Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Kurz české interpunkce - ON-LINE

Kurzem Vás provede Mgr. Jan Táborský - zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent. Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru. V současné době vede jazykovou agenturu zaměřenou na jazykové korektury a redakční práce a přednáší v kurzech češtiny pro Čechy (pro veřejnost i firemní klientelu). Je autorem popularizační knihy Jazykové jednohubky (Zoner Press, 2014), stylistické kapitoly Mluvnice současné češtiny (Cvrček, V. a kol., Karolinum, 2015), několika e-learningových kurzu aj.

Základní info

Výběr z témat:
* čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.)
* čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.)
* čárky v infinitivních konstrukcích
* psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo
* zásady užívání spojovníku, pomlčky, lomítka, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Kurz české interpunkce - ON-LINE

Vybraný termín:

23.4.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena
1 561 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.