Manažerské US-MBA studium z University of St. Francis v Joliet - Illinois, USA

Základní info

US-MBA studium je manažerský program organizovaný University of St. Francis v Joliet, Illinois (35 mil od hlavního města Chicaga) spolu s Fakultou podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně. Absolventi získávají titul MBA a diplom udělený přímo University of St. Francis, který absolventům zajišťuje jeho mezinárodní uznání! 

Přečtěte si názory absolventů

 

University of St. Francis v Joliet, Illinois a program MBA je akreditován americkou akreditační asociací ACBSP, což ji opravňuje nabízet a udělovat hodnost Master of Business Administration (MBA). Dohled a záštitu nad programem provádí University of St. Francis v souladu s akreditačními podmínkami a zásadami zahraniční spolupráce v rámci vzdělávacích programů pro občany nepocházející z USA.

Studium bylo vyvinuto na základě více jak desetileté zkušenosti s realizací amerického studia MBA na VUT v Brně, ve spolupráci s Dominican University v Chicagu. Na základě těchto zkušeností bylo studium navrženo tak, aby maximálně odráželo praktické potřeby vrcholových manažerů v České republice a podporovalo mezinárodní, interkulturální a globalizující aspekty současného podnikání. Díky zkušenostem s americkým MBA na VUT v Brně studium kombinuje výhody evropského i amerického modelu MBA studií. Staví na prakticky koncipovaném obsahu podporující bezprostřední přenos získaných znalostí a dovedností do manažerské praxe účastníků studia. Účastníky studia jsou vrcholoví manažeři firem a organizací v ČR, SR a dalších evropských zemí.

Tomuto záměru je podřízena pečlivě sestavená obsahová skladba i metody výuky. Studium probíhá víkendovou formou (1 víkend za měsíc) a trvá 1,5 roku (tři semestry). Zdůrazněn je zejména mezinárodní a interkulturální aspekt studia. Kromě teoretických znalostí je studium zaměřeno především na řešení praktických problémů a rozvoj manažerských dovedností.

Studium probíhá v jazyce českém a anglickém, kdy 50% modulů je vyučováno lektory z University of St. Francis. S vědomím nezbytnosti anglického jazyka, byl pro zájemce zařazen hned v úvodu intenzivní 50 hodinový kurz Business English, který tvoří základ pro další rozvoj praktického uplatnění anglického jazyka v průběhu studia. Znalost angličtiny je důležitou vstupní podmínkou vzhledem k tomu, že přednášejícími jsou také lektoři z USA.

 

Souhrnné informace o US-MBA studiu:

Začátek studia:           11. 9. 2020

Délka studia:              1,5 roku (3 semestry)

Forma studia:             víkendová, 1x za měsíc

Místo výuky:               Fakulta podnikatelská, VUT v Brně

Vstupní požadavky:    ukončené alespoň Bc. studium

                                   znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni

                                   (manažerská) praxe výhodou

Získaný titul:              MBA

 

Být dobrým manažerem nestačí. Staňte se tím nejlepším!

Více informací naleznete na www.us-mba.cz.  

Manažerské US-MBA studium z University of St. Francis v Joliet - Illinois, USA

Vybraný termín:

11.9.2020  Jihomoravský kraj

Cena
199500 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.