zevnitř ven. Skutečný potenciál je vždy uvnitř lidí.

Tento dvoudenní informačně–tréninkový program nabízí v základní koncentrované verzi hlavní myšlenky, na kterých je postaven náš jedinečný dlouhodobý program Emoční leadership.

Proč zvolit tento program?

Emoční leadership je celostní přístup k rozvoji osobnosti, který využívá přirozené evoluční principy a zákonitosti neurobiologie a přirozené tvořivé schopnosti člověka.
„Skutečný potenciál je uvnitř lidí, umíte s ním pracovat!?“.
„Naše praxe ukazuje, že průměrný manažer toho ví mnohem více o tom, jak funguje jeho mobil, než jak funguje člověk. Jistě se však shodneme na tom, že nejdůležitějším a nejdražším „nástrojem“ manažera je právě člověk. Je velkým uměním manažera umět na tento „nástroj“ hrát k prospěchu všech zúčastněných. Proto jsme pro vás připravili hluboké a praktické pochopení mechanismů vnitřní motivace a práce s emocemi. Uvolnit tak energii a potenciál lidí k tvořivé spolupráci a vzájemné podpoře.“

Komu je program určen

Tréninkový program pro všechny, kdo hledají cestu, jak vytěžit svůj potenciál a potenciál lidí kolem. Je to především pro ty, kteří se chtějí stát vědomými leadery svých schopností a rozvíjet schopnosti lidí kolem sebe. Je to jen pro ty leadery, manažery a všechny osobnosti, které jsou ochotni věnovat seberozvoji čas, pozornost a energii. Naprosto jedinečný a nový přístup k osobnímu rozvoji. Pouze pro ty, kteří jsou ochotni se na sebe podívat pravdivě a zcela nově.

Přínosy pro účastníka

 • Naučí se r-Evoluční principy celostního vedení a sebe-vedení – nový náhled a tipy ve vedení lidí a spolupráci
 • Získá poznání, jak využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Pochopit a naučit se užívat přírodní zákonitost, která vede k získání většího osobního vlivu a sebedůvěry. Poznání, které se dá prakticky aplikovat nejen ve využití emoční energie, ale také v řadě každodenních situací.
 • Naučit se zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu
 • Možnost nárůstu zralosti osobnosti pro celkový růst kvality Vašeho života

Témata, obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie – Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Jak to funguje?

 • Na tréninku si ukážeme, jak vést člověka celostním způsobem a efektivně podporovat proces tvoření
 • Dostanete jednoduché, nejnovější poznatky neurobiologie z firemní praxe
 • Budete tvořit nápady, spolupracovat, prezentovat a sdílet osobní zkušenosti
 • Budete vedeni k aplikaci do praxe
 • Dostanete upřímnou, přesnou a osobní zpětnou vazbu – k nárůstu sebeuvědomění
 • Poznáte skryté příčiny vnitřních motivů – zlepšíte schopnost práce s motivací
 • Získáte konkrétní tipy rozvoje své osobnosti i rozvoje osobnosti lidí ve vašich týmech.
 • Získáte konkrétní kroky podpory rozvoje i po ukončení kurzu. Možnost, jak dále rozvíjet sebe i lidi kolem v denní praxi života.

Možná nevíte, že…

tento program probíhá již mnoho let jako součást dlouhodobého programu osobnostního rozvoje Emoční leadership. Pomohl již stovkám ředitelům, manažerům, majitelům – leaderům špičkových českých firem k dosažení zásadního nárůstu kvality jejich leadershipu a tím se celkově zvýšila kvalita jejich života a práce. Pakliže i Vy jdete touto cestou, cestou zásadní pozitivní změny, můžete ochutnat a vydat se v dlouhodobém programu za zkvalitněním svého leadershipu.

Metody

Interaktivní výklad, řízený rozhovor – sdílení osobnostních rysů, zpětná vazba, koučovací přístup, interaktivní nevinné hry, osobní práce na plánu rozvoje, sdílení zkušeností a korekce chyb.

Cíle

 • Využít emoce u sebe a týmu – zlepšit „tah na branku“ a mít dostatek energie
 • Mít více osobního vlivu a osobní odpovědnosti za emoční klima a tím vytvářet příznivé klima spolupráce
 • Zralým způsobem řešit konflikt potřeb a uvolnit veškerou energii z pasivity a obrany k spolupráci a výkonu

Témata – obsah

 • Jak vytvářet učící prostředí?
 • Jak efektivně vést sebe a lidi?
 • Co vám přináší emočně-sociální inteligence?
 • Změňte své přesvědčení, získáte kvalitnější projevy chování!
 • Vědomá pozornost a jak ji využít ve využití energie emocí?
 • Jak využít emoční energii?
 • Jak zpracovat vnitřní demotivaci a navýšit tak výkon a zlepšit vztahy?
 • Získat nástroj empatie - Jak uvolnit obranné reakce a pracovat efektivně s konfliktem potřeb a negativní zpětnou vazbou?
 • Jak zralým způsobem naplňovat své potřeby a zdravě navyšovat svůj osobní vliv a sebedůvěru?
 • Využití poznatků v praxi, nastavení rozvojového plánu.

Klíčová slova

 • Sebeuvědomění, sebepoznání
 • Emoce jako zdroj energie
 • Prostor osobnostního rozvoje a zlepšení
 • Důvěra a sebedůvěra
 • Řešení konfliktu potřeb

Emoční leadership: restart nejen pro manažery

Vybraný termín:

10.6.2024 –  11.6.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
18 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.