Řízení inovací a růstu výkonnosti

Základní info

Řízení inovací a růstu výkonnosti

Je určený manažerům, projektovým manažerům a vedoucím týmů, kteří stojí před organizačními výzvami na zvyšování výkonnosti týmů, úseků nebo organizačních procesů. V kurzu se prolínají hlavní aspekty zvyšování výkonnosti prostřednictvím inovace v šesti funkčních oblastech: strategie, informace, finance, marketing a prodej, provoz, lidské zdroje.

Kurz je zaměřený na procvičení praktických a fungujících modelů, technik a postupů, které manažerům umožní promyšleně naplánovat a prosadit projekty zvýšení výkonnosti týmů, organizační jednotky nebo celé organizace.

Kurz je vhodný pro:
*zájemce bez vysokoškolského vzdělání,
*absolventy vysokých škol, kteří si chtějí osvěžit a doplnit své vědomosti a osvojit si manažerské postupy,
*technické specialisty, projektové manažery, administrativní pracovníky,
*zájemce, kteří požadují důkladnou teoretickou a praktickou manažerskou přípravu,
*lidi s praxí.

Tento kurz je vhodný pro všechny sektory: soukromý, veřejný a dobrovolný / třetí sektor. Modely a myšlenky jsou zpracované a prezentované tak, aby byly užitečné pro manažery pracující v organizacích všech velikostí, od nadnárodních po lokální společnosti a samostané podnikatele.

Přínos pro jednotlivce:
Osvojení praktických modelů, technik a postupů na efektivní iniciování a řízení programů zvyšování výkonnosti v moderní organizaci. Vypracování a obhajoba vlastního programu zvýšení výkonnosti.

Přínos pro firmu:
Metodika iniciování a řízení programů zvyšování výkonnosti v moderní organizaci. Program zvýšení výkonnosti vypracovaný absolventem kurzu.

Průběh studia a podpora:
*Elektronické a tištěné studijní materiály založené na případových studiích
*Tutor (zkušený konzultant z praxe)
*Studijní skupina
*Tutoriály (4 setkání studijní skupiny - workshopy, vedené tutorem) a 2 denní rezidenční škola
*Čtyři průběžné písemné práce a závěrečná písemná práce – Program zvýšení výkonnosti
*Moderní studentský výukový online systém
*Certifikát o absolvování kurzu

Obsah kurzu

Část 1: Řízení výkonnosti
1. Organizace orientovaná na trh
2. Provozní činnosti a řízení výkonnosti provozu
3. Řízení výkonnosti prostřednictvím lidí
4. Účetnictví v éře „pověřování“
5. Integrovaný přístup k měření výkonnosti
6. Model Balanced ScoreCard
7. Informace a rozhodování
8. Finanční analýza a kontrola
9. Řízení výkonnosti lidí
10. Zákaznická dokonalost
11. Produktová dokonalost
12. Plánování a kontrola
13. Osvědčené postupy v benchmarkingu

Část 2: Zvyšování výkonnosti
1. Celistvý přístup k zvyšování výkonnosti
2. Manažerská kontrola a paradoxy kontroly
3. Různé náklady podle různých metod výpočtů
4. Hotovost – životní míza organizací
5. M. Porter a Strategický pohled na výkonnost
6. Řízení procesu inovace
7. Navrhování nových produktů, procesů a služeb
8. Zapojení zaměstnanců do řízení a jejich pověřování, řízení vysoce výkonných týmů
9. Řízení dodávek ve službách
10. Řízení dodavatelského řetězce
11. Zvyšování výkonnosti provozních procesů
12. Rozvoj marketingových vztahů a marketingová strategie
13. Komplexní marketingová komunikace

Řízení inovací a růstu výkonnosti

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.