Manažerské dovednosti pro nové manažery

Kurzem Vás provede Erika Tomešová

Základní info

Začínáte na pozici manažera, nebo se na manažerskou pozici připravujete? Máte všechny potřebné kompetence? Tento dvoudenní praktický trénink vás na roli manažera připraví.

Získáte praktické návody, jak v krátkém čase zefektivnit své zásadní manažerské dovednosti, jak si budovat přirozenou autoritu a jak řídit nejen své podřízené, ale i sami sebe.

Proč zvolit tento program

 • Po tréninku budete znát obsah jednotlivých rolí manažera, a to jak je efektivně naplňovat
 • Budete mít návody k používání zásadních manažerských nástrojů jako je stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování, poskytování zpětné vazby a dokážete je používat
 • Naučíte se rozhodovat ve složitých situacích
 • Budete zvládat i obtížnější situace, např. negativní zpětnou vazbu
 • Získáte základní povědomí o manažerském time-managementu
 • Seznámíte se s efektivním vedením porad
 • Budete umět komunikovat jasněji s respektem k partnerovi, zkvalitníte svou manažerskou komunikaci
 • Získáte sebejistotu a posílíte svou přirozenou autoritu
 • Definujete si vlastní strategii pro práci manažera

Komu je určen

 • Začínající manažeři
 • Pracovníci, kteří se na manažerskou roli připravují

Témata

 • Rozvoj osobních vůdčích dovedností
 • Manažerské role a funkce
 • Kde se setkávají lidé a procesy
 • Pět hnacích sil úspěchu
 • Základní manažerské nástroje
 • Manažerský time-management
 • Aplikace do řídící praxe

Porozumíte roli manažera – lídra. Získáte zásadní informace a nástroje pro efektivní vedení svých spolupracovníků. Budete pracovat na sobě samých tak, abyste naplnili svoji manažerskou roli se ctí a zároveň se stali autoritou přirozenou, která nevyplývá z vaší pozice.

Vést lidi znamená usměrňovat lidi k požadované výkonnosti. K tomu existují zásadní manažerské nástroje: stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování a poskytování zpětné vazby. Naučte se je používat efektivně!

Možná nevíte, že...

...součástí tréninku je i řada komunikačních cvičení, rozbory videofilmů.. tedy hravou, ale užitečnou formou procvičujeme vybrané manažerské nástroje.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku, získáním prožitků a zpětné vazby k vaší manažerské práci.

Cíle

 • Upevníte svoji sebedůvěru v roli manažera
 • Získáte arzenál nástrojů pro naplnění manažerské role
 • Lépe zvládnete časové nároky práce manažera
 • Zlepšíte se v manažerské komunikaci
 • Definujete si vlastní strategii pro práci manažera

Celý trénink vám umožní prohloubit vědomí obsahu manažerské práce, posílí sebejistotu a zvýší radost z manažerské práce.

Témata – obsah 1. dne

Definice managementu a styly řízení a vedení lidí

Manažerské role

 • definice a rozdělení
 • konflikty rolí
 • kdy je která role efektivní

Manažerské funkce

 • kde se setkávají lidé a procesy

Základy manažerského time-managementu

Témata – obsah 2. dne

Stanovování cílů

Zadávání úkolů

Delegování

Manažerská komunikace a řešení konfliktních situací

 • základy asertivní komunikace
 • efektivní sdělování
 • poskytování a příjímání zpětné vazby
 • negativní zpětná vazba - konstruktivní kritika

Zásady efektivního vedení porad

Definice vlastní strategie v roli manažera

Metody

Komunikační cvičení, nácvik a trénink modelových situací, rozbor videofilmů, moderovaná diskuze, výklad zásadních pojmů.

Manažerské dovednosti pro nové manažery

Vybraný termín:

19.9.2024 –  20.9.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
16 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.